เรียน Vancouver Island University แคนาดา

 
เรียนต่อแคนาดาเรียนต่อแคนาดาเรียนต่อแคนาดา
  โปรโมชั่น !   | เรียนอังกฤษ   | เรียนอเมริกา   |เรียนแคนาดา   |เรียนนิวซีแลนด์   |เรียนออสเตรเลีย |   เรียนสิงคโปร์  
 
 
        
 
 
ค้นหา
ค้นหาโดยพิมพ์ ชื่อสถาบัน หรือ เมืองที่สนใจไปเรียนต่อ

เรียนแวนคูเวอร์ แคนาดา Vancouver Island University

เรียนต่อแคนาดา ศึกษาต่อแคนาดา เรียนมัธยม มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี โท แคนาดา

 

เรียนที่แวนคูเวอร์ Vancouver Island University

 

Vancouver Island University มีหลักสูตรให้เลือกเรียนนับร้อยหลักสูตร พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับมาตรฐานโลก รวมทั้งคณาจารย ์ที่มีความสามารถสูง และยังมีศูนย์กลางอยู่ใกล้กับเมือง แวนคูเวอร์และ เมืองวิคทอเรีย Vancouver Island University จัดเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักอาศัย การศึกษา และการทำงาน

เกาะแวนคูเวอร์ ถูกจัดอันดับให้เป็นเกาะที่เป็นจุดหมายสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสำหรับการพักอาศัยและการไปเยือน และ เมืองนานัยโมยังเป็นเป้าหมายสำคัญของนักท่องเที่ยว จากความสมบูรณ์ของความงามตามธรรมชาติของเทือกเขา ป่าไม้และ มหาสมุทร อีกทั้งยังมีบรรยากาศเบาสบาย ซึ่งเปิดโอกาสให้เล่นกีฬาและการนันทนาการกลางแจ้งได้ตลอดทั้งปี

เรียนนิวซีแลนด์สนใจเรียนต่อแคนาดา โปรดกรอกข้อมูลลง แบบฟอร์ม พี่ๆ OEC จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล ค่ะ 

เหตุผลหลักที่นักศึกษาตัดสินใจเลือก Vancouver Island University

CANเรียนในสถาบันอันดับ1 ด้านคุณภาพการสอนของมณฑลบริทิช โคลัมเบีย
CANVancouver Island University โดยคณาจารย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
CAN University ร่วมกับบางส่วนของนักศึกษาที่เรียน ดีที่สุดจากทั่วทั้งแคนาดาและทั่วโลก
CAN มีหลักสูตรการเรียนทฤษฎีเชิงปฏิบัติและการฝึกงานในสถาบันที่เกี่ยวข้องโดยตรงพร้อมอุปกรณ์ ระดับมาตรฐานโลก

เรียนภาษาที่ ศูนย์ภาษา

โปรโมชั่นเรียนภาษาที่แคนาดา Up

ปริญญาตรี และปริญญาโท ธุรกิจ การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยแวนคูเวอร์ไอส์แลนด์จัดการสอนมากกว่า 200 หลักสูตรในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่งทางเลือกในหลักสูตรที่หลากหลายของเราอยู่ในขอบข่ายการศึกษาทั่วไปดังนี้:

 

CANหลักสูตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัยและหลักสูตรการ สื่อสารภาษาอังกฤษ
CANหลักสูตร

MBA/MScIB
ธุรกิจ การท่องเที่ยว
การกีฬาและนันทนาการ การต้อนรับ
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และการศึกษา
วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
ศิลปศาสตร์
การออกแบบ และ
ศิลปะการแสดง
อาชีวศึกษา และการพาณิชย์

ข้อมูล Vancouver Island University

 

Vancouver Island University ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2479

Vancouver Island University มีวิทยาเขต 4 แห่ง

อัตราส่วนของนักศึกษา:อาจารย์ 16:1

มหาวิทยาลัยมี นักศึกษาแคนาดา: 10,000 คน และ นักศึกษานานาชาติ: 1,000 คน

มหาวิทยาลัยม นักศึกษามาจากกว่า 50 ประเทศ

มหาวิทยาลัยม อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 2,104 คน

Vancouver Island University มีมากกว่า 200 หลักสูตรให้เลือก

งบประมาณประจำปี $100,000,000 และ ที่ผ่านมามีการลงทุนด้านอาคารและอุปกรณ์ เรียน $25,000,000

หอพักในบริเวณวิทยาเขต 386 ห้องและสามารถจัดที่พักแบบ อยู่กับเพื่อนหรือครอบครัวอุปถัมภ์

Vancouver Island University มีสถาบันและศูนย์กลางการวิจัย 12 แห่ง

 

เรียนจากประสบการณ์ ทำงานทั้งในและนอกวิทยาเขต 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ในมหาวิทยาลัย Vancouver Island University ไม่ได้มีเพียงแค่ตำราเรียนและการสอบ แต่ยังเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากห้องเรียน ทั้งนี้เพื่อการเก็บเกี่ยว ประสบการณ์ทางโลกที่แท้จริง นักศึกษาของเรา มีโอกาสได้รับประสบการณ์ตรง พร้อมได้รับเงินค่าจ้างตัวอย่างเช่น นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์จะได้เข้าร่วมกลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ขณะที่นักศึกษาสาขาด้าน การท่องเที่ยว และ การต้อนรับได้ทำงาน เต็มเวลา ในระหว่างที่เรียนภาคทฤษฎีเชิง ปฏิบัติ

นอกจากนี้นักศึกษา ที่เรียนด้าน วิชาการ ทุกคนยังมีสิทธิเลือก ทำงานนอกเวลา ขณะที่ศึกษาอยู่และทำงานเต็มเวลา เมื่อสำเร็จการ ศึกษาแล้ว

 

การทำงานเมื่อเรียนที่ Vancouver Island University

ขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแวนคูเวอร์ไอส์แลนด์ นักศึกษานานาชาติที่มีวีซ่านัก ศึกษามีสิทธิทำงานทั้งในและนอกวิทยาเขตเป็นเวลา 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมทั้ง ทำงานเต็มเวลาในช่วงพักระหว่าง หลักสูตร และหลัง จากสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร วิชาการ ที่เรียนนานหนึ่งปีหรือมากกว่านั้น นักศึกษานานาชาติจะได้รับอนุญาตให้ทำงานเต็มเวลาในแคนาดาได้นานถึงสามปี

เรียนนิวซีแลนด์สนใจเรียนต่อแคนาดา โปรดกรอกข้อมูลลง แบบฟอร์ม พี่ๆ OEC จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล ค่ะ 

ค่าเล่าเรียน Vancouver Island University

หลักสูตร ค่าเล่าเรียน
หลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษ

$2,400 ต่อ 7 สัปดาห์

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับมหาวิทยาลัย

$4,700 ต่อ 14 สัปดาห์

หลักสูตรด้านวิชาการระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร

$5,900 ต่อภาคการศึกษา
โดยมีข้อยกเว้นบาง ประการ

หลักสูตรพื้นฐานสำหรับ MBA/MScIB

$4,850
บวกค่าธรรมเนียมนักศึกษาและค่าหนังสือเรียน

หลักสูตร MBA/MScIB

$29,500
สำหรับการเรียนตลอดหลักสูตร
รวมค่าหนังสือเรียน และการจัดหาสถานที่ฝึกงาน

ค่าธรรมเนียมสำหรับการสมัครเรียน

$150

ค่าหนังสือเรียน

$300 – 800 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมการจัดหาที่พัก

ที่พักแบบโฮมสเตย์: $150
หอพักในบริเวณวิทยาเขต: $25

ค่าที่พัก

ที่พักโฮมสเตย์: $700/ต่อเดือน (รวมอาหารหลัก)
หอพักในบริเวณวิทยาเขต: $419 – 539/ต่อเดือน
หอพักนอกบริเวณวิทยาเขต: $450 – 700/ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมด้านสังคมสำหรับนักศึกษา
$137.75/ต่อภาคการศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
Vancouver Island University

ในประเทศไทยที่ OEC Global Education
กรุงเทพ (02) 720 6845 -6 เชียงใหม่ 053 289107-8


ข้อมูลเรียนปริญญาที่แคนาดา

University in Canada City State
Brock University Thai lang St Catherines Ontario
Thompson River University Thai lang Kamloops British Columbia
University of Fairleigh Dickinson vancouver British Columbia
University of Victoria Thai lang Victoria British Columbia
Vancouver Island University Thai lang Nanaimo British Columbia
Simon Frasor University Vancouver British Columbia

 

 

 

 
 

ข้อมูลการ ศึกษาต่อ มัธยม มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ปริญญาโท แคนาดา

CANADA

 
 
   

 

HOME
| OUR SERVICE | COUNTRY INFO | STUDY ABROAD | SPECIAL PROMOTION | MORE INFO | EVENT | CONTACT US


OUR SERVICE
COUNTRY INFO
STUDY ABROAD
SPECIAL PROMOTION
CONTACT US

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ
หัวหมาก ใกล้ ม.เอแบค Tel 02- 720 6845-6 ,
086-6003996 085-8093322 , 089-1113917
ปิ่นเกล้า ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
02 881 9344 Mobile 097 260-4334

สาขาเชียงใหม่
สาขา นิมมานเหมินทร์ UNISERV Tel 053-289107-8
Mobile 084-0433100 089-5524747 ,081-8839093
สาขา ช้างคลาน @Curve Tel 053 105707
Mobile 081 9603081


Copyright 1985-2015 @ OEC GLOBAL EDUCATION Co.,Ltd - All Right Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความและรูปภาพ โดย บริษัท โอ อี ซี โกบอล เอดูเคชั่น จำกัด
ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความ ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย บัญญัติไว้สูงสุด
www.oecglobal.com | www.oecglobal.net