Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนต่อฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ SMEAG เมืองเซบู ฟิลิปปินส์

อยากไปเรียนภาษา คอร์ส ระยะสั้น ป.ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีต่างประเทศ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์
SMEAG Global Education
เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

SMEAG เรียนต่อฟิลิปปินส์

• เรียนภาษาที่ Clark Institute of the Philippines , CIP หลักสูตร IFG

 เรียนภาษาอังกฤษ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ กับสถาบัน CPILS รับรองผลสอบ IELTS !

• เรียนภาษาอังกฤษ Philinter Education Center เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

 

ซัมเมอร์ฟิลิปปินส์ Summer  Philippine Camp


เรียนต่อฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

เจ้าหน้าที่จาก SMEAG สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ และแคมปัสใหม่ที่ เมลเบิร์น ออสเตรเลีย สนใจเรียนต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ OEC ได้เลยนะคะ


เรียนต่อฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ 

SMEAG ก่อตั้งเมื่อปี 2006 ตั้งอยู่ที่เมือง Cebu เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพและความน่าเชื่อถือในการเรียนการสอน สถาบัน SMEAG ได้รับอนุมัติให้เป็นศูนย์จัดสอบหลังจากผ่านกระบานการยินยอมอนุมัติอย่างเข้มงวดทั้งนักเรียนของสถาบัน และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมการทดสอบได้

• ศูนย์การสอบ Cambridge   ฟิลิปปินส์

• ศูนย์การสอบ  IELTS ฟิลิปปินส์

• ศูนย์การสอบ TOEIC & TOEFL ฟิลิปปินส์

• ศูนย์การสอบ BULATS ฟิลิปปินส์

 

ฟิลิปปินส์ มี การดำเนินการสอนทั้งหมด 3 วิทยาเขต ดังนี้

เรียนต่อฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

เรียนต่อฟิลิปปินส์ > เรียนภาษาที่ Sparta ฟิลิปปินส์ 

1. วิทยาเขต Sparta ตั้งอยู่ที่ Talamban ทางตอนเหนือของเมืองเซบูเป็นศูนย์สอบ Cambridge เปิดสอนหลักสูตร ESL Intensive และ Cambridge ESOL Exam [ค่าเรียนภาษา  ราคา ]

 

เรียนต่อฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

เรียนต่อฟิลิปปินส์ > เรียนภาษาที่ Mabolo ฟิลิปปินส์ 

2.วิทยาเขต Classic ตั้งอยู่ที่ Mabolo ใจกลางเมืองเซบู และเป็นที่รู้จักกันดีกว่ามีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อยู่ 2 แห่ง ใกล้กัน เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากสภาพแวดล้อมมีหน่วยงานรัฐบาลมากมาย ตลอดจนที่พักอาศัย และยังเป็นศูนย์สอบ IELTS ด้วย เปิดสอนหลักสูตร ESL Intensive และ IELTS  [ค่าเรียนภาษา  ราคา ]

 

เรียนต่อฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

เรียนภาษาที่เซบู Guadalupe ฟิลิปปินส์ 

3.วิทยาเขต Capital ตั้งอยู่ที่ Guadalupe ใจกลางเมือง เซบู ไม่ห่างจากวิทยาเขต Classic เปิดสอนหลักสูตร ESL Intensive, TOEIC และ TOEFL และวิทยาเขตที่ 4 Global เป็นวิทยาเขตสำหรับ summer group และ Pathway  [ค่าเรียนภาษาที่เซบู ราคา ]

 


เรียนภาษาอังกฤษ ใจกลางเมืองใหญ่ที่ ฟิลิปปินส์

ESL หลักสูตรปรับพื้นฐานของสถาบัน SMEAG เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและต้องการเรียนแบบเร่งรัดแบบคาบเรียน 1:1 มีการดำเนินการชั่วโมงเรียน จำนวน 620 นาที/วัน ครบทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน

ฟิลิปปินส์ เปิดสอนที่วิทยาเขต: Sparta, Classic, Capital

ซัมเมอร์ฟิลิปปินส์ Summer  Philippine Camp 

หลักสูตร

ESL1

ESL2

ความพิเศษ

4 ทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน + การอภิปราย

ESL 1 + ชั่วโมงเรียนเสริม เพื่อแก้ไขทักษะที่อ่อน ผ่านการวิเคราะห์/การปรึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วน

วิชา

1:1 การอ่าน และการเขียน A

1:1 การอ่าน และการเขียน B

 

1:1 การพูด และการฟัง A

1:1 การพูด และการฟัง B

 

1:4 การอภิปราย A

1:4 การอภิปราย B

 

 

เรียนเสริม 1:1

ชั่วโมงเรียน 1:1

4 คาบต่อวัน

6 คาบต่อวัน

ชั่วโมงเรียนวิชาเลือก / พิเศษ

ภาษาอังกฤษเพื่อการเอาตัวรอด, การเล่าเรื่องราว, การฝึกอบรมการออกเสียง และสำเนียง, เพลง, พูด

ชั่วโมงเรียน Sparta

CNN, รูปแบบ&ไวยากรณ์, Step up, ข่าวและซิทคอม, TOEIC, Cambridge, IELTS

 

Cambridge ESOL คือการทดสอบระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษจากระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง

สถาบัน SMEAG  ฟิลิปปินส์ จัดเตรียมทักษะและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทดสอบให้แก่ผู้ที่เรียนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละทักษะ เช่น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาอังกฤษ

เปิดสอนที่วิทยาเขต: Sparta Campus


เรียนต่อฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

เรียนเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ที่ ฟิลิปปินส์

IELTS สำหรับผู้ที่วางแผนในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ และต้องการบรรลุผลคะแนนตามเป้าหมายในระยะเวลาสั้นๆ สถาบันได้มีการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุด มีบุคคลากรที่ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เปิดสอนที่วิทยาเขต Classic Campus  ฟิลิปปินส์

• ระยะเวลาเรียน 4 สัปดาห์ขึ้นไป

• การันตี สำหรับ สมัครเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป

• หลักสูตรเตรียมสอบ Pre IELTS สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีผลคะแนน และไม่มีประสบการณ์ในการสอบ IELTS

• หลักสูตรการันตี IELTS 5.5 ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีผลสอบ IELTS 3.5 และสมัครเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป


TOEIC หลักสูตรที่ศูนย์ SMEAG   ฟิลิปปินส์ มีทีมการวิจัยและพัฒนาไม่เพียงแต่พัฒนาหลักสูตร TOEIC เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่ยังคอยตรวจสอบแบบทดสอบรุ่นล่าสุดอยู่เสมอเพื่อนำไปพัฒนาและปรับใช้กับหนังสือเรียนอีกด้วย

• เปิดสอนที่วิทยาเขต Capital Campus

• ระยะเวลาเรียน 4 สัปดาห์ขึ้นไป

• การันตี สำหรับ สมัครเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป

• หลักสูตรเตรียมสอบ Pre TOEIC สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีผลคะแนน และไม่มีประสบการณ์ในการสอบ TOEIC

• หลักสูตรการันตี TOEIC 600 ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีผลสอบ TOEIC 400 และสมัครเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป


เรียนต่อฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

TOEFL หลักสูตรเตรียมสอบเพื่อ 4 ทักษะทางภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน สำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยและมัธยมปลาย

• เปิดสอนที่วิทยาเขต Capital Campus  ฟิลิปปินส์

• ระยะเวลาเรียน 4 สัปดาห์ขึ้นไป

• การันตี สำหรับ สมัครเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป

• หลักสูตรเตรียมสอบ Pre TOEFL สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีผลคะแนน และไม่มีประสบการณ์ในการสอบ TOEFL

• หลักสูตรการันตี TOEFL 60 ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีผลสอบ TOEFL 40 และสมัครเรียน 12 สัปดาห์ขึ้นไป

**สำหรับ หลักสูตรการันตี IELTS, TOEFL และ TOEIC จะได้รับฟรีค่าธรรมเนียมสอบ และหลักสูตร จนกว่าจะได้ผลคะแนนตามเป้าหมาย**


เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Business English Course ฟิลิปปินส์

หลักสูตรที่สร้างขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงกับการสอบ BULATS ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ มีความหลากหลายทางหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การสมัครงาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในบริษัทนานาชาติ และพบปะลูกค้าต่างชาติจากหลากหลายประเทศ

เปิดสอนที่วิทยาเขต Capital Campus

ที่พักเมื่อไปเรียน ฟิลิปปินส์

Dormitory and Facilities  ฟิลิปปินส์

มีหอพักนักเรียน แบบ ห้องเดี่ยว, ห้องคู่ 2 คน, ห้อง 3 คน, ห้อง 4 คน พร้อมอาหาร 3 มื้อ  และซักรีด

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ: โรงอาหาร ร้านสะดวกซื้อ โรงภาพยนตร์ ฟิตเนส สนามบาสเก็ตบอล สระว่ายน้ำ สนามแบดมินตัน โต๊ะปิงปอง ห้องสมุด ร้านกาแฟ

 

กิจกรรมเมื่อไปเรียน ฟิลิปปินส์

กิจกรรมในช่วงวันหยุด ฟิลิปปินส์

• Island hopping

• Golf

• Scuba Diving

• Horseback riding

• กิจกรรมปลูกป่า


ค่าเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

SMEAG Course Fee   ฟิลิปปินส์

• Application Fee  100$ 

• ราคาค่าเรียน รวม ค่าที่พัก   /
 

โปรโมชั่น ทักมาคุยกัน  
http://line.me/ti/p/~oechm

 

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ 1 เดือน  | 3 เดือน  | 6 เดือน   [ESL Cambridge]

ESL Cambridge

4 weeks

Double Room

1,440 $

12 weeks

Double Room

4,320 $

24 weeks

Double Room

8,640 $

 

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ 1 เดือน  | 3 เดือน  | 6 เดือน [ Pre- IELTS / TOEFL]

Pre- IELTS / TOEFL

4 weeks

Double Room

1,660 $

12 weeks

Double Room

4,980 $

24 weeks

Double Room

9,960 $

 

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์   3 เดือน    [  IELTS / TOEFL]

IELTS / TOEFL

Guarantee

12 weeks

 

Double Room

 

5,280 $

 

 

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ 1 เดือน และ  3 เดือน    [Pre- TOEIC]

Pre- TOEIC

4 weeks

Double Room

1,600 $

12 weeks

Double Room

4,800 $

 

เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์  | เรียนภาษาที่เซบู ราคา |เรียนภาษาอังกฤษที่เซบู   | เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ 1 เดือน  | เรียนต่อฟิลิปปินส์ ดีไหม

 


 


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
SMEAG Global Education
เรียนต่อฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ ​

ในประเทศไทยที่
OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ