Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนต่อ ปริญญา ตรี-โท อเมริกา California Lutheran University

 อยากไปเรียนภาษา คอร์ส ระยะสั้น ป.ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยที่อเมริกา

เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศอเมริกา กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

เรียนต่อที่ California Lutheran University   
 แคร์ลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

เรียนแคร์ลิฟอร์เนีย

California Lutheran University เป็นมหาวิทยาลัย ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1959 มหาวิทยาลัย มีขนาดพื้นที่กว่า 558 ไร่ ถูกจัดเป็นอันดับ 20 มหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกาจาก U.S news & World report เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านคณะบริหารธุรกิจซึ่งได้รับรางวัลด้าน MBA มาแล้วกว่า 30 ปี เป็นวิทยาเขตที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่ห่างจากทะเลแปซิฟิกเพียง 30 นาทีและ ห่างจากเมืองแอลเอ Los Angeles เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ่ เรียนปริญญาโท MBA ! No GMAT req.*

 

ดังนั้น California Lutheran University จึงเป็นขนาดที่เหมาะสมในการศึกษาเนื่องจากเป็นคลาสขนาดเล็ก 25 คนต่อคลาส ทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงอาจารย์และเพื่อนได้อย่างทั่วถึง   ขนาดของมหาวิทยาลัยขนาดกลาง ที่จะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะเพื่อนจาก หลากหลายประเทศ โดยมีนักศึกษากว่า 3,700 คน มาจาก 40 รัฐ 36 ประเทศ จึงทำให้มีความหลากหลายทางด้านภาษาและวัฒนธรรม อีกทั้งคุณภาพและ ความหลากหลายทางด้านวิชาการและวิชาชีพภายใต้คำแนะนำของ คณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียง


หลักสูตรปริญญา โท อเมริกา

MBA ที่แคลิฟอร์เนีย เรียนจบภายใน 12 เดือน

ปริญญาโท (graduate and continuing education programs) ที่แคลิฟอร์เนีย California Lutheran University มีสาขาหลากหลายสาขาที่สนใจ ที่ Southern California มีนักศึกษาปริญญาโท ได้แก่ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารการศึกษา California Lutheran University เปิด หลักสูตร กว่า 38 majors และ 32 minors และ ปริญญาโท Master’s degree programs 

 

 


California lutheran university ดี ไหม

นักเรียนอเมริกัน และนักศึกษาต่างชาติเรียนร่วมกัน 
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน
ไม่จำเป็นต้องมี TOEFL* & GMAT *   ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 
No GMAT req.* ได้รับการยกเว้นการยื่นผล GMAT พิจารณาจากหลักสูตรที่จบมาก่อนหน้า 
No TOEFL req* เมื่อจบการเรียนภาษาจากสถาบัน ELS  
หากไม่เคยเรียนจบ บริหารธุรกิจ สามารถเรียบจบได้ภายใน 15 เดือน

 

หลักสูตรปริญญาโท ที่น่าสนใจ หลักสูตร 1 ปี

Master of Business Administration (MBA)
Master of Science (M.S.) infomation System and Technology
Master of Science (MSCS.) in Computer Science (MSCS) 
Master of Economics (MS Econ) In Quantitative Economics


เรียนปริญญาตรี สาขาเด่นของ California Lutheran University 

- Accounting - B.S.
Art - B.A.
Biochemistry and Molecular Biology - B.A.
Bioengineering - B.S.
Business Administration - B.S.
Chemistry - B.S.
Communication - B.A.
Computer Information Systems - B.S.
Economics - B.A.
English - B.A.
Marketing Communication - B.A.
Psychology - B.S.


คุณสมบัติในการสมัครเรียนที่ California Lutheran University 

สำหรับนักเรียนไทย

1.  minimum GPA for applicants from Thailand is 2.5 
2. An interview is not required for applicants from Thailand
3. For applicants with good grades in quantitative classes, No GMAT req.* 
4. Only two (not three) letters of recommendation are required 
5. TOEFL 89 or IELTS 6.5 or complete Level 112 at an ELS 


ปริญญาโทบริหาร MBA ที่อเมริกา กับ CLU

เรียนปริญญาโท MBA ไม่ต้องมีประสบการณ์ การทำงาน
เอกสารประกอบด้านการเงินเพื่อขอสมัครเรียน (financial certification ) 
นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียน บริหารธุรกิจ ต้องเรียน Foundations 3-4 courses 


คุณสมบัติผู้เรียนโท MS-IST ที่อเมริกา กับ CLU 

- เรียนปริญญาโท MS-IST ควรเรียนปริญญาด้านเทคนิคมาก่อน
- เอกสารประกอบด้านการเงินเพื่อขอสมัครเรียน (financial certification ) 
One year of work experience is required
if NO work experience ; complete 3 course Business Foundations program


คุณสมบัติผู้เรียนโท MSCS ที่อเมริกา กับ CLU 

Must have a bachelor’s degree in computer science, IT or related program
if No a bachelor’s degree in computer science or a related program are required to complete up to 1 year of prerequisite courses (at additional cost)


คุณสมบัติผู้เรียนโท MS Economics ที่อเมริกา กับ CLU 

Must have a strong background in Calculus and Statistics


 


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
California Lutheran University
ในประเทศไทยที่
OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157


 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ