Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

Vancouver Island University แวนคูเวอร์ แคนาดา

อยากไปเรียนและทำงานที่แคนาดา ภาษา มัธยม ปริญญา ตรี -โท -เอก
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศแคนาดา สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

Vancouver Island University
แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา  

Vancouver Island University มีหลักสูตรให้เลือกเรียนนับร้อยหลักสูตร พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับมาตรฐานโลก รวมทั้งคณาจารย์ที่มีความสามารถสูง และยังมีศูนย์กลางอยู่ใกล้กับเมือง แวนคูเวอร์ และ เมืองวิคทอเรีย ซึ่ง Vancouver Island University จัดเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักอาศัย การศึกษา และการทำงาน


Vancouver Island University  มหาวิทยาลัยแห่ง เกาะแวนคูเวอร์ แคนาดา

เกาะแวนคูเวอร์ ถูกจัดอันดับให้เป็นเกาะที่เป็นจุดหมายสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสำหรับการพักอาศัยและการไปเยือน และ เมืองนานัยโมยังเป็นเป้าหมายสำคัญของนักท่องเที่ยว จากความสมบูรณ์ของความงามตามธรรมชาติของเทือกเขา ป่าไม้และ มหาสมุทร อีกทั้งยังมีบรรยากาศเบาสบาย ซึ่งเปิดโอกาสให้เล่นกีฬาและการนันทนาการกลางแจ้งได้ตลอดทั้งปี


เหตุผลหลักที่นักศึกษาตัดสินใจเลือก Vancouver Island University

CAN เรียนในสถาบันอันดับ1 ด้านคุณภาพการสอนของมณฑลบริทิช โคลัมเบีย
CAN Vancouver Island University โดยคณาจารย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
CAN University ร่วมกับบางส่วนของนักศึกษาที่เรียน ดีที่สุดจากทั่วทั้งแคนาดาและทั่วโลก
CAN มีหลักสูตรการเรียนทฤษฎีเชิงปฏิบัติและการฝึกงานในสถาบันที่เกี่ยวข้องโดยตรงพร้อมอุปกรณ์ ระดับมาตรฐานโลก


ปริญญาตรีและปริญญาโท
ธุรกิจ การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยแวนคูเวอร์ไอส์แลนด์จัดการสอนมากกว่า 200 หลักสูตรในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่งทางเลือกในหลักสูตรที่หลากหลายของเราอยู่ในขอบข่ายการศึกษาทั่วไปดังนี้:

CANหลักสูตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัยและหลักสูตรการ สื่อสารภาษาอังกฤษ
CANหลักสูตร

MBA/MScIB
ธุรกิจ การท่องเที่ยว
การกีฬาและนันทนาการ การต้อนรับ
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และการศึกษา
วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
ศิลปศาสตร์
การออกแบบ และ
ศิลปะการแสดง
อาชีวศึกษา และการพาณิชย์

ข้อมูลทั่วไปของ Vancouver Island University

Vancouver Island University ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2479

Vancouver Island University มีวิทยาเขต 4 แห่ง

อัตราส่วนของนักศึกษา:อาจารย์ 16:1

มหาวิทยาลัยมี นักศึกษาแคนาดา: 10,000 คน และ นักศึกษานานาชาติ: 1,000 คน

มหาวิทยาลัยม นักศึกษามาจากกว่า 50 ประเทศ

มหาวิทยาลัยม อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 2,104 คน

Vancouver Island University มีมากกว่า 200 หลักสูตรให้เลือก

งบประมาณประจำปี $100,000,000 และ ที่ผ่านมามีการลงทุนด้านอาคารและอุปกรณ์ เรียน $25,000,000

หอพักในบริเวณวิทยาเขต 386 ห้องและสามารถจัดที่พักแบบ อยู่กับเพื่อนหรือครอบครัวอุปถัมภ์

Vancouver Island University มีสถาบันและศูนย์กลางการวิจัย 12 แห่ง


เรียนจากประสบการณ์ทำงานทั้งในและนอกวิทยาเขต 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ในมหาวิทยาลัย Vancouver Island University ไม่ได้มีเพียงแค่ตำราเรียนและการสอบ แต่ยังเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากห้องเรียน ทั้งนี้เพื่อการเก็บเกี่ยว ประสบการณ์ทางโลกที่แท้จริง นักศึกษาของเรา มีโอกาสได้รับประสบการณ์ตรง พร้อมได้รับเงินค่าจ้างตัวอย่างเช่น นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์จะได้เข้าร่วมกลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ขณะที่นักศึกษาสาขาด้าน การท่องเที่ยว และ การต้อนรับได้ทำงาน เต็มเวลา ในระหว่างที่เรียนภาคทฤษฎีเชิง ปฏิบัติ
นอกจากนี้นักศึกษา ที่เรียนด้าน วิชาการ ทุกคนยังมีสิทธิเลือก ทำงานนอกเวลา ขณะที่ศึกษาอยู่และทำงานเต็มเวลา เมื่อสำเร็จการ ศึกษาแล้ว


การทำงานเมื่อเรียนที่ Vancouver Island University

ขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแวนคูเวอร์ไอส์แลนด์ นักศึกษานานาชาติที่มีวีซ่านัก ศึกษามีสิทธิทำงานทั้งในและนอกวิทยาเขตเป็นเวลา 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมทั้ง ทำงานเต็มเวลาในช่วงพักระหว่าง หลักสูตร และหลัง จากสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร วิชาการ ที่เรียนนานหนึ่งปีหรือมากกว่านั้น นักศึกษานานาชาติจะได้รับอนุญาตให้ทำงานเต็มเวลาในแคนาดาได้นานถึงสามปี


ค่าเล่าเรียน Vancouver Island University

หลักสูตร ค่าเล่าเรียน
หลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษ

$2,400 ต่อ 7 สัปดาห์

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับมหาวิทยาลัย

$4,700 ต่อ 14 สัปดาห์

หลักสูตรด้านวิชาการระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร

$5,900 ต่อภาคการศึกษา
โดยมีข้อยกเว้นบาง ประการ

หลักสูตรพื้นฐานสำหรับ MBA/MScIB

$4,850
บวกค่าธรรมเนียมนักศึกษาและค่าหนังสือเรียน

หลักสูตร MBA/MScIB

$29,500
สำหรับการเรียนตลอดหลักสูตร
รวมค่าหนังสือเรียน และการจัดหาสถานที่ฝึกงาน

ค่าธรรมเนียมสำหรับการสมัครเรียน

$150

ค่าหนังสือเรียน

$300 – 800 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมการจัดหาที่พัก

ที่พักแบบโฮมสเตย์: $150
หอพักในบริเวณวิทยาเขต: $25

ค่าที่พัก

ที่พักโฮมสเตย์: $700/ต่อเดือน (รวมอาหารหลัก)
หอพักในบริเวณวิทยาเขต: $419 – 539/ต่อเดือน
หอพักนอกบริเวณวิทยาเขต: $450 – 700/ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมด้านสังคมสำหรับนักศึกษา
$137.75/ต่อภาคการศึกษา


ข้อมูลเรียนปริญญาที่แคนาดา

University in Canada City State
Brock University Thai lang St Catherines Ontario
Thompson River University Thai lang Kamloops British Columbia
University of Fairleigh Dickinson vancouver British Columbia
University of Victoria Thai lang Victoria British Columbia
Vancouver Island University Thai lang Nanaimo British Columbia
Simon Frasor University Vancouver British Columbia

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
Vancouver Island University
ในประเทศไทยที่
OEC Global Education
กรุงเทพ (02) 720 6845 - 6
เชียงใหม่ 081-8811548 , 053 285157

 

 

ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ