Facebook :

Line id :

02-7206844 | 053-289107

University of Auckland นิวซีแลนด์

อยากไปเรียนภาษาที่ นิวซีแลนด์ คอร์ส มัธยม ปริญญา ตรี -โท -เอก ที่นิวซีแลนด์
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศนิวซีแลนด์ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 เชียงใหม่ โทร 053 289107
เรียนต่อต่างประเทศ 11 มิ.ย. 59 High School Day กิจกรรมวันเตรียมตัวศึกษาต่อมัธยมศึกษาที่ประเทศ นิวซีแลนด์ อ่านต่อ
เรียนต่อต่างประเทศ ฉลอง ปีที่ 31 OEC สมัครเรียนคอร์สระยะยาว ชอปปิ้ง ฟรี มูลค่า 1,000 บาท คลิกอ่านต่อ

Facebook Google+ Twitter Addthis

The University of Auckland

 

เรียนปริญญาที่นิวซีแลนด์ ต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ 

The University of Auckland มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศนิวซีแลนด์. 

เรียนปริญญาโท | เรียนปริญญาเอก | ภาษาอังกฤษ และ Pahtway เข้ามหาวิทยาลัย


อยากไปเรียนที่ มหาวิทยาลัย The University of Auckland แห่งเมือง Auckland เก่าแก่กว่า 130 ปี มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ เป็นศูนย์กลางนานาชาติที่มีการ เรียนรู้ที่หลาก หลาย และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 

มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ มี นักศึกษามากกว่า 34,000 คน ซึ่งรวมทั้งนักศึกษา ต่างชาติมาก กว่า 5000 คน มากกว่า 70 ประเทศ จากการ ที่ มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ มีบุคลากรทางด้าน วิชาการมากกว่า 2,000 คน และ บุคลากรที่มีความสามารถทั่วไป อีกมากมาย จึงทำให้ มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ เป็นมหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วยบุคลากร หลายชนชาติ จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทำให้นักศึกษา ได้รับคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีหลักสูตร เรียนปริญญาโท เรียนปริญญาเอก ที่น่าสนใจในหลายสาขาให้เลือกเรียน

 


คณะ ของ มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ [ที่น่าสนใจ ] 

1.    คณะอักษรศาสตร์

2.    สถาบันการสร้างสรรค์ศิลปะ และอุตสาหกรรม

3.    คณะครุศาสตร์

4.    คณะวิศวกรรมศาสตร์

5.    คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการสาธารณสุข

6.    คณะวิทยาศาสตร์

7.    คณะนิติศาสตร์

8.    คณะบริหารธุรกิจ

9.    โรงเรียนศาสนศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เป็นมหาวิทยาลัยอับดับหนึ่งของโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด ในระยะแรกนี้มหาวิทยาลัยได้เน้นการเรียน การสอนโดยอาจารย์ มากกว่าการทำวิจัย 

 

- ในช่วงหลังสงคราม โลก ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 ทางมหาวิทยาลัย ได้เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น วิชาภูมิศาสตร์, มนุษยวิทยา, เมารีศึกษา, ศิลปะศาสตร์, ประวัติศาสตร์, รัฐศาสตร์ และ วิชาศิลปะ ทั้งนี้ได้เน้นให้นักศึกษา เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ โดยเห็นได้จากผลงานวิจัยของนักศึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์อย่างกว้างขวาง และตั้งแต่ปี ค.ศ.1960 มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก มีจำนวนนักศึกษาถึง10,000 คน 

 

- ทางมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาเพิ่มขึ้น โดยจัดให้มี โรงยิมขนาดใหญ่ โรงละคร สนามหญ้าเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับนักศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแห่งนี้มี ห้องสมุด ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ 

 

- มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ มีประวัติศาสตร์ อันยาวนานมากว่า 130 ปี และปัจจุบันถือได้ว่า มหาวิทยาลัย โอ๊คแลนด์ เป็นสถานท ี่ที่ให้ความพร้อมทางด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับการเรียนการสอนใน สถาบันอุดมศึกษาได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก การศึกษาในบรรยากาศของการทำวิจัย ระดับชั้นนำย่อม หมายความว่า หลักสูตรที่คุณ เล่าเรียน นั้นจะผสมผสานไปพร้อมกันกับการค้นพบอะไร ใหม่ๆในงานวิจัยที่เกิด ขึ้นเสมอ

 


อยากสมัครเรียนมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ มีขนาดใหญ่ มีจำนวนนักศึกษา มากกว่า 40,000 คน เข้ารับการศึกษาใน 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย และมีนักศึกษาหลังปริญญา จำนวน 5,000 คน และในระดับปริญญาเอก 1,200คน

เงื่อนไขในการเข้าเรียน ปริญญาโทด้านภาษา

- IELTS 6.5 (All band more than 6.0)

 


ทุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ทุนการศึกษาและค่าธรรมเนียม ประมาณการ สำหรับการมาอยู่ในโอ๊คแลนด์ รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษาของภาครัฐและเอกชนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 

 

University of Auckland Business Masters Scholarships
Next closing date: 03 Mar 2015
The main purpose of the Scholarships is to support students to gain the skills and knowledge required to launch a business career by completing a Master of Management, Master of Marketing, Master of International Business, Master of Applied Finance, or Master of Professional Accounting degree at the University of Auckland Business School. 

 

University of Auckland International Business Masters Scholarships
Next closing date: 01 Jun 2015
The main purpose of the Scholarships is to support international students to gain the skills and knowledge required to launch a business career by completing a Master of Management, Master of International Business, Master of Marketing, Master of Applied Finance or Master of Professional Accounting degree at the University of Auckland Business School.

 

Read more:++
auckland.ac.nz/en/for/current-students/cs-scholarships-and-awards/cs-search-for-scholarships-and-awards.html#/filter?level=D000052&subject=B0202&perschar=

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา AUD THB
ค่าเรียนต่อปีการศึกษา[ ประมาณการ ] 23000  
ค่าเรียน Foundation [ประมาณการ ] 12000  

 

ทำอย่างไรหาก ผลภาษาอังกฤษ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

เรียนภาษากับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด นิวซีแลนด์

เตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์รับประกันเส้นทางการศึกษาสู่ มหาวิทยาลัย 

 


อ่านรายละเอียดของ แต่ละมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์

มหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ เมือง เกาะ
Auckland University of Technology  Auckland North Island
Lincoln University  Canterbury South Island
Massey University  Palmerston North
,Auckland
North Island
University of Auckland  Auckland North Island
University of Canterbury  Christchurch South Island
University of Otago Dunidin South Island
University of Waikato  Hamilton North Island
Victoria University of Wellington     

 


สอบถามข้อมูล ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
The University of Auckland 
ในประเทศไทยที่ OEC Global Education
กรุงเทพ (02) 720 6845 -6 เชียงใหม่ 053 289107-8

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ