Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ ที่ ELA University of Auckland

อยากไปเรียนภาษาที่ นิวซีแลนด์ คอร์ส มัธยม ปริญญา ตรี -โท -เอก ที่นิวซีแลนด์
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศนิวซีแลนด์ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 720684402 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157


เรียนต่อต่างประเทศ เรียนซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2 เดือน เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมอายุระหว่าง 12-18 ปี โครงการดีๆ ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆในต่างแดน แถมยังได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเพื่อนชาวต่างชาติ สมัครด่วน! รับอีก 2 คนสุดท้าย อ่านต่อ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อต่างประเทศ 23 ก.พ. 2562 Study & Work @Australia, New Zealand เรียนภาษาและทำงานพิเศษได้ตามกฏหมาย พร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ อยากเรียนภาษาและทำงาน พลาดไม่ได้ ณ OEC กรุงเทพฯ หัวหมาก และปิ่นเกล้า เข้าร่วมฟรี! อ่านต่อ เรียนต่อต่างประเทศ

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ ที่  นิวซีแลนด์

ELA , English Language Academy The University of Auckland

 

 

โปรโมชั่นปี 2018

อัตราแลกเปลี่ยน 1 NZD ˜ 25 **อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

ELA Promotion General English 2018

คอร์ส

ราคาโปร

ระยะเวลาโปรโมชั่น

General English

“Crazy April”

$325 / สัปดาห์

1 เม.ย.18 – 30 เม.ย.18

General English -winter

$385 / สัปดาห์

1 พ.ค.18 - 30 ก.ย.18

 

General English – summer

$370 / สัปดาห์

1 ต.ค. 18 -  31 ธ.ค.18

Academic English

10 สัปดาห์ AE +ฟรี 2 สัปดาห์ GE

    1 พ.ค.18 - 31 ธ.ค.18

Pathway Programmes

(EPUS , EPPS , FCertEAP)

1 Block Pathway programme

(EPUS, EPPS or FCertEAP)

+ ฟรี 2 สัปดาห์ GE

1 พ.ค.18 -  31 ธ.ค.18

 


เรียนภาษาที่ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัย The University of Auckland

มุ่งหวังไปเรียน ภาษาที่ โอ๊คแลนด์ + ทำงานระหว่างเรียน แล้ว เรียน ต่อปริญญาที่ สถาบันชั้นนำใน นิวซีแลนด์ ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปเพียง เข้ามาปรึกษา เรา และเลือกสาขาต่อ จากนั้นก็ สมัครเรียน นิวซีแลนด์ น้องๆที่ต้องการ เรียนภาษา เพื่อตระเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าเรียนสถาบัน ชั้นนำใน นิวซีแลนด์ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงมา นานในด้าน การ สอน ภาษาอังกฤษ โรงเรียนตั้งอยู่ มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของ นิวซีแลนด์ การเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง นักเรียนสามารถใช้ สิ่งอำนวยความสะดวก ได้ระหว่างเรียนที่นิวซีแลนด์

ศูนย์ภาษาของ มหาวิทยาลัย
e University of Auckland ซึ่งเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยแห่งเมืองAuckland (ELA) ซึ่งเป็น มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศนิวซีแลนด์.


ELA English Language Academy ตั้งติดอยู่กับพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแห่งเมือง โอ๊คแลนด์The University of Auckland ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองAucklandมีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะดวก สบาย พื้นที่กว้าง ขวางทันสมัย


เรียนภาษาอังกฤษ วิชาการ (Academic English)

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับวิชาการเหมาะสำหรับนักศึกษา ที่ต้องการปรับปรุงทักษะภาษา อังกฤษเพื่อการศึกษา ท่านจะเรียนรู้การจดบันทึก การเขียนเรียงความและรายงาน การ เตรียมตัวสอบและ การนำเสนอรายงาน รวมทั้งทักษะอื่นๆที่สำคัญ

โปรโมชั่นเรียน ภาษาอังกฤษ ที่โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ NZ$
ค่าสมัคร 260
ค่าจัดหาที่พัก 290
ค่าที่พักแบบ Homestay per week 269.5
ค่ารับที่สนามบิน one way 115
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง  

 

The University of Auckland แห่งเมือง Auckland ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2426 จนเติบโต เป็นศูนย์กลาง นานาชาติ ที่มีการเรียนรู้ที่หลาก หลาย และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

 

มหาวิทยาลัยมี นักศึกษามากกว่า 34,000 คน ซึ่งรวมทั้งนักศึกษา ต่างชาติมาก กว่า 4,700 คน 75+ประเทศ จากการ ที่มีบุคลากรทางด้าน วิชาการมากกว่า 2,000 คน และ บุคลากรที่มีความสามารถทั่วไป อีกมากมาย จึงทำให้ เป็นมหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วยบุคลากร หลายชนชาติจนเป็นที่ยอมรับ ในระดับนานาชาติ ทำให้ นักศึกษาได้รับคุณวุฒิ เป็นที่ยอมรับในระดับ นานาชาติ

The University of Auckland

The University of Auckland มีแหล่งข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก และ บริการสนับสนุนเพื่อช่วย ให้นักศึกษา ประสบความสำเร็จ เป็นมหาวิทยาลัย ในนิวซีแลนด์แห่งเดียว ที่ได้รับการจัดอันดับ อยู่ใน50 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกเป็นสถาบันวิจัยชั้นแนวหน้าของนิวซีแลนด์ ที่มีนักววิจัย ที่มีความชำนาญสูงและมีจำนวนมากที่สุดในประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในนิวซีแลนด์ ที่เป็นสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคพื้นแปซิฟิกมี โปรแกรมการศึกษา ที่ปรับปรุงใหม่กว่า150โปรแกรม ซึ่ง เกี่ยวกับ วิชาการที่หลากหลายใน 8 คณะดังต่อไปนี้

NZ  คณะอักษรศาสตร์ The University of Auckland

NZ  คณะบริหารธุรกิจ The University of Auckland

NZ  คณะศิลปะสร้างสรรค์และ อุตสาหกรรมแห่งชาติ The University of Auckland

NZ  คณะคุรุศาสตร์ The University of Auckland

NZ  คณะนิติศาสตร์ The University of Auckland

NZ  คณะแพทย์และสหเวชศาสตร์ The University of Auckland

NZ  คณะวิทยาศาสตร์ The University of Auckland

NZ  คณะศาสนศาสตร The University of Auckland

คณาจารย์ ของ ELA ทุกคน มีคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญพิเศษ มีประสบการณ์สูงครอบคลุมในการ สอนภาษา อังกฤษ ในฐานะเป็นภาษาที่สอง เจ้าหน้าที่ของ ELA ทำงานใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ นานาชาติของ มหาวิทยาลัย แห่งเมืองAuckland


 


 


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
ELA The University of Auckland 
ในประเทศไทยที่
OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ