Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ประสบการณ์ เรียนต่อ ออสเตรเลีย อเมริกา อังกฤษ นิวซีแลนด์ แคนาดา สิงคโปร์ เยอรมัน สวิส

ประสบการณ์ในการเรียนต่อของน้องๆบางส่วนที่ไปกับ OEC   

ฟัง ประสบการณ์เรียนต่อออสเตรเลีย

ฟัง ประสบการณ์เรียนต่ออเมริกา

ฟัง ประสบการณ์เรียนต่ออังกฤษ

ฟัง ประสบการณ์เรียนต่อนิวซีแลนด์

ฟัง ประสบการณ์เรียนต่อแคนาดา

ฟัง ประสบการณ์เรียนต่อสิงคโปร์

ฟัง ประสบการณ์เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์

ฟัง ประสบการณ์เรียนต่อเยอรมัน

กำลังปรับปรุงข้อมูล กำลังปรับปรุงข้อมูล

ฟัง ประสบการณ์โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 
 

 


"OEC ประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี "
หากน้องๆสนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุงเทพฯ
หัวหมาก 02-720-6845-6  ปิ่นเกล้า 02-881-9344
เชียงใหม่  053 285157 


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ