Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

เรียนภาษาอังกฤษที่ Dimensions International College สิงคโปร์

อยากไปเรียน คอร์สระยะสั้นสิงคโปร์ ปริญญา ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยแห่งสิงคโปร์
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาที่สิงคโปร์ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157


เรียนต่อต่างประเทศ ทุนการศึกษา 2000$SGD » สำหรับนักเรียนหญิงที่สมัครเรียนระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ในสาขา Engineering/IT/Cybersecurity กับสถาบัน PSB Academy Singapore ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินมูลค่า 250$SGD เมื่อสมัครเรียน อ่านเพิ่มเติม

Dimensions International College

 

 เรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น 2-4 สัปดาห์  เต็มวัน และ ครึ่งวัน

ระยะเวลา ราคาเต็มวัน ราคาครึ่งวัน
4 สัปดาห์ 35,425 บาท 26,425 บาท
3 สัปดาห์ 28,675 บาท 20,800 บาท
2 สัปดาห์ 21,925 บาท 16,300 บาท

สนใจ เรียนภาษา แบบ ​1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี  สอบถามเจ้าหน้าที่ OEC ได้เลยค่ะ 


OEC Global Education

กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844 | ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344 | เชียงใหม่ : โทร 053 285157
 


Dimensions International College เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน ที่ สิงคโปร์ ก่อตั้งในปี 1975 ปัจจุบันมีวิทยาเขต ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสิงคโปร์ อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า 

เรียนบริหารธุรกิจ , การจัดการ, ธุรกิจการท่องเที่ยว, การโรงแรม, บัญชี 

เป้าหมายของ Dimensions International College คือจะช่วยเหลือนักเรียนของเราให้ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้ปัจจุบัน Dimensions Education Group ได้เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ ภาษา , บริหารธุรกิจ , การจัดการ , ธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม บัญชี และ การตลาด มีตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร , อนุปริญญา , อนุปริญญาขั้นสูงจนถึงระดับปริญญาตรี 


เรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น 
เรียนภาษาอังกฤษในประเทศสิงคโปร์ การที่นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วจะช่วยเปิดประตูสู่โลกกว้างของนักเรียนจากประสบการณ์ในการเป็นผู้นำด้านการสอนภาษามายาวนาน ทำให้ Dimensions สามารถเปิดสอนภาษาอังกฤษ Dimensions มีคอร์สเรียนที่เหมาะสำหรับหลาก หลายอายุ และ ระดับ ทั้งเรียนรู้ทักษะภาษา เรียนรู้วัฒนธรรม พบเพื่อนใหม่ ๆ ในประเทศสิงคโปร์ 


เรียน Certificate in Academic English 

เรียนหลักสูตร ระยะสั้นทางธุรกิจ การโรงแรม อาหาร ที่สิงคโปร์ 

เรียนหลักสูตรการโรงแรมในประเทศสิงคโปร์ จะช่วยเปิดประตูสู่โลกกว้างของนักเรียน จากประสบการณ ์ในการเป็นผู้นำด้านการสอน ทางธุรกิจ การโรงแรม มายาวนานทำให้ Dimensions เปิดสอน หลักสูตร ระยะสั้นทางธุรกิจ การโรงแรมในประเทศสิงคโปร์ Dimensions มีคอร์สเรียนที่เหมาะ สำหรับหลากหลาย ระดับ ทั้งเรียนรู้ทักษะภาษาหลักสูตรธุรกิจการโรงแรมในประเทศสิงคโปร์ 


เรียน บริหารธุรกิจการโรงแรม อาหาร ที่สิงคโปร์ 

เรียน หลักสูตร ระยะสั้นระดับสูง (Advanced Diploma) ในประเทศสิงคโปร์
จะช่วยเปิดประตูสู่โลกกว้างของนักเรียน จากประสบการณ์ในการเป็นผู้นำด้านการสอน ทางธุรกิจ การโรงแรม มายาวนานทำให้ มีคอร์สเรียนที่เหมาะสำหรับหลากหลาย ระดับ ทั้งเรียนรู้ทักษะ ภาษา ธุรกิจ การโรงแรม ในประเทศสิงคโปร์ 


เนื่องจากความต้องการทางการศึกษา ของนักเรียน และ นักศึกษาภายในสิงคโปร์มีอยู่มาก แต่ว่ามีสถาบันการศึกษาของรัฐบาลน้อยกว่าความต้องการของ นักเรียนและ นักศึกษา ทำให้เกิดการร่วมทุนระหว่าง Dimensions กับมหาวิทยาลัยต่างชาติ หลายแห่ง ได้จัดโปรแกรมสอน ในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ด้วยราคาที่ถูกกว่าเรียนในสถาบันแม่ แถมด้วยเรียนในระยะเวลาที่เร่งรัดกว่า (เพราะเรียนจบ ปริญญาตรี ีภายใน 2-3 ปี หรือโทเพียง 1 ปี) และสุดท้ายก็รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยใน อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลียประสบการณ์การเรียนต่อสิงคโปร์
ของนักศึกษาต่างชาติที่ Dimensions 

สวัสดีค่ะ ฉันชื่อ Kim Ui Suk เรียนภาษาที่ Dimension, ESOL Course ที่โรงเรียนมีเจ้าหน้าที่คอยให้ ความ ช่วยเหลือ ฉันอย่างมาก ไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องการเรียนเท่านั้น พวกเขายังช่วยเรื่องการจัดหาที่พัก การหางาน ซึ่งตอนนี้ ฉันก็ได้ทำงานอยู่ที่ Panwood Company แล้วค่ะและก็กำลังสนุกกับงานมากๆ ขอบคุณคุณครูที่ Dimension สำหรับการเรียนที่สนุกสนาน และนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และขอบคุณเจ้าหน้าที่ของ โรงเรียน ที่ให้การ ช่วยเหลือ เป็นอย่างดี Ms Kim Ui Suk is currently working at Panwood Company


ระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสิงคโปร์

ระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของสิงคโปร์จะเรียนกัน 4 ปี ในหลักสูตรเร่งรัด หรือ GCE ‘O’LEVEL และ 5 ปีในหลักสูตร GCE ‘N’LEVEL โดยปกตินักเรียนต่างชาติจะสามารถสมัครเรียนในระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 เท่านั้น เมื่อนักเรียนเรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาแล้วนักเรียนจะต้องเข้าสอบที่เรียกกันว่า (Cambridge GCE ‘O’LEVEL) เมื่อสอบผ่านก็จะได้ประกาศนียบัตรซึ่งเป็นที่ ยอมรับทั่วโลก นักเรียนต่างชาติที่สนใจเรียนต่อ ในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จะต้องผ่านการสอบเข้า ก่อนซึ่ง โดยปกติจะสอบกัน 2 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ โดยแต่ละโรงเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบเอง ช่วงระยะเวลาการสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลจะอยู่ระหว่าง กันยายน ถึง เมษายน 


ค่าครองชีพในการเรียนสิงคโปร์

ค่าครองชีพสิงคโปร์ โดยเฉลี่ยจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 900-1,000 เหรียญต่อเดือน สำหรับ นักเรียนต่างชาติ ที่กินอยู่ในหอพัก 


 


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
Dimensions International College
ในประเทศไทยที่
OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157


 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ