Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

WESLI Wisconsin English Second Language Institute อเมริกา

 อยากไปเรียนภาษา คอร์ส ระยะสั้น ป.ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยที่อเมริกา

เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศอเมริกา กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

เรียนที่ WESLI Wisconsin English Second Language Institute
ประเทศอเมริกา

 

 

น้องๆอยากไปเรียนวิสคอนซิน (Madison Wisconsin) อเมริกากันไหมคะ ?

ถ้าน้องๆอยากเรียนต่อระดับปริญญาโท ปริญญาตรี พร้อมรับโปรโมชั่นเรียนภาษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ใน Madison รัฐ Wisconsin อเมริกาก็มาทางนี้เลย
เป็นสถาบันเปิดสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง สำหรับนักศึกษาต่างชาติ


WESLI (Wisconsin ESL Institute) ก่อตั้งในปี 1981 ที่เมือง Madison รัฐ Wisconsin เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา สถาบันเปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทในสหรัฐอเมริกา หรือ เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับงานในสายอาชีพหรือศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเอง 


ทำไมควรมาเรียนภาษาที่เมดิสัน Madison รัฐ วิสคอนซิน
- Top 5 university towns in the WORLD!!! By BBC Travel on 20 Nov 2013
ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 5 สุดยอดเมืองมหาวิทยาลัยในโลก โดย BBC Travel 
- #4 เมืองเมดิสันเป็นเมืองที่ปลอดภัยอันดับ 4 ใน FBI Report 
- #8 Madison Ranked in Happiest, Healthiest Cities in America Prevention.com, September 2013 and Huffington Post, January 2014 
- #14 Best Half Marathon in the U.S. by Runner's World Magazine, February 2013 
- #5 Top Foodie Cities in 2013 Livability.com, April 2013
- #3 Best Iconic American Foods by USA Today, Aug 2013 USA Today & 10Best, August 2013
- #5 in Top Ten Places to Live Liveability.com, November 2013
- #6 Bike-Friendly City by Bicycling Magazine, June 2012
- #8 Best City to Raise a family by Parenting Magazine, July 2012
- One of "5 Happiest Cities in America"AARP, August 2012 
- Allstate's Safest Places to Drive by Washington Post Washington Post, August 2012
- Top Ten for Greatest Cycling Cities USA Today, 2011
- Madison Ranked in Top Ten for America's Best Getaway Cities NYDailyNews.com, March 2011
- One of Top 12 Best Local Farmer's Markets in America Delish.com, May 2011 
- #3 Best city for Young Professionals by Forbes, July 2011
- Most Educated City in America by Men’s Health Magazine Men's Health Magazine, September 2011
- Safest City in America for Kids Men's Health, August 2010
- #1 Best Midwest Food Town Midwest Living Magazine, April 22, 2009
- #2 in Top 100 Best Places to Raise a Family Children's Health Children's Health, September 2009
Today Show Video, October 2009


เรียนต่ออเมริกา เข้าเรียนบางมหาวิทยาลัยอเมริกาได้ทันที ไม่ต้องสอบ 

 

แต่ละภาคการศึกษาของ WESLI มีระยะเวลา 8 สัปดาห์ คอร์ส ESL (English as Second Language) มี 8 ระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับวิชาการ และระดับมืออาชีพ ขนาดชั้นเรียนโดยเฉลี่ยประมาณ 9 คน เมื่อนักเรียนเข้าเรียนที่ WESLI ต้องได้รับการสอบวัดระดับเพื่อเข้าชั้นเรียน 

แต่ละภาคการศึกษาของ WESLI มีระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
คอร์ส ESL (English as Second Language) มี 8 ระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับ วิชาการและระดับมืออาชีพ ขนาดของชั้นเรียนที่ WESLI มีนักเรียนโดยเฉลี่ยเพียง 12 คน เมื่อนักเรียนเข้าเรียนที่ WESLI พวกเขาจะต้องได้รับการสอบวัดระดับเพื่อจัดเข้าชั้นเรียน หนึ่งในแปดระดับ


คณาจารย์และบุคลากร WESLI, Madison Wisconsin 

: คณาจารย์ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ที่จบศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ซึ่งสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้หนึ่งภาษาหรือมากกว่านั้น และมีประสบการณ์ใน การสอนหลายปีทั้งในต่างประเทศและในสหรัฐฯ


การเข้าเป็นนักศึกษาแบบมีเงื่อนไข (OVERSEAS CONDITIONAL ADMISSION หรือ OCA):

เป็นขั้นตอนการรับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาที่ใช้ในมหาวิทยาลัยหลาย แห่งในสหรัฐฯ เพื่อรับนักศึกษาต่างชาติที่ระดับภาษาอังกฤษยังไม่เพียงพอที่จะรับเข้าเรียน อย่างสมบูรณ์ได้ นักศึกษาที่สอบผ่านทักษะด้านวิชาการในระดับ 700ของ WESLI สามารถเข้าเป็นนักศึกษาในเทอมต่อไปของมหาวิทยาลัย โดย WESLI สามารถออกใบ รับรองแนะนำเพื่อแสดงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องสอบ TOEFL 


การเรียนแบบไม่เต็มเวลาในมหาวิทยาลัย: WESLI, Madison Wisconsin 

สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด คือ ศึกษาภาษาอังกฤษอยู่ที่ WESLI อย่างน้อยเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาและมีความรู้ ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ 600 เป็นอย่างต่ำ WESLI สามารถช่วยจัดเตรียมให้นักศึกษา เข้าเรียนแบบไม่เต็มเวลาเพื่อรับหน่วยกิตได้ที่ University of Wisconsin-Madison (one of Big ten Universities in the US), University of Wisconsin, Edgewood College, Lakeland College หรือ Upper Iowa 


การจัดหาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐฯ: SAT, TOEFL, GRE หรือ GMAT 

ในขณะที่นักศึกษากำลังเรียนอยู่ WESLI คณะที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจะ ให้การช่วยเหลือนักศึกษาในด้านการ เลือกโปรแกรมของมหาวิทยาลัย กรอกใบสมัครและจัดเตรียมการสอบ เช่น SAT, TOEFL, GRE หรือ GMAT โดยปราศจากค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


ที่พัก: WESLI มีเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านที่พัก ซึ่งจะจัดเตรียมที่พักให้นักศึกษาใน หอพักของ WESLIหรือ พักอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกัน 

 

เรียนวิสคอนซิน การจัดหาที่เรียนในมหาวิทยาลัยของสหรัฐฯ


เข้าเรียนในระดับปริญญา ของ บางมหาวิทยาลัยในรัฐ Wisconsinได้ทันที หากผ่านการสอบวัดระดับ 7 ของ ทางศูนย์ฯ โดยไม่ต้องสอบ TOEFL 
(** GMAT might be still required at certain Universities & College)


ในขณะที่นักเรียนเรียนอยู่ WESLI ที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จะช่วยนักเรียนในด้านการเลือกโปรแกรม ของ มหาวิทยาลัย


กรอกใบสมัครและจัดเตรียมการสอบ เช่น SAT, TOEFL, GRE หรือ GMAT โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ใบรับรองแนะนำ จาก WESLI สามารถใช้แทนคะแนนสอบ TOEFL ซึ่งจำเป็นสำหรับการสมัครเข้าเรียนในโปรแกรม ต่างๆ ในระดับปริญญาตรี และบางโปรแกรมในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ภายในรัฐ Wisconsin


ประสบการณ์ เรียนวิสคอนซิน ที่ WESLI เมือง Madison รัฐ Wisconsin อเมริกา

“การใช้ชีวิตในหอพักของที่เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งสำหรับผม เพราะได้เปิดโอกาสให้ผมได้รู้จักเพื่อนๆ ต่างชาติ และ ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมของพวกเขาด้วย และสิ่งที่ผมชอบอีกสิ่งคือผมสามารถเดินจากโรงเรียนไป Downtown ได้ซึ่งซึ่งอยู่ใกล้กัน มาก ง่ายต่อการซื้ออาหารและข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผม” 

“การที่ฉันได้มาเรียนที่นี่ฉันสนุกมากเพราะมีกิจกรรมให้ฉันร่วมทำมากมาย ทั้งการท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ การเล่นกีฬา ซึ่งทุกกิจกรรมฉันจะได้สื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลา กิจกรรมเหล่านี้มีส่วนช่วยให้ฉันได้พัฒนา ภาษาอังกฤษ และ ยังช่วยผูกมิตรกับคนที่นั่นด้วย” 
ที่มาข้อมูล : www.wesli.com 


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ 
WESLI - Language School
ในประเทศไทยที่ 
OEC Global Education


 


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ