Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ค่าใช้จ่ายเรียนต่ออังกฤษ ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี

 อยากไปเรียนภาษา คอร์ส ระยะสั้น ป.ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยที่อังกฤษ

เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศอังกฤษ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157


เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อ ป.โท อังกฤษ โดยไม่ต้องสอบ IETLS เพียงทดสอบภาษาฟรี! โดย UWE สำหรับน้องๆที่ยังไม่มีผลสอบ IELTS โอกาสดีสำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนต่อ Jan 2020 อ่านต่อ เรียนต่อต่างประเทศ

 ค่าใช้จ่ายเรียนต่ออังกฤษ  
ปริญญาโท  ปริญญาตรี  มัธยม
ที่ประเทศอังกฤษ

ข้อมูลสหราชอาณาจักร | ระบบการศึกษา | ค่าใช้จ่าย เรียนต่ออังกฤษ

1. ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ของ อังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์

ค่าลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ จะแตกต่างกัน นักศึกษาจึงควรตรวจสอบดูก่อนให้รอบคอบ ผู้เรียนอาจจะต้องจ่ายประมาณสัปดาห์ละ 180- 200 ปอนด์/สัปดาห์ สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปและอาจสูงถึงประมาณสัปดาห์ละ 250 ปอนด์สำหรับกลุ่มพิเศษที่มีหลักสูตรเข้มข้น และมีจำนวนนักเรียนต่อห้องน้อย หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ อาจจะต้องเสียค่าลงทะเบียนมากกว่าสัปดาห์ละ 270 ปอนด์      


อยากทราบ ค่าใช้จ่ายเรียนต่ออังกฤษ  โปรดกรอกข้อมูลมหาวิทยาลัย หรือ เมืองที่สนใจ ลง แบบฟอร์ม  

ทางพี่ๆ OEC จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล ค่าเรียน ค่าทำวีซ่า ค่าที่พัก และ ค่าใช้จ่าย อื่นๆ  ค่ะ
 ค่าใช้จ่ายเรียนต่ออังกฤษ  ระดับปริญญาโท  ปริญญาตรี

 

  อยากทราบ ค่าใช้จ่ายเรียนต่ออังกฤษ  
เรียนปริญญาโท  ปริญญาตรี
 ทักมาคุยกันก่อนที่

  

2. ค่าเรียน โรงเรียนประจำและวิทยาลัย ของ ประเทศ อังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์

ค่าใช้จ่ายของแต่ละโรงเรียนจะแตกต่างกันออกไป ในโรงเรียนประจำประเทศอังกฤษจะมีครูประจำคอยดูแลนักเรียน ให้ความช่วยเรื่องการปรับตัว การเรียน ความเป็นอยู่ของนักเรียน เมื่อนักเรียนต่างชาติมาถึงโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนระดับมัธยมจะพานักเรียนไปยัง "บ้านพัก" นักเรียนจะเป็นสมาชิกของบ้านตั้งแต่วันที่พวกเขามาถึง จนกระทั่งวันที่พวกเขาจบการศึกษา แต่ละบ้านจะมีการแข่งกีฬาและการแข่งขันอื่นๆคล้ายๆในภาพยนตร์อังกฤษที่หลายคนน่าจะเคยชม นักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนจะไม่ต้องจัดงบประมาณเพิ่มเกี่ยวกับค่าที่พัก อาหาร และการซักรีด เป็นต้น ซึ่งปกติค่าเรียนจะรวมค่าที่พักอยู่แล้ว นักเรียนควรจะตรวจสอบดูให้รอบคอบว่ามีอะไรอื่นอีกบ้างที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรอีกบ้างที่ต้องจ่ายเพิ่ม เช่น ตำรา และค่าเข้าสอบภาษา เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายต่อเทอม

โรงเรียนประจำจะมีค่าใช้จ่ายเทอมละประมาณ 3,000 ปอนด์ - 7,000 ปอนด์  

เรียนต่อต่างประเทศ สําหรับโรงเรียนประจําอิสระ นักเรียนต้องจ่ายค่าเล่าเรียน และค่าอาหารและที่พัก ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยสําหรับนักเรียนวัยเด็กประมาณ 6,000 ปอนด์ต่อภาคเรียน สําหรับหลักสูตร 
  sixth form ค่าใช้จ่ายอาจสูงกว่า 9,000 ปอนด์

เรียนต่อต่างประเทศ สําหรับโรงเรียนประจํารัฐบาล ฟรี ค่าเล่าเรียน นักเรียนต้องจ่ายค่าอาหารและที่พัก โดยค่าใช้จ่ายจะน้อยกว่าโรงเรียนอิสระประมาณครึ่งหนึ่ง เริ่มต้นตั้งแต่ 2,000-4,000  ปอนด์ ต่อภาคเรียน แต่นักเรียนไทยอาจจะต้องจ่าย ต้องเช็คกับทางโรงเรียนอีกที เพราะเราเป็นต่างชาติไม่ได้เสียภาษีให้เค้า

3. ค่าเรียนหลักสูตรวิชาชีพ ของ อังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์

หลักสูตรวิชาชีพโดยปกติจะเสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณปีละ 7,000 - 9,000 ปอนด์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ากินอยู่จะตกประมาณเดือนละ 1,000-1,200 ปอนด์

4. ค่าเรียน ปริญญาโท ปริญญาตรี ของ อังกฤษ เวลส์ และ สก๊อตแลนด์

หลักสูตร ปริญญาตรี ในสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่จะใช้เวลาเรียนประมาณ 3 ปี ในขณะที่หากเรียนที่อเมริกาและออสเตรเลีย ใช้เวลา 4 ปี ส่วน หลักสูตรปริญญาตรีในสก็อตแลนด์นั้นจะอยู่ในช่วง 4 ปี แต่เป็นการเรียนหลักสูตรปูพื้นฐานและหลักสูตรปริญญาตรีไปพร้อมๆกัน

หลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลาเรียน 1 ปี ทุกหลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอกใช้ระยะเวลาเรียน 3-4 ปี

ค่าใช้จ่ายนักศึกษา ปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอกนั้นมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะกำหนดอัตราค่าลงทะเบียนของตนเอง โดยคิดค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ ได้ดังนี้

เรียนต่อต่างประเทศ หลักสูตรศิลปศาสตร์  10,000- 13,000 ปอนด์

เรียนต่อต่างประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์  12,000- 17,000 ปอนด์

เรียนต่อต่างประเทศ หลักสูตรแพทยศาสตร์ 12,000– 20,000 ปอนด์

   ค่าใช้จ่ายเรียนต่ออังกฤษ  ระดับปริญญาโท  ปริญญาตรี

สำหรับค่าที่พัก ค่ากินอยู่ นักศึกษาควรจะจัดวางแผนงบประมาณไว้ตลอดระยะเวลา 1 ปี อัตราค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ที่พัก อาหาร เสื้อผ้า สันทนาการ ตำรา ค่าเดินทางในแต่ละวัน) ตกประมาณเดือนละ 1,200-1,300 ปอนด์ ในเมืองลอนดอน หรือ 1,000-1,100 ปอนด์ในเมืองอื่น ๆ

5  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่

เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเดินทาง ค่าตั๋ว กรุงเทพ ลอนดอน แบบไป-กลับ ประมาณ 40,000 -50,000 บาท และ หากเป็นตั๋วเที่ยวเดียวประมาณ 25,000-30,000 บาท ขึ้นกับ สายการบิน และ ช่วงเวลาที่เดินทาง

เรียนต่อต่างประเทศ  ค่าประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพ Immigration health surcharge ของ Tier 4 Student  ประมาณ 225 ปอนด์ต่อปี/ ถ้านักศึกษา เรียน 6 เดือน ประมา

เรียนต่อต่างประเทศ  ค่าวีซ่า ค่าวีซ่าของนักเรียนแบบ Tier4 General Student ประมาณ 14,000-15,000 บาท ในขณะที่ค่าวีซ่านักเรียนระยะสั้น ค่าวีซ่าประมาณ 5,000-7,000 บาท

เรียนต่อต่างประเทศ ค่าสันทนาการอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร Fast food ค่าหนังสือ ค่าชมภาพยนตร์ 

เรียนต่อต่างประเทศ ค่าครองชีพ อังกฤษ ต่อเดือน ข้อมูลล่าสุด 2017 เป็น 1,000-1300 ปอนด์ ต่อเดือน
เรียนต่อต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม อื่นๆ

 

โรงเรียนและวิทยาลัย หลายแห่ง อาจกําหนดให้นักศึกษา ต้องชําระเงินมัดจําก่อน ซึ่งส่วนใหญ่จะเรียกเก็บเท่ากับค่าเล่าเรียนของเทอมแรก หนึ่งปีการศึกษา มีทั้งหมด  3  เทอม และ  ปกติค่าธรรมเนียม จะจ่ายตอนต้นเทอม ก่อนทำการยื่นขอวีซ่า
รายละเอียดสอบถามที่ OEC 

 

อยากทราบ ค่าใช้จ่ายเรียนต่ออังกฤษ  
เรียนปริญญาโท  ปริญญาตรี
[กรอกแบบฟอร์ม] สั้นๆ


" ประสบการณ์น้องๆบางส่วนที่ เรียน ป.โท ที่ประเทศอังกฤษ "

    

    

  


เรียนต่ออังกฤษ  , ค่าใช้จ่าย เรียนต่ออังกฤษ , ค่าใช้จ่าย เรียนอังกฤษ,  
ค่าใช้จ่ายเรียนที่อังกฤษ  ,ค่าใช้จ่ายเรียน โท ลอนดอน , ค่าใช้จ่ายเรียนปริญญาโท ,เรียนปริญญาตรี 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ