เรียนมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ปริญญาโทแคนาดา กับ University of Victoria

 
เรียนต่อแคนาดาเรียนต่อแคนาดาเรียนต่อแคนาดา
  โปรโมชั่น !   | เรียนอังกฤษ   | เรียนอเมริกา   |เรียนแคนาดา   |เรียนนิวซีแลนด์   |เรียนออสเตรเลีย |   เรียนสิงคโปร์  
 
 
        
 
 
ค้นหา
ค้นหาโดยพิมพ์ ชื่อสถาบัน หรือ เมืองที่สนใจไปเรียนต่อ

เรียนต่อแคนาดา กับ University of Victoria

เรียนต่อแคนาดา ศึกษาต่อแคนาดา เรียนมัธยม มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี โท แคนาดา

เรียนปริญญาโทแคนาดา

เรียน ปริญญาโท ตรี บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ การจัดการ ที่ University of Victoria

 

University of Victoria UVic ตั้งอยู่ในเมืองหลวงชายฝั่งทางตะวันตก ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ Victoria, British Columbia. Victoria เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล รัฐ British Columbia ประเทศแคนาดา

คณะที่เปิดสอนที่ University of Victoria

CAN  Faculty of Business
CAN  Faculty of Education
CAN  Faculty of Engineering
CAN  Faculty of Fine arts
CAN  Faculty of Graduate Studies
CAN  Faculty of Human and Social Development
CAN  Faculty of Humanities
CAN  Faculty of Law
CAN  Division of Medical Sciences
CAN  Faculty of Science
CAN  Faculty of Social Sciences

 

สนใจเรียนปริญญาโทที่แคนาดา กับมหาวิทยาลัย ชื่อดัง อื่นๆ ที่แคนาดา สมัครด่วน กรอกข้อมูลลง แบบฟอร์มทางพี่ๆ จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล ค่ะ

 

เรียนภาษาที่ ศูนย์ภาษา ของ มหาวิทยาลัย

โปรโมชั่นเรียนภาษาที่แคนาดา Up

CAN หลักสูตรภาษาอังกฤษ
CAN หลักสูตรเตรียมมหาวิทยาลัยวิทยาลัย
CAN หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
CANหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ
CANหลักสูตร เตรียมภาษาอังกฤษ (TOEFL / TOEIC )

ศูนย์ภาษาอังกฤษ English Language Centre (ELC) ที่ UVic

CAN ศูนย์ภาษาอังกฤษ (ELC) ที่ UVic หรือ Univerisity of Victoria เมือง Victoria (เมืองหลวงของรัฐ British Columbia) เป็นศูนย์ให้การศึกษาด้านภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในแคนาดา ด้วยหลักสูตรเข้มข้นอันหลากหลายและมีให้เลือกทุกเดือน หลักสูตรของ ELC ที่นี่จึงสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อตารางและความสนใจของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างสะดวก ทําให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษในวิกตอเรียได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น 1 เดือน 6 เดือน หนึ่งปีหรือนานกว่านั้นก็ได้ นักเรียนมีชั่วโมงเรียนในห้องประมาณ 20-30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนกิจกรรมนอกห้องเรียนนักเรียนจะได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์กับเจ้าของภาษา นําโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมวัฒนธรรมของศูนย์ฯ ผู้ที่สําเร็จหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรและใบรายงานผลการเรียน

 

การเรียนที่ UVic จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าประทับใจ นักเรียน ELC จะมีโอกาสได้เข้าร่วมชั้นเรียนที่หลากหลายทั่วมหาวิทยาลัยและสามารถใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการด้านภาษา หอสมุด ศูนย์กีฬาและนันทนาการได้อย่างเต็มที่ ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้ซึมซับบรรยากาศและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนักศึกษามหาวิทยาลัยที่น่าตื่นเต้นและมีชีวิตชีวา

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

แต่ละปีมีนักเรียนนานาชาติจากกว่า 30 ประเทศเลือกเรียนหลักสูตรของ ELC เพื่อบรรลุเป้าหมาย ในการพัฒนา ทักษะ ภาษาอังกฤษโดยส่วนตัว เพื่อประกอบอาชีพ หรือเพื่อใช้ในการศึกษาต่อ

CAN  หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น 12 สัปดาห์ (ELPI)

CAN  30 ชั่วโมงของการเรียนการสอนต่อสัปดาห์ วันจันทร์ถึงวันศุกร์
CAN  6 ระดับชั้น: ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูง
CAN  ระดับชั้นเพื่อเตรียมเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย และหลักสูตรเรียนภาษาและฝึกงาน
CAN  ศูนย์การเรียนและคลินิคการออกเสียง
CAN  ร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรฟรี
  ที่พักและอาหาร:
CAN  โฮมสเตย์ (พักอาศัยกับครอบครัว)

 

CAN หลักสูตรภาษาอังกฤษรายเดือน (กันยายน – พฤษภาคม)

CAN  20 ชั่วโมงของการเรียนการสอนต่อสัปดาห์ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี
CAN  3 ระดับชั้น: ก่อนระดับกลาง ระดับกลาง และขั้นสูง
CAN  เน้นทักษะด้านการพูดและการฟัง
CAN  ร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร ฟรี

ที่พักและอาหาร:
CAN  โฮมสเตย์ (พักอาศัยกับครอบครัว)

 

CANหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน (มิถุนายน – สิงหาคม)

20 ชั่วโมงของการเรียนการสอนต่อสัปดาห์ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เฉพาะช่วงเช้า)
3 ระดับขั้น: ก่อนระดับกลาง ระดับกลาง และขึ้นสูง
เน้นทักษะด้านการพูดและการฟัง
ร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรฟรี

ที่พักและอาหาร:
CAN  โฮมสเตย์ (พักอาศัยกับครอบครัว) (มิถุนายน);
CAN  หอพักในมหาวิทยาลัย (กรกฎาคมและสิงหาคม)

 

CANหลักสูตรเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย
CANหลักสูตรฝึกงานภาษาอังกฤษ
CANหลักสูตรฝึกงานอาสาสมัคร
CANหลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC / IELTS
CANหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นสูงและแคนาดาศึกษา
CANหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับครูอาจารย์
CANหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
CANหลักสูตรตามความต้องการเฉพาะกลุ่ม

ที่พักอาศัยแบบต่างๆ

  โฮมสเตย์ (การอยู่อาศัยกับครอบครัว)

ELC ใหับริการโครงการโฮมสเตย์ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นสำหรับนักเรียนทั้งในหลักสูตรระยะสั้นและ ระยะยาว โดยนักเรียนจะชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยตรงให้กับครอบครัวที่ดูแล

 

ที่พักแบบโฮมสเตย์ประกอบด้วย:

CAN  การรับและส่งนักเรียนจากสนามบินในวิกตอเรีย

CAN  ห้องพักส่วนตัวพร้อมเฟอร์นิเจอร์
CAN  อาหารและของว่างทุกมื้อ

 

หอพักของมหาวิทยาลัย

ระหว่างหลักสูตรระยะสั้นฤดูร้อนนักเรียนจะอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยร่วมกับนักเรียนต่าง ชาติคนอื่นๆและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมวัฒนธรรมของ ELC

 

หอพักของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย:

CAN  ห้องส่วนตัวพร้อมเฟอร์นิเจอร์
CAN  อาหารในโรงอาหาร (2-3 มื้อต่อวัน)

เหตุผลหลักที่นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ University of Victoria

CAN University of Victoria เป็นสถาบันชั้นแนวหน้า ที่รองรับนักศึกษานานาชาติจากทั่วโลก
CAN University of Victoria ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติว่า มีมาตรฐานการศึกษาสูง
CAN มหาวิทยาลัย University of Victoria เป็นของรัฐบาล ได้รับการรับรองวิทยฐานะขั้นพื้นฐานโดยสำนักงาน ก.พ.
CAN หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนของแคนาดา มีความทันสมัย
CAN ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาและค่าครองชีพของแคนาดามีระดับต่ำ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของสถาบันการศึกษาในประเทศอื่น ๆ เช่น อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย เหตุผลที่อัตราค่าเล่าเรียนต่ำ เนื่องจากรัฐบาลแคนาดาให้เงินสนับสนุนทุกสถาบันการศึกษาในแคนาดา
CAN หากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากประเทศแคนาดา จะมีสิทธิในการสมัครขอพำนักต่อเพื่อทำงานได้ เป็นเวลา 3 ปีเต็ม ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติทางด้านประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษาก่อนที่จะกลับมาหางานประจำใน ประเทศไทยได้

กิจกรรมระหว่างเรียนที่ University of Victoria

CAN หลักสูตรการแล่นเรือใบ (sailing) สำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์
CAN หลักสูตรปีนเขา สำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์
CAN หลักสูตรเล่นสกี สำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์

วิคตอเรีย

 

่ วิคตอเรีย Victoria เป็นเมืองขนาดเล็กที่มีประชากรประมาณ 335,000 คน ตัวเมืองล้อมรอบไปด้วย เทือกเขา กับ มหาสมุทรแปซิฟิก วิคตอเรียเป็นเมืองหลวงของงบริติชโคลัมเบีย ตั้งอยู่ตรง ปลายสุดของเกาะแวนคูเวอร์ อากาศเย็นสบายตลอดปี

 

วัฒนธรรมของแคนาดา

ในเมือง วิคตอเรีย นี้ ผู้คนเป็นมิตร และ วิคตอเรีย มีวัฒนธรรมที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติ และยังอุดมไปด้วยศิลปะ โดยมีการแสดงศิลปะและการแสดงบนเวทีมากมาย

หลักสูตรที่น่าสนใจ ที่ วิคตอเรีย

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ
2. หลักสูตรปริญญาตรี
3. หลักสูตรปริญญาโท
4. หลักสูตรปริญญาเอก

โฮมสเตย์

การพักแบบโฮมสเตย์ คือ การอาศัยอยู่ในบ้าน กับครอบครัวชาว วิคตอเรีย โดยที่นักเรียนมีห้องเป็นส่วนตัว ครอบครัวเจ้าของบ้านนั้น จะต้อนรับและดูแลนักศึกษาเสมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่ง ของบ้าน บ้านแต่ละหลังถูกคัดเลือกมาอย่าง รอบคอบ

หอพักของมหาวิทยาลัย

สถาบัน การศึกษาหลายแห่งจะมีหอพักประจำ สำหรับนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือละแวกใกล้เคียง ห้องพักจะเป็นแบบเดี่ยว หรือไม่ก็เป็นแบบห้องรวม และมีโรงอาหารไว้คอยบริการ

ข้อมูลเรียนปริญญาที่แคนาดา

University in Canada City State
Brock University Thai lang St Catherines Ontario
Thompson River University Thai lang Kamloops British Columbia
University of Fairleigh Dickinson vancouver British Columbia
University of Victoria Thai lang Victoria British Columbia
Vancouver Island University Thai lang Nanaimo British Columbia
Simon Frasor University Vancouver British Columbia

สนใจเรียนปริญญาโทที่แคนาดา กับมหาวิทยาลัย ชื่อดัง อื่นๆ ที่แคนาดา สมัครด่วน กรอกข้อมูลลง แบบฟอร์มทางพี่ๆ จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล ค่ะ

สอบถามข้อมูล ทุนการศึกษา ของ
University of Victoria

OEC Global Education
กรุงเทพ (02) 720 6845 -6 เชียงใหม่ 053 289107-8

 

 
 

ข้อมูลการ ศึกษาต่อ มัธยม มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ปริญญาโท แคนาดา

CANADA

 
 
   

 

HOME
| OUR SERVICE | COUNTRY INFO | STUDY ABROAD | SPECIAL PROMOTION | MORE INFO | EVENT | CONTACT US


OUR SERVICE
COUNTRY INFO
STUDY ABROAD
SPECIAL PROMOTION
CONTACT US

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ
หัวหมาก ใกล้ ม.เอแบค Tel 02- 720 6845-6 ,
086-6003996 085-8093322 , 089-1113917
ปิ่นเกล้า ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
02 881 9344 Mobile 097 260-4334

สาขาเชียงใหม่
สาขา นิมมานเหมินทร์ UNISERV Tel 053-289107-8
Mobile 084-0433100 089-5524747 ,081-8839093
สาขา ช้างคลาน @Curve Tel 053 105707
Mobile 081 9603081


Copyright 1985-2015 @ OEC GLOBAL EDUCATION Co.,Ltd - All Right Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความและรูปภาพ โดย บริษัท โอ อี ซี โกบอล เอดูเคชั่น จำกัด
ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความ ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย บัญญัติไว้สูงสุด
www.oecglobal.com | www.oecglobal.net