Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ ที่ ELA University of Auckland

อยากไปเรียนภาษาที่ นิวซีแลนด์ คอร์ส มัธยม ปริญญา ตรี -โท -เอก ที่นิวซีแลนด์
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศนิวซีแลนด์ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 720684402 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157


เรียนต่อต่างประเทศ 2 ก.ย. 62 » เรียนต่อ ป.ตรี-โท-เอก นิวซีแลนด์ Victoria University of Wellington และ Lincoln University *ทำงานได้ระหว่างเรียน เรียนจบขอวีซ่าทำงานต่อได้สูงสุด 3 ปี พบกับเจ้าหน้าที่โดยตรงที่เชียงใหม่ เข้าร่วมฟรี! อ่านต่อ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนภาษาอังกฤษที่  นิวซีแลนด์

ELA , English Language Academy The University of Auckland

 


เรียนภาษาที่ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัย The University of Auckland

มุ่งหวังไปเรียน ภาษาที่ โอ๊คแลนด์ + ทำงานระหว่างเรียน แล้ว เรียน ต่อปริญญาที่ สถาบันชั้นนำใน นิวซีแลนด์ ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปเพียง เข้ามาปรึกษา เรา และเลือกสาขาต่อ จากนั้นก็ สมัครเรียน นิวซีแลนด์ น้องๆที่ต้องการ เรียนภาษา เพื่อตระเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าเรียนสถาบัน ชั้นนำใน นิวซีแลนด์ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงมา นานในด้าน การ สอน ภาษาอังกฤษ โรงเรียนตั้งอยู่ มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของ นิวซีแลนด์ การเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง นักเรียนสามารถใช้ สิ่งอำนวยความสะดวก ได้ระหว่างเรียนที่นิวซีแลนด์

 

ELA English Language Academy ตั้งติดอยู่กับพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแห่งเมือง โอ๊คแลนด์ The University of Auckland ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองAucklandมีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะดวก สบาย พื้นที่กว้าง ขวางทันสมัย

โปรโมชั่นเรียนภาษาปี 2019

คอร์ส ราคาโปรโมชั่น
General English $385 / สัปดาห์

ค่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่เจ้าที่ OEC 


The University of Auckland

The University of Auckland มีแหล่งข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก และ บริการสนับสนุนเพื่อช่วย ให้นักศึกษา ประสบความสำเร็จ เป็นมหาวิทยาลัย ในนิวซีแลนด์แห่งเดียว ที่ได้รับการจัดอันดับ อยู่ใน50 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกเป็นสถาบันวิจัยชั้นแนวหน้าของนิวซีแลนด์ ที่มีนักววิจัย ที่มีความชำนาญสูงและมีจำนวนมากที่สุดในประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในนิวซีแลนด์ ที่เป็นสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคพื้นแปซิฟิกมี โปรแกรมการศึกษา ที่ปรับปรุงใหม่กว่า150โปรแกรม ซึ่ง เกี่ยวกับ วิชาการที่หลากหลายใน 8 คณะดังต่อไปนี้

NZ  คณะอักษรศาสตร์ The University of Auckland

NZ  คณะบริหารธุรกิจ The University of Auckland

NZ  คณะศิลปะสร้างสรรค์และ อุตสาหกรรมแห่งชาติ The University of Auckland

NZ  คณะคุรุศาสตร์ The University of Auckland

NZ  คณะนิติศาสตร์ The University of Auckland

NZ  คณะแพทย์และสหเวชศาสตร์ The University of Auckland

NZ  คณะวิทยาศาสตร์ The University of Auckland

NZ  คณะศาสนศาสตร The University of Auckland

คณาจารย์ ของ ELA ทุกคน มีคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญพิเศษ มีประสบการณ์สูงครอบคลุมในการ สอนภาษา อังกฤษ ในฐานะเป็นภาษาที่สอง เจ้าหน้าที่ของ ELA ทำงานใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ นานาชาติของ มหาวิทยาลัย แห่งเมืองAuckland


 


 


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
ELA The University of Auckland 
ในประเทศไทยที่ OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ