Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

University of La Verne อเมริกา

 อยากไปเรียนภาษา คอร์ส ระยะสั้น ป.ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยที่อเมริกา

เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศอเมริกา กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

เรียนต่อที่  University of La Verne 
ประเทศอเมริกา

 

มหาวิทยาลัย University of La Verne ตั้งอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนได้รับการรับรอง
จากสมาคม Western Association of Schools and College โดย University of La Verne เปิดหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท


University of La Verne 

University of La Verne ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1891 อายุมากกว่า 110 ปี โดยมุ่งเน้นการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้ความสำคัญกับนักศึกษาเป็นอันดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาต่างชาติ หรือนักศึกษาระดับไหนก็ตาม โดยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนระบบ 4 ปี University of La Verne เปิดสอนหลายหลักสูตรที่ครอบคลุม ในทุกสาขาวิชา โดยมีหลักสูตรปริญญาตรีกว่า 70 หลักสูตรและระดับสูงกว่าปริญญาตรีกว่า 23 หลักสูตร 


เรียนบริหาร การสื่อสาร และปริญญาสาขาอื่นๆ กับ University of La Verne 

University of La Verne มีหลายหลักสูตรที่ได้รับความนิยม เช่น Business, Education, Communication และ Psychology มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Los Angeles ใน Southern California โดยอยู่ห่างเพียงไม่กี่นาทีจาก Los Angeles, Pasadena และ Orange Country เมือง La Verne เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา ประชากรส่วนใหญ่จ ะพักอาศัยอยู่เป็นครอบครัว มีความปลอดภัย และบรรยากาศอบอุ่นแบบเมืองเล็กๆ ที่ดำรงรักษาไว้ซึ่งประวัติศาสตร์และวิสัยทัศน์สำหรับอนาคต 

วิทยาเขตตั้งอยู่ในบริเวณเชิงเขาที่เขียวขจีของภูเขา San Gabriel ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชายหาดที่มีชื่อเสียงความนิยมในการโต้คลื่น และพื้นทรายที่สวยงาม อีกทั้งยังสามารถเดินทางไปยังสถานที่สำคัญหลายที่อย่างสะดวกสบาย อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง, กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม, สวนสนุก และศูนย์ การค้า


เรียนระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ ที่อเมริกา Bachelor of Arts 

Accounting
Art
Business Administration
Comparative Literature
History
International Studies
Liberal Arts
Music
Philosophy
Physics


เรียนระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ที่อเมริกา Bachelor of Sciences

Accounting
Business Administration
Business Management
Chemistry
Computer Science / Engineering
E-Commerce
International Business and Language
Movement and Sports Science, General Studies
Organizational Management


เรียนระดับปริญญาโทบริหาร ที่อเมริกา Master of Business Administration

* Concentrations for Master of Business Administration, M.B.A.
* Master of Business Administration for Experienced Professionals, M.B.A.
* Master of Business Administration, M.B.A. 


เรียน ปริญญาโทบริหารการศึกษาที่อเมริกา Master of Education

* Advanced Teaching Skills, M.Ed.
* Education (Special Emphasis), M.Ed.
* Educational Management, M.Ed.
* Reading, M.Ed.


เรียน ปริญญาโท มหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ ที่อเมริกา

* Master of Health Administration, M.H.A.


เรียน ปริญญาโท ด้าน รัฐประศาสนศาสตร์ ที่อเมริกา 

* Master of Public Administration, M.P.A 


เรียน ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ ที่อเมริกา 

Master of Science 

* Child Development, M.S.
* Educational Counseling, M.S.
* Gerontology with Concentration in Business Administration, M.S.
* Gerontology with Concentration in Health Services Management, M.S.
* Gerontology with Concentration in Public Administration, M.S.
* Leadership and Management, M.S.
* Marriage Family Therapy (MFT), M.S.
* School Psychology, M.S.
* Special Education: Mild/Moderate Professional Emphasis, M.S.


เรียน MBA University of La Verne ไม่ต้องมีประสบการณ์ หรือ ไม่จบบริหารก็เรียนได้

เรียนระดับปริญญาโทบริหาร Master of Business Administration หลักสูตร ครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานทางบริหาธุรกิจ ท ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน หรือ ไม่จำเป็นที่ต้องจบปริญญาตรีทางด้านบริหารมาก่อน มีความพร้อมทางด้านบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบริหาร การตลาด สถิติที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน วิชาหลักต่างๆ จะช่วยพัฒนาทักษะการบริหารงานภายในองค์กรจน ถึงระดับชุมชน วิชาเลือกเฉพาะทางของหลักสูตรจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนเจาะลึกไปในแตละสาขา ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในด้านนั้นๆ ได้


คุณสมบัติของผู้สมัคร University of La Verne

** นักศึกษาต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้**
•    TOEFL 80 iBT /550 pb
•    SAT verbal 550
•    จบ Level 112 at ELS Language Center
•    ผ่านหลักสูตร ENG 110 (เกรด C –A)
•    ผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องมาก่อนอย่างน้อย 32 หน่วยกิจ
•    GPA 2.5 ขึ้นไป


สอบถามข้อมูล ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ 
University of La Verne
ในประเทศไทยที่ 
OEC Global Education
กรุงเทพ : โทร 02 720 6844 เชียงใหม่ : โทร 053 285157 


 


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ