Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ประสบการณ์เรียนต่ออังกฤษ University of Sunderland

อยากไปเรียนภาษา คอร์ส ระยะสั้น ป.ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีต่างประเทศ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

ประสบการณ์เรียนต่ออังกฤษ กับ มหาวิทยาลัย University of Sunderland

เรียนต่ออังกฤษ กับ มหาวิทยาลัย University of Sunderland

University of Sunderland ตั้งอยู่ระหว่างเมือง Leeds และ Edinburgh ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ ใช้เวลาเดินทาง โดยรถไฟจาก Central London 3 ชั่วโมงครึ่ง Sunderland มีประชากรประมาณ 300,000 คน เป็นเมืองชายทะเลที่สวยงาม ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ เต็มไปด้วยปราสาทเก่าแก่มากมาย เป็นเมืองท ี่เงียบสงบ ค่าครองชีพไม่สูงมาก มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งห้างสรรพสินค้า โรงหนัง ร้านอาหาร ผับ พร้อมแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา ประเพณี และประวัติศาสตร์

 

ข้อมูลเรียนต่อ University of Sunderland

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ