Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

ACG YOOBEE SCHOOL OF DESIGN

อยากไปเรียนภาษาที่ นิวซีแลนด์ คอร์ส มัธยม ปริญญา ตรี -โท -เอก ที่นิวซีแลนด์
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศนิวซีแลนด์ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 720684402 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

ACG Yoobee School of Design New Zealand

 

ความเป็นมา 

ACG Yoobee School of Design ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 โดยใช้ชื่อว่า Natcoll Design Technology เป็น PTE Category 1 ที่สอนเกี่ยวกับดีไซน์และมัลติมีเดียโดยเฉพาะ ต่อมาเจ้าของกิจการขายต่อให้กับกลุ่มบริษัท Renaissance จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น Yoobee School of Design เพื่อให้สอดคล้องกับร้านคอมพิวเตอร์ Apple ชื่อ Yoobee Apple ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นเจ้าของอยู่และมีถึง 5 สาขาทั่วประเทศ   ต่อมาในปี 2557 Renaissance ประสบปัญหาทางการเงินจึงขายกิจการต่อให้ ACG โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งมาเป็น ACG Yoobee School of Design จวบจนปัจจุบัน

 


เราเปิดสอนอะไรบ้าง

ACG Yoobee เป็นสถาบันการสอนดิจิตอลดีไซน์และมัลติมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ สอนวิชาภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์ การออกแบบเว็บไซต์ การถ่ายทำภาพยนตร์ แอนิเมชั่น & กราฟิก 3 มิติ และการออกแบบเกมส์ เราเตรียมความพร้อมในการทำงานให้นักศึกษาขณะกำลังศึกษาและทันทีที่เรียนจบ เราใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดตามจริงที่ใช้ในวงการมัลติมีเดียในการสอน นักศึกษาจึงไม่จำเป็นต้องได้รับการเทรนใดๆ อีกจากบริษัทที่ได้งาน
 

หลักสูตรที่เปิดสอน : 

Diploma in Digital Design (Level 5)
Diploma of Web Development Flyer (Level 6)
Diploma of Computer Graphic Design Flyer (Level 6)
Diploma of Digital Filmmaking (Advanced) Flyer (Level 6)
Diploma of Animation (Advanced) Flyer (Level 6)
Diploma of Digital Media (Advanced) Flyer (Level 7) 
Diploma in Game Art Flyer (Level 7)
Diploma in Advanced 3D Graphics Flyer (Level 7)

[ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ]

 

การฝึกงาน และ การทำงานจริง

นักศึกษาที่ต้องการฝึกงานหรือทำงานจริง เรามีทีมจัดหางานที่พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในทุกวิทยาเขต ส่วนนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี เราก็มีมหาวิทยาลัยรองรับให้

 

สามารถเลือกเรียนได้ 3 วิทยาเขต

ACG Yoobee มีวิทยาเขตสามแห่งในเมืองโอ๊คแลนด์ เวลลิงตัน และไครส์เชิร์ช นักศึกษาสามารถเลือกเรียนเกือบทุกหลักสูตรได้จากหนึ่งในสามวิทยาเขตดังกล่าว

 


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ 
ACG Yoobee School of Design
ในประเทศไทยที่ 
OEC Global Education
กรุงเทพ : โทร 02 720 6844 เชียงใหม่ : โทร 053 285157  

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ