Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

โปรโมชั่นเรียนฝรั่งเศส เรียนภาษาฝรั่งเศสที่ ปารีส Language Studies International [LSI]

อยากไปเรียนภาษา คอร์ส ระยะสั้น ป.ตรี -โท -เอก มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีต่างประเทศ สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 , 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

เรียนภาษาฝรั่งเศส  
สถาบัน Language Studies International [LSI]

ประเทศ ฝรั่งเศส

โปรโมชั่น 2018   เรียนภาษา LSI 

ที่เมือง ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

อัตราแลกเปลี่ยน  1 € ~ 40 (อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ค่าสมัคร €85

 

Zurich 

 

ระยะเวลาเรียน

Intensive 20/ISY 20

Intensive 30/ISY 30

ราคา / สัปดาห์

ราคา / สัปดาห์

ปกติ

ลด 15%

ปกติ

ลด 15%

1 – 3 สัปดาห์

330

€280.50

420

€357.00

4-11 สัปดาห์ 

€295

€250.75

385

€327.25

12-15 สัปดาห์ 

€280

€238.00

365

€310.25

16-23 สัปดาห์ 

€260

€221.00

340

€289.00

24 สัปดาห์ +

€245

€208.25

305

€259.25

 

ระยะเวลาจำกัด โปรดตรวจสอบโปรโมชั่นนี้อีกครั้งกับเจ้าหน้าที่ OEC ค่ะ

 


สถาบัน Language Studies International [LSI] 
เมือง Paris [ปารีส] ประเทศ ฝรั่งเศส
Website: https://www.lsi-paris.fr/en/languageschoolparis/english

 

เรียนฝรั่งเศส   

สถาบัน Language Studies International [LSI] เป็นโรงเรียนสอนภาษาเอกชนที่ฝรั่งเศส ได้รับการรับรองคุณภาพโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศฝรั่งเศส

 

สถาบันก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965 ตั้งอยู่ที่ใจกลางนครปารีสที่เป็นศูนย์กลางทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะและย่านเศรษฐกิจการค้า นอกจากนี้ บริเวณโดยรอบไม่ไกลจากตัวสถาบันยังมีร้านค้า ร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆ ที่ทำการไปรษณีย์ รวมทั้งพิพิธภัณฑ์หลายแห่งแวดล้อมอยู่ในบริเวณดังกล่าว นักเรียนสามารถเดินทางไปยังจุดต่างๆ ได้เพียงไม่กี่นาที ป้ายรถเมล์ไม่ไกลจากสถาบัน นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนได้อย่างสะดวกสบาย  


เรียนภาษาฝรั่งเศสที่ ปารีส 

หลักสูตรของสถาบัน
หลักสูตรเข้มข้น Intensive 30 French Course

เรียนภาษา  ฝรั่งเศส   30 บทเรียนต่อสัปดาห์

• เปิดสอนในระดับ Beginner - Advanced

• จำนวนนักเรียนห้องละไม่เกิน 12 คน

• รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป

• ระยะเวลาเรียนเริ่มต้นที่ 1- 50 weeks

• เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์

 

หลักสูตร Intensive 30 course เป็นหลักสูตรเร่งรัดสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อสถาบันการศึกษาของประเทศฝรั่งเศสและผู้สนใจที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสแบบเร่งด่วนในระยะเวลาที่จำกัดและจะเรียนเต็มวันคือเริ่มช่วงเช้าและเลิกเรียนในช่วงบ่ายๆ


หลักสูตรทั่วไป General 20 French Course

• เรียนภาษา  ฝรั่งเศส 20 บทเรียนต่อสัปดาห์

• เปิดสอนในระดับ Beginner - Advanced

• จำนวนนักเรียนห้องละไม่เกิน 12 คน

• รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป

• ระยะเวลาเรียนเริ่มต้นที่ 1- 50 weeks

• เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์

 

เป็น หลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการ เรียนภาษา ฝรั่งเศส ที่  ปารีส   แบบครึ่งวัน เพื่อที่จะได้ใช้เวลาช่วงบ่ายหลังเลิกเรียนในการสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศ โดยการท่องเที่ยวรอบๆ หรือ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือ คลาสพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะ อาทิ การพัฒนาทักษะการออกเสียง หรือ การสนทนาภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น


กรอกข้อมุลสั้นๆ พี่จะตอบกลับโดยเร็ว..จ้า


เรียนภาษาฝรั่งเศสที่ ปารีส 

Afternoon 10 French Course

• เรียนภาษา  ฝรั่งเศส 10 บทเรียนต่อสัปดาห์ (เฉพาะช่วงบ่าย)

• เปิดสอนในระดับ Elementary - Advanced

• จำนวนนักเรียนห้องละไม่เกิน 12 คน

• รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป

• ระยะเวลาเรียนเริ่มต้นที่ 1- 50 weeks

• เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์

 

หลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสในระดับพื้นฐานและต้องการที่จะพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารโดยเฉพาะ ทั้งนี้ การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ก็จะเป็นการนำข่าวสาร สถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบันมาพูดคุยและอภิปรายกันในกลุ่ม มีการจำลองสถานการณ์และเป็นการศึกษาทักษะการออกเสียง การศึกษาความหมายของคำและสำนนวนต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารและสนทนาใมนชีวิตประจำวัน นอกเหนือจากในตำราเรียนรวมถึงการแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

เรียนภาษาฝรั่งเศส 

Plus 5 French Course

เป็นหลักสูตรเรียนเดี่ยว 5 ชม.ต่อสัปดาห์ เสริมจากหลักสูตรหลักที่เราลงเรียนไว้ ไม่ว่าจะเป็น General 20 หรือ Intensive 30 ก็ตาม เวลาในการเรียนคือ 45 นาทีต่อครั้ง สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ อัตราค่าเล่าเรียนตามสถาบันกำหนด

 

Plus 10 French Course

เป็นหลักสูตรเรียนเดี่ยว 10 ชม.ต่อสัปดาห์ เสริมจากหลักสูตรหลักที่เราลงเรียนไว้ ไม่ว่าจะเป็น General 20 หรือ Intensive 30 ก็ตาม เวลาในการเรียนคือ 45 นาทีต่อครั้ง เน้นการฝึกปฏิบัติ การทำรายงาน การออกเสียงให้ถูกต้อง ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจและคำศัพท์ด้านกฏหมาย หรือ ทบทวนการบ้านหรือ หัวข้อที่สงสัยตจากการเรียนเป็นกลุ่มจากช่วงเวลาปกติ หลักสูตรนี้สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ อัตราค่าเล่าเรียนตามสถาบันกำหนด

 

Intensive Compact course (82 lessons)

• 82 บทเรียน แบบส่วนตัว

• เรียนยาว 9 วันติดต่อกันไม่มีหยุดระกว่างช่วงเรียน

• เริ่มเรียนได้ทุกวันเสาร์

 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเร่งรัดพิเศษ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่สนใจพัฒนาทักษะเพื่อการทำงาน ครอบคลุมถึง การทำพรีเซ็นเทชั่นเพื่อนำเสนองาน และการประชุม สัมมนาต่างๆ เป็นหลักสูตร 9 วันเท่านั้น รวมช่วงเวลาทานอาหารกลางวันกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาในชีวิตประจำวันและเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาการบริหารจัดการของภาคธุรกิจต่างๆ

 

Intensive Compact course (92 lessons)

• 92 บทเรียน แบบส่วนตัว

• เรียนยาว 9 วันติดต่อกันไม่มีหยุดระกว่างช่วงเรียน

• เริ่มเรียนได้ทุกวันเสาร์

 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเร่งรัดพิเศษ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่สนใจพัฒนาทักษะเพื่อการทำงาน ครอบคลุมถึง การทำพรีเซ็นเทชั่นเพื่อนำเสนองาน และการประชุม สัมมนาต่างๆ เป็นหลักสูตร 9 วันเท่านั้น รวมช่วงเวลาทานอาหารกลางวันกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาในชีวิตประจำวันและเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาการบริหารจัดการของภาคธุรกิจต่างๆ              

เรียนที่ฝรั่งเศส เมืองปารีส 

จุดเด่นของสถาบัน

 1. ห้องเรียนจะแบ่งออกเป็นกลุ่มเล็กๆ หลายๆ ห้องเรียน ห้องละไม่เกิน 12 คน

 2. หลักสูตรเรียนภาษาฝรั่งเศสของสถาบันจะเน้นให้นักเรียนได้ปรับตัวกับการใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีและมีหลักสูตรให้เลือกมากมาย รวมทั้งหลักสูตรเสริมพิเศษเฉพาะทางที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ ได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย

 3. สถาบัน LSI อยู่ใจกลางเมืองปารีส ง่ายต่อการเดินทาง

 4. เน้นการเรียนการสอนในบรรยากาศที่สบาย ๆ เป็นกันเอง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนปรับตัวได้ง่ายขึ้น

 5. สถาบัน LSI ได้รับรองให้เป็นศูนย์สอบได้รับรองให้เป็นศูนย์สอบ DELF & DALF และ TEF & TEFAQ

 6. เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงมาตรฐานการเรียนการสอนดีและดูแลนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างดี

 7. เป็นหนึ่งในไม่กี่สถาบันสอนภาษาที่อยู่ภายใต้ กระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศส โดยตรง ทำให้มาตรฐานของสถาบันนั้นอยู่ในระดับสูง และมีคุณภาพอยู่เสมอ

เรียนภาษา ฝรั่งเศส  เรียนภาษาปารีส ฝรั่งเศส

รูปภาพเกี่ยวกับสถาบัน 

 LSI ฝรั่งเศส

เรียนภาษาปารีส ฝรั่งเศส

เรียนภาษาปารีส ฝรั่งเศส

เรียน ฝรั่งเศส


 


สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
โรงเรียนภาษาปารีส ฝรั่งเศส   
Language Studies International [LSI]
ในประเทศไทยที่
OEC Global Education
กรุงเทพ : หัวหมาก โทร 02 720 6844  ปิ่นเกล้า โทร 02 881 9344
เชียงใหม่ : โทร 053 285157


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ