Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

โปรโมชั่นเรียนและทำงานที่นิวซีแลนด์ Edenz College

อยากไปเรียนภาษาที่ นิวซีแลนด์ คอร์ส มัธยม ปริญญา ตรี -โท -เอก ที่นิวซีแลนด์
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศนิวซีแลนด์ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 720684402 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157


เรียนต่อต่างประเทศ เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ ที่ นิวซีแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย ระยะเวลา 1-2 เดือน เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมอายุระหว่าง 10-18 ปี สมัครด่วน! กรุ๊ปใกล้เต็มแล้ว รับจำนวนจำกัด รับส่วนลดทันทีที่สมัคร หมดเขต 31 ธ.ค. 60 อ่านต่อ เรียนต่อต่างประเทศ
 

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ
Edenz College นิวซีแลนด์

    

โปรโมชั่นเรียนภาษาปี 2017 Click


เรียนบริหาร Diploma in Business Level 7 เรียน 1 ปี ทำงาน ได้อีก 1 ปี
พิเศษ สำหรับนักเรียนไทย 

Edenz College  สถาบันขนาดใหญ่ ใกล้มหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ ทีตั้งอยู่ในโอ๊คแลนด์ ถึง 3 แห่ง ที่ Edenz College  ประสบความสำเร็จและ เป็นที่ยอมรับ อย่างกว้างขวาง ในด้านการสอน ภาษาอังกฤษ ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองจาก NZQA – New Zealand Qualifications Authority (เทียบ เท่ากับกระทรวงศึกษาธิการ ของ ประเทศไทย) ดำเนินการบริหารงาน โดยผู้บริหารชาวนิวซีแลนด์ ที่อยู่ในวงการการศึกษา

EDENZ  ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 โดยเจ้าของและผู้อำนวยการ ทิม คูเปอร์ EDENZ ฝึกอบรม สถานประกอบการ (PTE) EDENZ ได้รับการจดทะเบียนกับคุณสมบัตินิวซีแลนด์ Authority (NZQA) ในปี 1989 และเป็นหนึ่งในโรงเรียน ของนิวซีแลนด์และออสเตรเลียที่จะได้รับคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 (Q-ฺBase)

EDENZ มีคุณภาพ ค่าเล่าเรียนไม่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของโรงเรียน และ การดูแล นักเรียนของเรา EDENZ เปิดสอน โปรแกรมภาษาอังกฤษทั่วไป การฝึกอบรมครูต่างชาติ สอนการทำภาพยนตร์เป็นธุรกิจ เน้นหลักสูตรการเรียนการสอน ที่เข้มข้นและ ทันสมัยสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง โดยทางสถาบัน จะจำกัดจำนวนนักเรียนต่อ ชั้นเรียนให้เหมาะสมเพื่อการดูแลอย่างใกล้ชิด และ ทั่วถึง

กรอกข้อมุลสั้นๆ พี่จะตอบกลับโดยเร็ว..จ้า


EDENZ Diploma level 7 ถูกกว่า ได้สิทธิ ทำงานหลังเรียนจบ 
- Diploma (level 7) in Business อนุปริญญา สาขาธุรกิจ
- ทำงานได้ระหว่างเรียนได้ เมื่อเรียนจบสามารถขอวีซ่าทำงานอยู่ต่อในนิวซีแลนด์ได้อีก 1 ปี


โปรโมชั่นเรียนและทำงานด้านธุรกิจ การโรงแรมที่นิวซีแลนด์
Diploma in Business & Tourism Management

เรียน 1-2 ปี เพือทำงานในนิวซีแลนด์ได้ 1 ปี มีโอากาสยื่นขอสมัคร PR ได้ตามที่กฏ Immigration กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครด้วยค่ะ

หลักสูตร EDENZ Diploma Level 7 in Business

NZ   ทำงานได้ระหว่างเรียน
NZ   เมื่อเรียนจบ ขอวีซ่าอยู่ทำงานต่อที่ นิวซีแลนด์ได้อีก 1 ปี

NZ

เรียนบริหารธุรกิจ
Diploma in Business Level 5+6

NZ    เรียนหลักสูตรบริหาร Diploma in Business 2 ปี
NZ   (ทำงานระหว่างเรียน ได้ 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์)
NZ   เปิดเรียน 5 ครั้งต่อปี ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน กันยายน และพฤศจิกายน

NZ   ค่าเรียน เพียง $12,500 NZD ต่อปี  

NZ

เรียนบริหารด้านการจัดการ
Diploma in Applied Management Level 7

NZ   เรียนบริหาร Diploma in Applied Management Level 7
NZ   เรียนหลักสูตรบริหาร Diploma in Applied Management 1 ปี
(ทำงานระหว่างเรียน ได้ 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์)
NZ   ทำงานได้ระหว่างเรียน เมื่อเรียนจบ ขอวีซ่าอยู่ทำงานต่อที่ นิวซีแลนด์ได้อีก 1 ปี
NZ   ค่าเรียนทั้งหลักสูตร เพียง NZD 14,500 Hot!!!
เปิดเรียน 5 ครั้งต่อปี ใน มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และกันยายน
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

NZ

ที่พักสำหรับนักเรียนและ นักศึกษา


ทีพักสำหรับนักเรียนและ นักศึกษา มี สิ่งอำนวยความสะดวก มีบริการตู้ซักผ้า และ อาหารแก่นักเรียน

read more studyaboard.. รูปที่พัก 1 และ รูปที่พัก 2  

Estimated cost of living in Auckland
Rent $150-$300 a week
Utilities (Power, Internet, Water etc.) $20-$40 a week
Groceries $80-$100 a week
Bus/Train $30 per week
Car/Motorbike/Scooter $25-130 per week

Edenz College ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1987 ประสบความสำเร็จและ เป็นที่ยอมรับ อย่างกว้างขวาง ในด้านการสอนภาษาอังกฤษ ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองจาก NZQA – New Zealand Qualifications Authority (เทียบ เท่ากับกระทรวงศึกษาธิการ ของ ประเทศไทย) ดำเนินการบริหารงานโดย ชาวนิวซีแลนด์ เรียนต่อนิวซีแลนด์ การเรียน การสอน เน้นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้นและ ทันสมัยสามารถประยุกต ์ใช้ได้จริง โดยทางสถาบัน จะจำกัดจำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียนให้เหมาะสม เพื่อการดูแลอย่างใกล้ชิดและ ทั่วถึง

 

Diploma course 2017
PROMOTION PRICE

All Diplomas Level 5 (1 yr) 
(Entry: IELTs or Edenz Test 5.5)

12,500 NZD

All Diplomas Level 7* (1 yr)
(ELTs or Edenz Test at score 6.0)

14,500 NZD

EDENZ Diploma in Applied Management Level 7 (1-year)
Entry: IELTS or Edenz Test 6.0)

NZ Diploma in Business
NZ Diploma in International Marketing
NZ Diploma in Tourism Management
NZ Diploma in Accounting MYOB

14,500 NZD

 

นักศึกษาที่ จบ Diploma (level 6-7) สามารถขอวีซ่าทำงาน วิซ่าประเภท  Post study Work Visa  ได้ 1 ปี หลังจบ


English Language Course (ESOL)

เรียนภาษาที่ Auckland กับ Edenz นิวซีแลนด์  

ครั้งแรกของรัฐบาลนิวซีแลนด์ อนุญาตให้นักเรียน หลักสูตร เรียนภาษา EDENZ สามารถทำงานได้ระหว่างเรียน เพียงแค่ลงทะเบียนขั้นต่ำ 14 สัปดาห์

 

เหตุผลหลักที่นักศึกษาเลือกศึกษาใน นิวซีแลนด์ กับ Edenz

NZ  สถาบันขนาดใหญ่ หลักสูตรเด่น จบมามีงานทำ
NZ  คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วย ประสบการณ์

NZ  ทำเลสถานที่เรียน อาคารขนาดใหญ่ ใจ กลางเมือง
NZ  สิ่งอำนวยความสะดวก มีบริการด้านสารสนเทศแก่นักเรียน

NZ  กิจกรรมระหว่างเรียนหลากหลาย


 โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ ปี 2017
สำหรับนักเรียนไทย

 
NZD 100 

เริ่มเข้าเรียนได้ทุกวันจันทร์
พิเศษ ! สมัครเรียน 12 สัปดาห์  

หรือ มากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป

อัตราแลกเปลี่ยน 1 NZD ~ 25 
(อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

คอร์ส

ราคาปกติ

ราคาพิเศษ (ราคาต่อสัปดาห์)

GE - 25ช.ม./สัปดาห์

NZD 380/สัปดาห์

1 - 10 สัปดาห์  NZD 380


11 - 20 สัปดาห์ NZD 345


21 - 29 สัปดาห์ NZD 310


30 - 36 สัปดาห์ NZD 305


37 สัปดาห์+ NZD 300

GE - 20ช.ม./สัปดาห์

NZD 340/สัปดาห์

1 - 10 สัปดาห์   NZD 320


11 - 20 สัปดาห์  NZD 285


21 - 29 สัปดาห์ NZD 260


30 - 36 สัปดาห์ NZD 255


37 สัปดาห์ +    NZD 245

GE plus Afternoon option

(8.30am – 12.45pm=GE)

(1.45pm-2.45pm=option of Business Eng/ILETS preparation  / Basic 3D)

NZD 380/สัปดาห์

1-10 สัปดาห์  NZD 380


11-20 สัปดาห์ NZD 345


21-29 สัปดาห์ NZD 310


30-36 สัปดาห์  NZD 305


37 สัปดาห์ +   NZD 300

 

โปรโมชั่น TESOL ปี 2017

คอร์ส

ราคา

ค่าสมัคร

TESOL NZQA Certificate Level4

(Entry: equivalent IELTS 5.5)

NZD  2,400

NZD 300

TESOL Trinity Certificate

(Entry:equivalent IELTS 7.0)

NZD  2,700

NZD 300

Trinity Moderation fee                   

NZD     800

    ----------

TECSOL (extra course)

NZD  2,400

    ----------

Preparation reading materials

 

NZD 145

TESOL NZQA Diploma Level 7

(1 year)   (Entry Completed  -TESOL Certificate)

NZD  9,945

NZD 300

TESOL Trinity Diploma Level 7

(1year)     (Entry Completed -TESOL Certificate)

NZD 10,500

NZD 300

 

โปรโมชั่น FILM ปี 2017

คอร์ส

ราคา

ค่าสมัคร

5 วัน – Flim Making Camp

NZD    870

--------

16 สัปดาห์ – Certificate Level 4 in Applied Film&TV Production

(Entry:IELTS 5.5)

NZD 9,650

NZD 250

Bachelor in Applied Arts (Film

Making) (3years)

(Entry:IELTS or Edenz Test6.0)

NZD 17,500/year

NZD 400

 

โปรโมชั่น TECHNOLOGY ปี 2017

คอร์ส

ราคาปกติ

ราคาพิเศษ

ค่าสมัคร

Diploma in Software

Development Level7

(1ปี) (Entry:IELTS or

Edenz Test 6.0)

 

 NZD  17,500

 

NZD  14,500

NZD  400

 

โปรโมชั่น Health services ปี 2017

คอร์ส

ราคาปกติ

ราคาพิเศษ

ค่าสมัคร

Diploma in Management (Health Care) Level7 (1ปี)

(Entry:IELTS 6.0)

NZD 18,500

NZD  14,500

 NZD  400

 

โปรโมชั่น BUSINESS ปี 2017

คอร์ส

ราคาปกติ

ราคาพิเศษ

ค่าสมัคร

Diploma Level5 (1ปี)

(Entry:IELTS 5.5)

NZD  17,500

NZD  12,500

NZD  400

Final year of Diploma

Level6 (continue thru

After completion of

Diploma Level5)

NZD  13,950

NZD     6,000

waive

Diploma Level6 (2ปี)

(Entry:IELTS 6.0)

  NZD  14,950

  NZD  10,500/ปี

NZD  400

Diploma in Applied

Management Level 7

(1ปี) (Entry:IELTS6.0)

NZD  18,500

NZD  14,500

NZD  400

Bachelor in Applied

Management(Business)

(3ปี)(Entry:IELTS or Edenz Test 6.0)

NZD  22,950/ปี

NZD  17,500/ปี

NZD  400

 

โปรโมชั่น Digital Media ปี 2017

คอร์ส

ราคาปกติ

ราคาพิเศษ

ค่าสมัคร

5วัน-3D Animation Camp

—— 

NZD  870

——  

Diploma in 3D Animation Level6(1ปี)

(Entry:IELTS or Edenz

Test 6.0)

 

NZD  17,500

 

 NZD  14,500

 

 NZD  400

Diploma in Arts and Design Level7(1ปี)

(Entry:IELTS or Edenz

Test 6.0)

 

 NZD  17,500

 

  NZD  14,500

 

  NZD  400

Diploma in Advance 3D Animation Level7

(1ปี) (Entry:IELTS or

Edenz Test 6.0)

 

  NZD  17,500

 

  NZD  14,500

 

  NZD  400

Bachelor in Applied Arts(Digital Media) 3ปี

(ENTRY:IELTS or Edenz

Test 6.0)

 

  NZD  22,950/ปี

 

   NZD  17,500/ปี

 

  NZD  400 โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนไทย ปี 2017
 

สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
Edenz
ในประเทศไทยที่ OEC Global Education

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุงเทพฯ หัวหมาก 02-720-6844  กรุงเทพฯ ปิ่นเกล้า 02-881-9344
เชียงใหม่ : 053-285157


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ