อยากเรียนมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ The University of Auckland

 

เรียนต่อนิวซีแลนด์เรียนต่อนิวซีแลนด์เรียนต่อนิวซีแลนด์

  โปรโมชั่น !   | เรียนอังกฤษ   | เรียนอเมริกา   |เรียนแคนาดา   |เรียนนิวซีแลนด์   |เรียนออสเตรเลีย |   เรียนสิงคโปร์
 
 
        
 
 
ค้นหา
ค้นหาโดยพิมพ์ ชื่อสถาบัน หรือ เมืองที่สนใจไปเรียนต่อ

เรียนมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ The University of Auckland นิวซีแลนด์

 
 

นิวซีแลนด์ - เรียนต่อนิวซีแลนด์

 
 

มหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ ได้แก่
University of Auckland |Auckland University of Technology | University of Otago | University of Waikato | Massey University | Victoria University of Wellington | University of Cantabury | Lincoln University

<< เรียนมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์


อยากเรียนโอ๊คแลนด์ ปริญญาโท เอก ที่นิวซีแลนด์ เรียนที่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์

แนวศึกษาต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อต่างประเทศ
อยากเรียนต่อต่างประเทศ ระดับปริญญา หลักสูตรระยสั้น - ยาว โทร 02 7206844เรียนปริญญาที่นิวซีแลนด์ ต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์

The University of Auckland มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศนิวซีแลนด์.


เรียนปริญญาโท | เรียนปริญญาเอก | ภาษาอังกฤษ และ Pahtway เข้ามหาวิทยาลัย

อยากไปเรียนที่ มหาวิทยาลัย The University of Auckland แห่งเมือง Auckland เก่าแก่กว่า 130 ปี มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ เป็นศูนย์กลางนานาชาติที่มีการ เรียนรู้ที่หลาก หลาย และ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

 

มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ มี นักศึกษามากกว่า 34,000 คน ซึ่งรวมทั้งนักศึกษา ต่างชาติมาก กว่า 5000 คน มากกว่า 70 ประเทศ จากการ ที่ มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ มีบุคลากรทางด้าน วิชาการมากกว่า 2,000 คน และ บุคลากรที่มีความสามารถทั่วไป อีกมากมาย จึงทำให้ มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ เป็นมหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วยบุคลากร หลายชนชาติ จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทำให้นักศึกษา ได้รับคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีหลักสูตร เรียนปริญญาโท เรียนปริญญาเอก ที่น่าสนใจในหลายสาขาให้เลือกเรียน

 


คณะ ของ มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ที่น่าสนใจ

1. คณะอักษรศาสตร์
2. สถาบันการสร้างสรรค์ศิลปะ และอุตสาหกรรม
3. คณะครุศาสตร์
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการสาธารณสุข
6. คณะวิทยาศาสตร์
7. คณะนิติศาสตร์
8. คณะบริหารธุรกิจ
9. โรงเรียนศาสนศาสตร์

เรียนนิวซีแลนด์สนใจเรียนต่อ โปรดกรอกข้อมูลลง แบบฟอร์มทางพี่ๆ OEC จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล ค่ะ

สมัครเรียนมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์

มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เป็นมหาวิทยาลัยอับดับหนึ่งของโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด ในระยะแรกนี้มหาวิทยาลัยได้เน้นการเรียน การสอนโดยอาจารย์ มากกว่าการทำวิจัย   ในช่วงหลังสงคราม โลก ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 ทางมหาวิทยาลัย ได้เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น วิชาภูมิศาสตร์, มนุษยวิทยา, เมารีศึกษา, ศิลปะศาสตร์, ประวัติศาสตร์, รัฐศาสตร์ และ วิชาศิลปะ  ทั้งนี้ได้เน้นให้นักศึกษา เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ โดยเห็นได้จากผลงานวิจัยของนักศึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์อย่างกว้างขวาง และตั้งแต่ปี ค.ศ.1960 มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก มีจำนวนนักศึกษาถึง10000 คน

ทางมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาเพิ่มขึ้น โดยจัดให้มี โรงยิมขนาดใหญ่ โรงละคร สนามหญ้าเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับนักศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแห่งนี้มี ห้องสมุด ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์

มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ มีประวัติศาสตร์ อันยาวนานมากว่า 130 ปี และปัจจุบันถือได้ว่า มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ เป็นสถานท ี่ที่ให้ความพร้อมทางด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับการเรียนการสอนใน สถาบันอุดมศึกษาได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก การศึกษาในบรรยากาศของการทำวิจัย ระดับชั้นนำย่อม หมายความว่า หลักสูตรที่คุณ เล่าเรียน นั้นจะผสมผสานไปพร้อมกันกับการค้นพบอะไรใหม่ๆในงานวิจัยที่เกิด ขึ้นเสมอ

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ มีขนาดใหญ่ มีจำนวนนักศึกษามากกว่า 40,000 คน เข้ารับการศึกษาใน 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย และมีนักศึกษาหลังปริญญา จำนวน 5,000 คน และในระดับปริญญาเอก 1,200คน

ทุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ทุนการศึกษาและค่าธรรมเนียม ประมาณการ สำหรับการมาอยู่ในโอ๊คแลนด์ รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษาของภาครัฐและเอกชนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 

ทำอย่างไรหาผลภาษาอังกฤษ ไม่ผ่านเกณฑ์

เรียนภาษากับศุนย์ภาษา มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด นิวซีแลนด์

เรียน ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)


หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการ ปรับปรุงทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รวมทั้งผู้ที่ ต้องการเรียนเพื่อเตรียมตัวเข้าเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิง วิชาการ

 

เรียน ภาษาอังกฤษระดับวิชาการ (Academic English)

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับวิชาการเหมาะสำหรับนักศึกษา ที่ต้องการปรับปรุง ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ท่านจะเรียนรู้การจดบันทึก การเขียนเรียงความและรายงาน การ เตรียมตัวสอบและการนำเสนอรายงาน รวมทั้งทักษะอื่นๆที่สำคัญ

สอบถามข้อมูล ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
The University of Auckland

ในประเทศไทยที่ OEC Global Education
กรุงเทพ (02) 720 6844 -6 เชียงใหม่ 053 289107-8

 
   
 
   

 

HOME
| OUR SERVICE | COUNTRY INFO | STUDY ABROAD | SPECIAL PROMOTION | MORE INFO | EVENT | CONTACT US


OUR SERVICE
COUNTRY INFO
STUDY ABROAD
SPECIAL PROMOTION
CONTACT US

สำนักงานใหญ่
ตึกขาว หนึ่งช่วงตึกถัดจาก ม.เอแบค หัวหมาก
ถ.รามคำแหง 24 หัวหมาก กรุงเทพ
Tel 02- 720 6844-6 , 086-6003996
085-8093322 , 089-1113917

สาขาเชียงใหม่
สาขา นิมมานเหมินทร์ UNISERV Tel 053-289107-8
Mobile 084-0433100 089-5524747 ,081-8839093
สาขา ช้างคลาน @Curve Tel 053 105707
Mobile 081 9603081


Copyright 1985-2014 @ OEC GLOBAL EDUCATION Co.,Ltd - All Right Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความและรูปภาพ โดย บริษัท โอ อี ซี โกบอล เอดูเคชั่น จำกัด
ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความ ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย บัญญัติไว้สูงสุด
www.oecglobal.com | www.oecglobal.net