Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนแฟชั่นดีไซน์ที่สิงคโปร์ ปริญญาตรี Fashion Design Raffles College สิงคโปร์

อยากไปเรียน คอร์สระยะสั้นสิงคโปร์ ปริญญา ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยแห่งสิงคโปร์
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาที่สิงคโปร์ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157


เรียนต่อต่างประเทศ ทุนการศึกษา 2000$SGD » สำหรับนักเรียนหญิงที่สมัครเรียนระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ในสาขา Engineering/IT/Cybersecurity กับสถาบัน PSB Academy Singapore ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินมูลค่า 250$SGD เมื่อสมัครเรียน อ่านเพิ่มเติม

เรียนปริญญาตรี-โท แฟชั่นดีไซน์ กราฟฟิกดีไซน์ Raffles College ที่สิงคโปร์

Raffles College of Design and Commerce สถาบันนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสิงคโปร์ ใช้เวลาเพียง 5 นาที เข้าสู่แหล่งช้อปปิ้ง บันเทิง Raffles College สอนในระดับปริญญา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าเรียนโดยไม่ใช้ Portfolio นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต ระหว่างสถาบันในเครือซึ่งมีมากกว่า 26 สาขา ใน 10 ประเทศ ในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งนักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตได้ทุกภาคการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมจากหลากประเทศทั่วโลก

 

เมื่อเรียนจบแล้ว ได้รับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารจัดการทางธุรกิจ (Bachelor of Commerce, majoring in Management) ออกโดย Raffles College of Design & Commerce in Sydney, Australia


BACHELOR OF COMMERCE  เรียนปริญญาตรี บริหาร สิงคโปร์

 1. Design Management 
 2. Finance 
 3. Hospitality 
 4. Management 
 5. Marketing 
 6. Tourism 

เรียนปริญญาตรี แฟชั่นดีไซน์ กราฟฟิกดีไซน์ การจัดการการออกแบบ ตกแต่งภายใน 

ธุรกิจด้านการออกแบบ ซึ่งผูกพันอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน ระดับนานาชาติในทุกวันนี้ การเป็นเพียงนักออกแบบที่มีความสามารถ ด้านการออกแบบดีเยี่ยม ย่อมไม่เพียงพอ สำหรับนักออกแบบผู้ที่มีธุรกิจเป็นของตัวเอง หรือวางแผนจะมี หรือทำงานประจำในบริษัทด้านออกแบบ ซึ่งตำแหน่งเหล่านี้ จำเป็นต้องใช้ทักษะด้านการบริหารจัดการ ทักษะความเข้าใจในการวางแผน การบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ ย่อมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ


BACHELOR OF DESIGN เรียนปริญญาตรี การออกแบบสิงคโปร์

 1. Design Management การจัดการการออกแบบ 
 2. Fashion Design แฟชั่นดีไซน์ 
 3. Fashion Marketing การตลาดแฟชั่น 
 4. Graphic Design กราฟฟิกดีไซน์ 
 5. Interior Design ตกแต่งภายใน 

BACHELOR OF ARTS  เรียนปริญญาตรี สิงคโปร์

 1. Animation
 2. Games Design 
 3. New Media & Digital Film 
 4. Multimedia Design 
 5. Photography 

Master Degree | เรียนปริญญาโท MBA Fashion Interior and more

 1. Master of Business Administration (MBA)
 2. Master of Digital Media 
 3. Master of Fashion Design 
 4. Master of Graphic Design
 5. Master of Interior Design
 6. Master of Design Management
 7. Master of Finance
 8. Master of Hospitality
 9. Master of Management 
 10. Master of Marketing
 11. Master of Tourism 

ทำไมถึงควรเรียนที่  Raffles Design Institute​

1. สัมผัสการเรียนที่เหนือกว่าที่ Raffles Design Institute
2. ได้รับการรับรองจากรัฐบาล ในเรื่องมาตรฐานคุณภาพการสอน (A Singapore Quality Class Private Education Provider and Case Trust for Education)
3. ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ทรงคุณวุฒิที่จบเฉพาะทางและมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากมหาวิทยาลัย ที่มี ชื่อเสียง ทั่วโลก


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
Raffles College
ในประเทศไทยที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157


 


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ