Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

International Academy of English อเมริกา

 อยากไปเรียนภาษา คอร์ส ระยะสั้น ป.ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยที่อเมริกา

เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศอเมริกา กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

เรียนต่อ International Academy of English ประเทศอเมริกา

 

International Academy of English ( IAE ) เป็นสถาบันภาษาที่ตั้งอยู่ลาสเวกัส พร้อมการเดินทางที่สะดวกที่สามารถเชื่อมต่อกับทุกสถานที่ในลาสเวกัส บริการจัดหาที่พักแก่ นักเรียน สามารถบริการทางด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษคุณภาพสูงแก่นักเรียนต่างชาติ หลักสูตรเน้นทักษะ การอ่าน การเขียน ไวยากรณ์ การสนทนา และการออกเสียงภาษาอังกฤษ


รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ TOEFL International Academy of English จัดหาสถานที่และห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อม เพื่อนักเรียนจะได้ประสบความสำเร็จในการฝึกฝนทักษะ ภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ทางธุรกิจและหน้าที่การงาน


ลาสเวกัส อยู่ในเขตรัฐเนวาดา (Nevada) ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองที่เติบโตรุ่งเรืองมาจากธุรกิจบันเทิง และการเสี่ยงโชค ในปัจจุบัน ลาสเวกัส เติบโตขึ้นและพัฒนาไปไม่เป็นเพียงเมืองการพนันอย่างในยุคเริ่มต้น แต่กลายเป็นศูนย์ กลาง ธุรกิจบันเทิง ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นคาสิโน โรงแรม ร้านอาหาร ที่หรูหรา สวนสนุก ลาสเวกัส จึงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวได้ทั้งครอบครัว ที่มีโรงแรมหรูหราชั้นนำ ซึ่งทุกที่มักจะมีห้องหรือพื้นที่สำหรับการแสดงอลังการ และมีจุดขายเฉพาะตัว


หลักสูตรแนะนำ ของ International Academy of English 

เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น Intensive English Course

หลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษ หนทางที่รวดเร็วที่สุดสำหรับนักเรียนที่จะสามารถฝึกใช้ ภาษาอังกฤษ ได้อย่างคล่องแคล่ว ครบทุกด้าน ในขณะที่การเรียน ภาษาอังกฤษทั่วไป จะเน้นการฝึกปฏิบัติจริง และ การเรียนรู้ด้วยตนเอง จะให้โอกาสนักเรียนได้ใช้อุปกรณ์การเรียนต่างๆเพื่อฝึกฝนเพิ่มเติม การเรียนวิชาเลือก ก็ให้อิสระสำหรับนักเรียนในการเลือกวิชาเฉพาะด้านต่างๆได้ตามความสนใจ การเรียนหลักสูตรแบบเข้มข้นนี้ จะเป็นการเน้นทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น นั้นนักเรียนต้องได้รับการเรียนการสอนที่มากกว่าการ เรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าหลักสูตรปริญญา University pathway 

หลักสูตร Program Pathway เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าหลักสูตรปริญญาของมหาวิทยาลัย ของอเมริกา โดยมหาวิทยาลัย ของอเมริกา ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนต่างชาติ ได้มีโอกาสปรับตัวทางด้านวิชาการ และ ความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนจริงร่วมกับเพื่อนนักเรียนชาวอเมริกัน ใน ระดับปริญญา โดยหลักสูตรนี้ จะผสมระหว่างเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและวิชาการที่เกี่ยวข้องและเป็นพื้นฐานของวิชาหลักที่จะเรียนใน ระดับ ปริญญาตรี โดยที่ IAE ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย ของอเมริกา หลายแห่ง ได้แก่ Southern States University และ อีกหลายมหาวิทยาลัย ที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อโอนหน่วยกิตเข้าสู่การเรียน ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ของคณะ บริหารธุรกิจ

เตรียม สอบ วัดระดับภาษาอังกฤษ ก่อนเข้าหลักสูตรปริญญา TOEFL Prepareation4

การสอบ TOEFL เป็นเกณฑ์การรับเข้า และนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับสูงเพื่อมุ่ง ไปสู่ความสำเร็จในการสอบ TOEFL เป็นการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ ได้รับความนิยม มากที่สุดในอเมริกาเหนือ และปัจจุบันสถานศึกษาต่างๆต้องการผลการสอบแบบ TOEFL หรือ การสอบผ่าน ระบบอินเตอร์เนทมากกว่าผลสอบของการสอบแบบอื่น นักเรียนจะต้องได้คะแนน TOEFL สูงพอสมควร หากต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในอเมริกาเหนือ และหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL จะช่วยให้คุณทำคะแนนได้ตามที่ตั้งใจไว้อย่างแน่นอน    


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น 
IAE 
OEC Global Education
กรุงเทพ (02) 720 6845-6 เชียงใหม่ 053 285157 


 


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ