Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนซีแอตเติล อเมริกา Seattle Central College วิทยาลัยซีแอตเติล

 อยากไปเรียนภาษา คอร์ส ระยะสั้น ป.ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยที่อเมริกา

เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศอเมริกา กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

เรียนซีแอตเติล Seattle Central College

เมือง Seattle  ประเทศสหรัฐอเมริกา

Seattle Central College

เรียนซีแอตเติล

วิทยาลัย ซีแอตเติล

วิทยาลัย   Seattle Central College เป็นวิทยาลัยชั้นแนวหน้าที่ตั้งอยู่ในดาวทาวน์เมืองซีแอทเทิล เป็นสถาบันยอดนิยมมาก แล้วก็ได้รับความวางใจจากผู้เรียนสำหรับในการเข้ารับการศึกษาเล่าเรียนจากสถาบันกว่า 16,000 คนต่อปี โดยผู้เรียนสามารถเรียนในสถาบันนี้ 2 ปี แล้วต่อเข้ามหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าได้รอบประเทศอเมริกา​

วิทยาลัย แห่ง ซีแอตเติล 

ที่ตั้ง Seattle Central College 
Seattle Central College ตั้งอยู่ใน Capitol Hill ซึ่งอยู่ใกล้ใจกลางเมืองของ Seattle โดยใช้เวลาเดินเท้าเพียง 15 นาทีเท่านั้น พื้นที่แห่งนี้รายล้อมไปด้วย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โรงภาพยนตร์ สวนสาธารณะและสถานที่ชอปปิ้งหลายแห่ง โดยวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีอีก 2 วิทยาเขต คือ North Seattle College ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ Northgate ของ Seattle และSouth Seattle College ตั้งอยู่ใกล้กับย่านใจกลางเมืองซีเอตเทิล โดยใช้เวลานั่งรถบัสเพียงแค่ 15 นาที

เรียนซีแอตเติล อเมริกา

Seattle อยู่ในรัฐ Washington
เมือง Seattle อยู่ในรัฐ Washington ที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาติดคาบมหาสมุทรแปซิฟิก (Pacific Northwest) ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูง ผู้คนเป็นมิตร อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในประเทศ

 

ชื่อเสียง และ รางวัล
Seattle Central ได้รับการแต่งตั้งจากนิตยสาร TIME ให้เป็น “College of the Year”นอกจากนี้ the New ในคอลัมน์ “For Achievers, A New Destination.” ยังยกย่องให้เป็น 1 ใน 11 แห่งที่นักศึกษาประสบความสาเร็จในการโอนย้ายการศึกษาอีกด้วย

เรียนซีแอตเติล อเมริกา

ทุนการศึกษาเรียนต่ออเมริกา
Seattle Central College มีทุนการศึกษาให้กับทั้งนักเรียนชาวต่างชาติทุกปี


วิทยาลัย ซีแอตเติล

หลักสูตรการศึกษา

1. College Transfer (หลักสูตร 2+2 University Transfer)
โดยปกติการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกาจะต้องใช้เวลาเรียน 4 ปี และในการที่จะสาเร็จหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกา นักศึกษาจะมี 2 ตัวเลือก คือ เรียนที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย 4 ปีโดยตรง หรือ เรียนที่ Community College 2 ปี และโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยโดยที่จะใช้เวลาเรียนเพิ่มอีก 2 ปีเพื่อที่จะสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 

ในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสามารถลงเรียนที่ Seattle Central College 2 ปี และในปีการศึกษาที่ 3 สามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยโดยใช้เวลาเรียนเพิ่มอีก 2 ปี เพื่อสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

วิทยาลัย ซีแอตเติล

มีสาขาวิชาให้เลือกหลากหลาย เช่น Accounting, Actuarial Science, Anthropology, Architecture, Arts, Biology, Botany, Business (all fields), Chemistry, Computer Science, Communications, Economics, Education (teacher), Engineering (all fields), English, Environmental Health, Environmental Science, Foreign Languages, Forestry,

 

Geography, Geology, History, Hospitality, Hotel Management, Humanities, Marketing, Mathematics, Music, Nursing, Oceanography, Pharmacy, Philosophy, Physical Therapy, Physics, Political Science, Pre-Dentistry, Pre-Law, Pre-Medicine, Pre-Veterinary, Psychology, Public Relations, Sociology, Speech, Urban Planning, Zoology, and many other fields

 

2. หลักสูตรลัด หรือ “High School Completion”

เป็นหลักสูตรสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่น้อยกว่า 16 ปี และยังไม่จบชั้นมัธยมศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ high school diploma และระดับมหาวิทยาลัยควบคู่กัน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยได้รับวุฒิการศึกษาระดับ High school diploma และ Associate’s Degree

ทางลัดเข้า วิทยาลัย ซีแอตเติล

3. IEP Short-Term Certificate

เป็นหลักสูตรระยะสั้น ตั้งแต่ 3-12 เดือน เหมาะสาหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการมาเรียนในระยะสั้นในต่างประเทศ, ช่วงที่นักศึกษาหยุดทาการศึกษาระยะยาว, การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรวิชาระยะสั้นอื่นๆ เรียนร่วมกับนักเรียนชาวอเมริกัน โดยมีหลักสูตรให้เลือกหลากหลายวิชา เช่น Business in Global Society, Cultures and Communication, Computer Sciences and Technology, General Studies, และ MBA Preparation

เรียนต่อ ซีแอตเติล

4. Career Training Degrees & Certificates

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในสายอาชีพทางด้านนั้นๆ โดย ในแต่ละหลักสูตร ใช้ระยะเวลาในการศึกษาดังนี้

1 .หลักสูตร Certificates ใช้ระยะเวลาศึกษา 1 ปี
2. Associate of Applied Sciences degree (A.A.S degree) ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
3. Bachelor of Applied Science degree (B.A.S. Degrees) ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี

เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการจบ และมีโอกาสฝึก/ทางานในอเมริกาได้เป็นเวลา 1 ปี

 

Career Training:

Certificates and A.A.S Degree

Career Training: .B.A.S. Degrees

                    

ARTS & DESIGN

- Apparel Design & Development

- Cabinetmaking & Architectural Woodworking

Carpentry

- Commercial Photography

- Graphic Design

Bachelor of Applied Science in Allied Health - Respiratory Care

- Dental Hygiene

- Community Health & Education

- Healthcare Services Management

BUSINESS

- Business Technology Management

Bachelor of Applied Science in Applied Behavioral Science

 

COMPUTING

- Database Design & Administration

- Mobile Product Development

- Network Design & Administration

- Programming

- Web Design

- Web Development

HEALTH/MEDICAL

- Allied Health

- Chemical Dependency Specialist

- Early Childhood and Family Studies

- Nursing

- Social & Human Services

- Surgical Technology

HOSPITALITY

- Culinary Arts

- Specialty Desserts & Breads

 

5. English as a Second Language program (ESL)

เป็นหลักสูตรตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนต่างชาติสาหรับการเข้าเรียนระดับวิทยาลัย โดยเนื้อหาครอบคลุมถึงการอ่าน การเขียน การพูด การฟังและหลักไวยากรณ์ เนื้อหาจะมีความเข้มข้นและหลากหลายมากขึ้นในแต่ละระดับ โดยแบ่งเป็น 6 ระดับ 1. Intensive English (Level 1-3) 2. Advanced English (Level 4-5) 3. College Bridge (CB4-CB6)

ESL วิทยาลัย ซีแอตเติล

ค่าเล่าเรียน (2018-2019)

Intensive English

Advanced English

US $8,910 per academic year (9 months)

College Transfer

College Bridge

High School Completion Plus

Career Training

IEP Short-Term Certificate

US $9,458 per academic year (9 months)

Bachelor of Applied science (B.A.S.)

US $18,437 per academic year (9 months)

 

เกณฑ์การรับ

English Proficiency (only one test needed)

COLLEGE PROGRAMS

ENGLISH PROGRAMS

College Transfer High School Completion + Career Training B.A.S.

IEP Short-Term Certificates

College Bridge Advanced English

Intensive English

TOEFL iBT

64, Writing 17

56, no writing score required

52, Writing 14

Below 52, Writing 14

IELTS

6.0, Writing 5.0

5.5, no writing score required

5.0, Writing 4.5

Below 5.0, Writing 4.5

ACT

19 English, 19 Reading

19 English, 19 Reading

-

-

Eltis

 

-

220

202

-

Eiken

 

-

2A

2

-

SAT

510 Reading and Writing (new format, March 2016 and after) 460 Reading, 460 Writing (old format, before March 2016)

510 Reading and Writing (new format, March 2016 and after) 460 Reading, 460 Writing (old format, before March 2016)

-

-

Other

Completion of English Composition at accredited post-secondary institution in an English-speaking country (see website) U.S. high school graduation with GPA of at least 2.0

Completion of English Composition at accredited post-secondary institution in an English-speaking country (see website) U.S. high school graduation with GPA of at least 2.0

Completion of an approved ESL program or test (College Bridge Only)

No English Proficiency

เรียนต่ออเมริกา

กำหนดการเปิดเรียน
ในแต่ละหลักสูตรจะเริ่มเรียนในช่วง ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน), ฤดูหนาว(มกราคม), ฤดูใบไม้ผลิ(เมษายน) หรือฤดูร้อน (มิถุนายน) โดยนักศึกษาสามารถเตรียมตัวเข้าศึกษาได้ตลอดทั้งปี

 

กำหนดการศึกษาในปี 2019

College Programs

Intensive English

2019

WINTER: January 02 - March 22 SPRING: April 01 - June 14 SUMMER: June 24 - August 16 FALL: September 23 - December 11

2019

WINTER: January 07 - March 15 SPRING: April 01 - June 07 SUMMER: June 24 - August 15 FALL: September 23 - November 29


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
Seattle Central College
ในประเทศไทยที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157


 


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ