Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

Highline Community College ที่อเมริกา

 อยากไปเรียนภาษา คอร์ส ระยะสั้น ป.ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยที่อเมริกา

เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศอเมริกา กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

เรียนระดับปริญญาตรีแบบ 2+2 ที่อเมริกา heart

วิทยาลัย Highline เป็นวิทยาลัยของรัฐบาลที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำท่านไปสู่ความสำเร็จ มีจำนวนนักศึกษามากกว่า 10,000 คน และนักศึกษาชาวต่างชาติมากกว่า 525 คนที่กำลังทำการศึกษาอยู่ สถาบันได้รับรางวัล Achieving Diversity Award ประจำปี 2014 จาก American Association Community Colleges (AACC)


สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในรัฐ Washington ที่สวยงาม อยู่ห่างจากเมือง Seattle โดยใช้เวลาขับรถเพียง 20-25 นาทีเท่านั้น การเดินทางเข้าออกวิทยาลัยสะดวกสบายด้วยรถโดยสารประจำทาง 


เหตุผลที่ควรเลือกที่  Highline Community College 

• ค่าเล่าเรียน Highline Community College ไม่แพง
• โอนหน่วยกิตไปมหาวิทยาลัยได้ 
• ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก (นักเรียน 20-35 คน)
• คณาจารย์ Highline Community College ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
• ไม่ต้องใช้ผลสอบ SAT ในการสมัคร
• ใช้ IELTS แค่ 5.0 ในการสมัคร
• อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่ดีใกล้นครซีแอตเติล มลรัฐวอชิงตัน
• มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดี
• สามารถเลือกได้ว่าจะพักแบบโฮมสเตย์หรือหอพัก
• เรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษของสถาบัน Kaplan ได้ที่แคมปัส
• มีบริการช่วยเหลือที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักศึกษานานาชาติ


หลักสูตรโอนย้ายเข้ามหาวิทยาลัย

หลักสูตรเกียรตินิยม

หลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร

 • เป็นหนทางสู่การโอนย้ายการศึกษาที่ยอดเยี่ยม
 • เสนอทุนการศึกษาให้นักศึกษา ($1,000-$3,000 หลังจากเรียนเทอมที่สอง)
 • ค่าเล่าเรียนราคาประหยัด
 • ให้คำปรึกษาแนะแนวส่วนบุคคล
 • มีสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการศึกษา
 • หลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (BAS)
 • ให้ความสำคัญต่อการลงทะเบียนของนักศึกษาต่างชาติ
 • เสนอโอกาสให้แก่นักศึกษาในการเป็นอาสาสมัคร
 • วิทยาเขตที่สวยงามและมีบรรยากาศแบบเป็นกันเองการเดินทางเข้าออกสะดวกสบายด้วยรถโดยสารประจำทาง

หลักสูตรโอนย้ายเข้ามหาวิทยาลัย

นักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องทำการศึกษาที่วิทยาลัย Highline ก่อนในสองปีการศึกษาแรก หลักจากนั้นนักศึกาและอาจารย์ที่ปรึกษาแนะแนวของเขาจะร่วมมือกันทำการวางแผนโอนย้ายการศึกษาโดยมีการศึกษาทั่วไปและการศึกษาเบื้องต้นเป็นหลัก นักศึกษาทุกคนสามารถเลือกมหาวิทยัลยและหลักสูตรการศึกษาได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาทำตามแผนการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย

 

สาขาวิชายอดนิยมได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์, การโรงแรมและการท่องเที่ยว, วิศวกรรม, ธุรกิจระหว่างประเทศ, นิเทศน์ศิลป์ และสาขาวิชาอื่นๆจำนวนมาก

 

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาได้ทำการโอนย้ายไปที่ศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัย Boston

มหาวิทยาลัย UC-Berkley

มหาวิทยาลัย Columbia

มหาวิทยาลัย UC-Irvine

มหาวิทยาลัย Cornell

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Nevada เมือง Las Vegas

มหาวิทยาลัย Georgia Tech

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Washington

มหาวิทยาลัย MIT

มหาวิทยาลัย Washington State

มหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific

และมหาวิทยาลัยชื่อดังอื่นอีกหลายแห่ง มหาวิทยาลัย Seattle

 

หลักสูตรเกียรตินิยม

HONORS.HIGHLINE.EDU

ช่วยเตรียมความพร้อมนักศึกาต่อระเบียบการเข้ามหาวิทยาลัยที่เข้มงวด ตัวอย่างการบริการมีดังนี้

 • ให้คำรึกษาแนะแนวด้านวิชาการ
 • ช่วยเหลือนักศึกาในการสมัครขอทุนการศึกาที่มหาวิทยาลัย 4 ปี
 • ช่วยเหลือนักศึกาในการสมัครขอทุนการศึกษา Merit

ตั้งแต่ปี 2001 มีนักศึกาเข้าร่วมหลักสูตร ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาแล้วกว่า 18 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถขอรับทุนการศึกษา Merit เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้อีกด้วย

 

หลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร

วิทยาลัย Highline เสนิหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายเช่น

 • หลักสูตรอนุปริญญาสาขาศิลปศาสตร์ (AA) และอนุปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์ (AS) เพื่อการโอนย้าย
 • หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (AAS) ที่มีมากกว่า 50 วิชา หลักสูตรวิชาชีพเทคนิค 2 ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี
 • 4 วิชาใหม่ในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (BAS)

รายชื่อสาขาวิชา: BIT.LY/HIGHLINEPROGRAMS

หลักสูตร AAS: FINDYOURPATH.HIGHLINE.EDU

หลักสูตร BAS 4 ปี: HIGHLINE.EDU/BAS

 

ที่พักอาศัย

 • ที่พักแบ่งเช่า (ตั้งอยู่ใกล้วิทยาเขต)
 • โฮมสเตย์ (อาศัยอยู่กับครอบครัวโฮส)
 • ที่พักระยะสั้น (โรงแรมที่ตั้งอยู่ใกล้วิทยาเขต)

 

ข้อมูลทางการเงิน

- ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสถาบันโดยประมาณ $9,600 ต่อปี

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ $ 8,400 ต่อปี

 

วันรับสมัครและวันเริ่มเรียน ปี 2017

สิ้นสุดการรับสมัคร : วันที่ 18 พฤศจิกายน

วันเริ่มเรียน : วันที่ 9 มกราคม

 

สิ้นสุดการรับสมัคร : วันที่ 17 กุมภาพันธ์

วันเริ่มเรียน : วันที่ 3 เมษายน

 

สิ้นสุดการรับสมัคร : วันที่ 12 พฤษภาคม

วันเริ่มเรียน : วันที่ 26 มิถุนายน

 

สิ้นสุดการรับสมัคร : วันที่ 4 สิงหาคม

วันเริ่มเรียน : วันที่ 25 กันยายน

 

เว็บไซต์ : highline.edu


สอบถามข้อมูล ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ 
Highline Community College
ในประเทศไทยที่ OEC Global Education
กรุงเทพฯ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157


 


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ