Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนต่อที่ California Lutheran University ประเทศอเมริกา

 อยากไปเรียนภาษา คอร์ส ระยะสั้น ป.ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยที่อเมริกา

เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศอเมริกา กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157


เรียนต่อต่างประเทศ 18 ส.ค. 61 » เปิดสอบชิงทุน!" โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา และยุโรป 2019-2020 *รับทุนสมทบ 2 หมื่น ถึง 5 หมื่นบาท อ่านต่อ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อที่ California Lutheran University   
ประเทศอเมริกา

 

California Lutheran University เป็นมหาวิทยาลัย ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1959 มหาวิทยาลัย มีขนาดพื้นที่กว่า 558 ไร ถูกจัดเป็นอันดับ 20 มหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกาจาก U.S news & World report เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านคณะบริหารธุรกิจซึ่งได้รับรางวัลด้าน MBA มาแล้วกว่า 30 ปี เป็นวิทยาเขตที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่ห่างจากทะเลแปซิฟิกเพียง 30 นาทีและ ห่างจากเมืองแอลเอ Los Angeles เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ่ เรียนปริญญาโท MBA ! No GMAT req.*


California Lutheran University 

ดังนั้น California Lutheran University จึงเป็นขนาดที่เหมาะสมในการศึกษาเนื่องจากเป็นคลาสขนาดเล็ก 25 คนต่อคลาส ทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงอาจารย์และเพื่อนได้อย่างทั่วถึง   ขนาดของมหาวิทยาลัยขนาดกลาง ที่จะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะเพื่อนจาก หลากหลายประเทศ โดยมีนักศึกษากว่า 3,700 คน มาจาก 40 รัฐ 36 ประเทศ จึงทำให้มีความหลากหลายทางด้านภาษาและวัฒนธรรม อีกทั้งคุณภาพและ ความหลากหลายทางด้านวิชาการและวิชาชีพภายใต้คำแนะนำของ คณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียง

California lutheran university ranking

 


หลักสูตรปริญญา โท อเมริกา

MBA ที่แคลิฟอร์เนีย เรียนจบภายใน 12 เดือน *

 

ปริญญาโท (graduate and continuing education programs) ที่แคลิฟอร์เนีย California Lutheran University มีสาขาหลากหลายสาขาที่สนใจ ที่ Southern California มีนักศึกษาปริญญาโท ได้แก่ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารการศึกษา California Lutheran University เปิด หลักสูตร กว่า 38 majors และ 32 minors และ ปริญญาโท Master’s degree programs 


California lutheran university ดี ไหม

นักเรียนอเมริกัน และนักศึกษาต่างชาติเรียนร่วมกัน 
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน
ไม่จำเป็นต้องมี TOEFL* & GMAT *   ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 
No GMAT req.* ได้รับการยกเว้นการยื่นผล GMAT พิจารณาจากหลักสูตรที่จบมาก่อนหน้า 
No TOEFL req* เมื่อจบการเรียนภาษาจากสถาบัน ELS  
หากไม่เคยเรียนจบ บริหารธุรกิจ สามารถเรียบจบได้ภายใน 15 เดือน *
 Read more 


เรียน ปริญญาโท  ที่แคลิฟอร์เนีย อเมริกา 1 ปี

หลักสูตร ปริญญาโท  อเมริกา

- Management 
- Finance
- International Business
- Entrepreneurship
- Information Technology Management
- Marketing  

Read คุณสมบัติการสมัครเรียน


เรียนปริญญาตรี  ที่แคลิฟอร์เนีย อเมริกา

เรียนปริญญาตรี (undergraduate, and continuing education programs ) ที่ California Lutheran University ในหลากหลายสาขาที่สนใจ ได้แก่ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารการศึกษา California Lutheran University เปิด หลักสูตร กว่า 37 majors และ 31 minors 


แคมปัส California Lutheran University

ที่เปิดหลักสูตรมีถึง 3 แห่ง 

1. แคมปัส   Thousand Oaks Main Campus , California
2. แคมปัส  Oxnard Center , California
3. แคมปัส  Woodland Hills Center , California


California Lutheran University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการคัดเลือกนักศึกษาในเกณฑ์สูง และเปิดสอนหลักสูตร ที่มีความหลากหลายถึง 38 หลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรีและ ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจที่มีชื่อเสียง ด้านศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงด้านวิชาชีพเฉพาะทางอื่นๆ โดยได้ผลิตบัณฑิตที่มีความ พร้อมที่จะประสบความสำเร็จ ในชีวิตส่วนตัวและความเป็นมืออาชีพ ผู้ที่มีความคิด การสื่อสาร มีทั้งความเป็นผู้นำและผู้ตามอย่างดีเยี่ยม อีกทั้งเป็น ผู้ที่ตระหนัก ถึงจริยธรรม ศีลธรรม อีกด้วย 


California Lutheran University ตั้งอยู่ที่เมือง Thousand Oaks ของ รัฐ California เป็นเมืองที่มีความปลอดภัย และ สวยงาม เหมาะสำหรับ นักศึกษาต่างชาติ


นักศึกษาที่มี GPA ผ่านเกณฑ์ อาจจะได้รับการยกเว้นการยื่นผล GMAT/GRE CLU ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 20 มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยในฝั่งตะวันตก เริ่มเรียนได้ 4 ครั้งต่อปี สิงหาคม พฤศจิกายน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม CLU สามารถเรียนจบหลักสูตรปริญญาโทภายใน 1 ปี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน ก็สามารถสมัครได้ / GPA 2.5 ++


เรียนปริญญาตรี ปริญญาโท ที่
เมืองแคลิฟอร์เนีย สาขา บัญชี บริหาร เศรษฐศาสตร์

เรียนบัญชีที่แคลิฟอร์เนีย Accounting 

เรียนบัญชีที่แคลิฟอร์เนีย ไม่ใช่สำหรับการเป็น ผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA) เท่านั้น แต่เพื่อทักษะในการทำงานในอุตสาหกรรม, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, การศึกษาต่อระดับปริญญาโท และหน่วยงานของรัฐ


เรียนบริหารที่แคลิฟอร์เนีย Business Administration

- Management
- Finance
- International Business
- Entrepreneurship
- Information Technology Management
- Marketing 


เรียนเศรษฐศาสตร์ที่แคลิฟอร์เนีย Economics

ช่วยให้นักเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดย "mini-core" ของหลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านธุรกิจที่มีการศึกษาระบบเศรษฐกิจออย่างรอบคอบในสภาพแวดล้อมที่เป็นศิลปะศาสตร์นิยม


หลักสูตรปริญญาโท ที่น่าสนใจ หลักสูตร 1 ปี

Master of Business Administration (MBA)
Master of Science (M.S.) infomation System and Technology
Master of Science (MSCS.) in Computer Science (MSCS) 
Master of Economics (MS Econ) In Quantitative Economics


เรียนปริญญาตรี สาขาเด่นของ California Lutheran University 

Accounting - B.S.
Art - B.A.
Biochemistry and Molecular Biology - B.A.
Bioengineering - B.S.
Business Administration - B.S.
Chemistry - B.S.
Communication - B.A.
Computer Information Systems - B.S.
Economics - B.A.
English - B.A.
Marketing Communication - B.A.
Psychology - B.S.


คุณสมบัติในการสมัครเรียนที่ California Lutheran University 

สำหรับนักเรียนไทย

1.  minimum GPA for applicants from Thailand is 2.5 
2. An interview is not required for applicants from Thailand
3. For applicants with good grades in quantitative classes, No GMAT req.
4. Only two (not three) letters of recommendation are required 
5. TOEFL 89 or IELTS 6.5 or complete Level 112 at an ELS 


ปริญญาโทบริหาร MBA ที่อเมริกา กับ CLU

เรียนปริญญาโท MBA ไม่ต้องมีประสบการณ์ การทำงาน
เอกสารประกอบด้านการเงินเพื่อขอสมัครเรียน (financial certification ) 
นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียน บริหารธุรกิจ ต้องเรียน Foundations 3-4 courses 


คุณสมบัติผู้เรียนโท MS-IST ที่อเมริกา กับ CLU 

เรียนปริญญาโท MS-IST ควรเรียนปริญญาด้านเทคนิคมาก่อน
เอกสารประกอบด้านการเงินเพื่อขอสมัครเรียน (financial certification ) 
One year of work experience is required
if NO work experience ; complete 3 course Business Foundations program


คุณสมบัติผู้เรียนโท MSCS ที่อเมริกา กับ CLU 

Must have a bachelor’s degree in computer science, IT or related program
if No a bachelor’s degree in computer science or a related program are required to complete up to 1 year of prerequisite courses (at additional cost)


คุณสมบัติผู้เรียนโท MS Economics ที่อเมริกา กับ CLU 

Must have a strong background in Calculus and Statistics


สอบถามข้อมูล ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ 
California Lutheran University 
ในประเทศไทยที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : โทร 02 720 6844 เชียงใหม่ : โทร 053 285157 


 


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ