Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ค่าใช้จ่ายในการเรียน ที่สิงคโปร์

อยากไปเรียน คอร์สระยะสั้นสิงคโปร์ ปริญญา ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยแห่งสิงคโปร์
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาที่สิงคโปร์ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157


เรียนต่อต่างประเทศ ทุนการศึกษา 2000$SGD » สำหรับนักเรียนหญิงที่สมัครเรียนระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ในสาขา Engineering/IT/Cybersecurity กับสถาบัน PSB Academy Singapore ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินมูลค่า 250$SGD เมื่อสมัครเรียน อ่านเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายในการเรียนที่สิงคโปร์
(Study Singapore Expense)

ประเทศสิงคโปร์ เป็น เมืองที่สะอาดระดับ ท๊อป ที่สุดของโลก  ศูนย์กลางของธุรกิจ มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในเอเชีย เป็นเมืองที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เร็วที่สุดในโลก  นอกจากนี้ การที่ได้ไปศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์ นักเรียนยังได้เรียนรู้ถึง 2 ภาษา ซึ้งมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และสามารถเลือก ภาษาจีน เป็นภาษารอง


ค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ ประเทศสิงคโปร์

 คุณภาพชีวิตของสิงคโปร์อยู่ในระดับต้นๆของเอเชีย เทียบกับประเทศ ในแถบตะวันตก    ค่าครองชีพที่สิงคโปร์นับว่าไม่สูงมากนัก ราคา อาหารก็ไม่แพงมาก คล้าย ทานอาหาร ในห้างที่ กรุงเทพ  หรือ เสื้อผ้าก็มีให้เลือกหลายระดับ ตั้งแต่ แบรนด์เนม หรือ งราคา ประหยัด สำหรับนักเรียนต่างชาติ     หากไปพักอาศัยในสิงคโปร์  นักเรียนจะมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 800  ถึง 2,000 เหรียญสิงคโปร์ ต่อเดือน  ขึ้นกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน  


สิงคโปร์เป็นเมืองที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความเคารพกฎหมาย    สิงคโปร์มีค่าใช้จ่าย บางอย่าง กว่าประเทศอื่น  การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย ค่าตั๋วเครื่องบิน ถูกกว่าประเทศอื่น เช่น ออสเตรเลีย อเมริกา อังกฤษ และสะดวกในการเดินทาง  เพราะอยู่ใกล้ประเทศไทย   ที่อยู่อาศัยอย่างเดียวที่อาจมีราคาสูงบ้าง เพราะเป็นเกาะทำให้มีพื้นที่จำกัด แต่หากอยู่แบบ ปานกลาง ก็ สามารถพักอาศัยได้


การคํานวณ ค่าใช้จ่าย สําหรับไปเรียนและ อยู่ ประเทศสิงคโปร์

 1. อาหารจานเดียว S$ 3   เหรียญสิงคโปร์
 2. โค๊ก S$ 1  เหรียญสิงคโปร์/ 1 กระป๋อง
 3. นมสด S$ 2  เหรียญสิงคโปร์/ ลิตร
 4. ตัดผม S$ 10 เหรียญสิงคโปร์ 
 5. บัตรชมภาพยนตร์ S$ 7 เหรียญสิงคโปร์
 6. นักเรียนต่างชาติในสิงคโปร์ส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 800 ถึง 2,000  เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือน
 7. ที่พักอาศัย 300  – 1,500 เหรียญสิงคโปร์
 8. (ค่าเช่าจะแตกต่างกันไปตามที่ตั้ง ประเภท ความ ต้องการ สาธาณูปโภค ของที่ พักนั้นๆและจํานวนคนต่อห้อง)
 9. อาหาร 300 – 450 เหรียญสิงคโปร์ (ขึ้นกับแต่ละบุคคล)
 10. รถสาธารณะ 20 – 100 เเหรียญสิงคโปร์  (ขึ้นอยู่กับประเภทบัตรนักเรียน)
 11. โทรคมนาคม ตั้งแต่ 30 เหรียญสิงคโปร์ (ขึ้นอยู่กับการโทร และใช้เน็ต)
 12. ค่ารักษาพยาบาลและประกันสุขภาพ 5 - 8 เหรียญสิงคโปร์
 13. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 100 – 200 เหรียญสิงคโปร์


 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ