Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

Trinity School Teignmouth ประเทศอังกฤษ

 อยากไปเรียนภาษา คอร์ส ระยะสั้น ป.ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยที่อังกฤษ

เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศอังกฤษ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

Trinity School

โรงเรียนสหเอกชนสำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3-18 ปี สอนทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา เป็นโรงเรียนประจำและไปกลับ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของ Historic Lyme Bay และ English Channel ในเมือง Teignmouth ใกล้ทะเลทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ เป็นเมืองที่สงบเงียบ บรรยากาศรอบโรงเรียนปลอดภัย ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 520 คน โดยส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติมากกว่า 15 ประเทศ โรงเรียนยังเป็นแบบอังกฤษแท้ซึ่งให้การศึกษาในระบบของอังกฤษที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ ผสมผสานกับวิธีการศึกษาแบบสมัยใหม่

 

 

นักเรียนจะได้สัมผัสบรรยากาศความอบอุ่นเหมือนอยู่ในครอบครัว ทางโรงเรียนได้ทำการปรับปรุงหอพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ นักเรียนที่อยู่หอพักจะมีทั้งนักเรียนชาวอังกฤษ และมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก เช่น ยุโรป แอฟริกา อเมริกา และเอเชีย ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสพบปะเพื่อนใหม่ และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

 

อีกทั้งยังเด่นด้านวิชาการที่หลากหลายสาขาให้เลือกและยังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนทุกคนแบบIndividual Approach ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถเป็นรายบุคคล

 

โรงเรียนยังเปิดสอนหลักสูตร GCSE และเป็นที่ยอมรับว่าเป็น โรงเรียนที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร ในระดับ A-Level

 

 

วันเปิดเรียนปีการศึกษา 2016-2017

ภาคการศึกษา Autumn 2016

- Thursday 8th September - Thursday 15th December 2016

ภาคการศึกษาSpring 2017

- Thursday 5th January - Friday 31st March 2017

ภาคการศึกษาSummer 2017

- Wednesday 19th April - Thursday 6th July 2017

 

ตารางค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียนในปีการศึกษา 2014/15

ค่าเล่าเรียน (สำหรับนักเรียนทุกชั้นปี)

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

แผนกมัธยมศึกษา

 

£3,905

แผนกประถมศึกษา

Year 4-6 (ป.3-ป.5)

£3,380

Year 1-3 (อนุบาล3-ป.2)

£2,785

Reception (อนุบาล 2)

£2,455

ค่าธรรมเนียมนักเรียนประจำ

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

แผนกมัธยมศึกษา

นักเรียนประจำ

£8,705

นักเรียนประจำ พักรายสัปดาห์

(5 คืน หรือ น้อยกว่า)

£8,020

แผนกประถมศึกษา

นักเรียนประจำ

£7,140

นักเรียนประจำ พักรายสัปดาห์

(5 คืน หรือ น้อยกว่า)

£6,615

ค่ามัดจำ (ได้คืนหลังจากที่นักเรียนเรียนจบภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

นักเรียนประจำ

 

£1,000

นักเรียน ไป-กลับ

แผนกมัธยมศึกษา

£350

แผนกประถมศึกษา

£300

 

 

การเดินทาง

โรงเรียน Trinity ห่างจาก Dartmoor National Park และ the Jurassic Coast World Heritage เพียง 25 กิโลเมตร ยังมีทาง railway หลักไป London ซึ่งใช้เวลาเดินเพียง 10 นาที

นอกจากนี้ยังเดินทางได้สะดวก เพียง 25 นาที จากสนามบินนานาชาติ Exeter และเดินทางไปลอนดอนโดยรถไฟเพียง 2.5 ชั่วโมง และมีบริการรับ-ส่งจากสนามบิน London Heathrow ก่อนเปิดเทอมและเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาด้วย

 


"OEC ประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี "

สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ

Trinity School Teignmouth 

ในประเทศไทยที่ 
OEC Global Education


สำนักงานกรุงเทพฯ  

สาขาหัวหมาก โทร : 02-7206844   LineID : oechm

สาขาปิ่นเกล้า โทร : 02-8819344   LineID : oecpk
 

สำนักงานเชียงใหม่


โทร 053 285157  LineID : oeccm3


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ