เรียนและทำงานแคนาดา เรียนแวนคูเวอร์ เรียนโตรอนโต

 
เรียนต่อแคนาดาเรียนต่อแคนาดาเรียนต่อแคนาดา
  โปรโมชั่น !   | เรียนอังกฤษ   | เรียนอเมริกา   |เรียนแคนาดา   |เรียนนิวซีแลนด์   |เรียนออสเตรเลีย |   เรียนสิงคโปร์  
 
 
        
 
 
ค้นหา
ค้นหาโดยพิมพ์ ชื่อสถาบัน หรือ เมืองที่สนใจไปเรียนต่อ

เรียนและทำงานแคนาดา  เรียนแวนคูเวอร์ เรียนโตรอนโต

เรียนต่อแคนาดา โรงเรียนมัธยมแคนาดา มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี โท แคนาดา

ปิดเทอมใหญ่ 2559 ไป.. แคนาดา
เหลือ 3 ที่ ขยาย เวลาปิด กรุ๊ป 12 ก.พ.59

เรียนภาษา ซัมเมอร์แคมปนักเรียนมัธยม
ที่โรงเรียนมัธยม ของ ชาวแคนาดา โทร 02 720 6845

เรียนภาษาต่อ Diploma และ ปริญญาที่แคนาดา เมือง แวนคูเวอร์ โตรอนโต

ILSC เป็นศูนย์ภาษาที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งในประเทศแคนาดาตั้งอยู่ในเมือง Vancouver เมือง Toronto และ เมือง Montreal มีหลักสูตรภาษาอังกฤษให้เลือกเรียนหลายหลักสูตร นักเรียน เลือกเรียนหลักสูตรภาษา และ หลักสูตร ประกาศนียบัตร ได้ตามความต้องการ ILSC เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา และได้สร้างชื่อเสียงสู่สากลอย่างไม่เป็นรองใคร ILSCได้พัฒนาระบบการสอนให้ดีขึ้น และสามารถรับรองผลของความสำเร็จโดยพิสูจน์ ได้จากความสำเร็จของนักเรียน หลายพันคนทั่วโลก ที่ปรึกษา และครูผู้มีประสบการณ

 

ประสบการณ์ เรียนต่อแคนาดา กับ ILSC | Toronto

ILSC มีหลักสูตรให้เลือกมากมาย นักเรียน นักศึกษาสามารถเลือกเรียนเต็มเวลาแบบเข้มข้น (Full-time Intensive), เต็มเวลา (Full- time) หรือ Part-time และนักเรียน นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนหลายหลักสูตร ประกอบกัน ตามที่นักเรียน นักศึกษาต้องการ ขึ้นอยู่กับความสนใจ เป้าหมาย ระดับภาษาอังกฤษ และตารางเวลาของนักเรียน นักศึกษา

>> โปรโมชั่นเรียนภาษา ILSC แคนาดา

หลักสูตรส่วนใหญ่ มีให้เลือกในหลายระดับ และใช้เวลาเรียน 4 สัปดาห์ เมื่อจบแต่ละหลักสูตร จะมีการวัดระดับภาษา นักเรียนสามารถ เลือกเรียนหลักสูตรใหม่ หรือเรียนหลักสูตรเดิมในระดับที่สูงขึ้นก็ได้ โดดเด่นด้วยโปรแกรมฝึกงานที่ให้ประสบการณ์จริง

เรียน แคนาดา แวนคูเวอร์ มอนทรีออล โตรอนโต

  • เรียน แวนคูเวอร์
  • เรียน มอนทรีออล
  • เรียน โตรอนโต

เรียน และ ฝึกงานแบบได้รับเงิน Work Experience Program (WEP)
WEP เป็นโปรแกรมพิเศษ ประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศส และการฝึกงานแบบได้รับค่าตอบแทน ในสถานประกอบการของชาวแคนาดา มีระยะโปรแกรมตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โดยโปรแกรมแบ่งเป็นช่วง
         CAN เรียนภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศส 50%
         CAN ช่วงฝึกงาน 50%
นักเรียนจะต้องขอวีซ่านักเรียน (Study Permit) จากประเทศไทย โรงเรียนจะดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ Social Insurance Number (SIN) ให้เมื่อนักเรียนมาถึงแคนาดาแล้ว แต่ในกรณีที่ นักเรียนสมัครโปรแกรม 6 เดือน หรือ 8 เดือน นักเรียนจำเป็นต้องขอ Work Permit จากประเทศไทยด้วย

การฝึกงาน ที่แคนาดา

นักเรียนสามารถหางานเอง หรือเลือกใช้บริการจัดหางานของ ILSC แวนคูเวอร์ และโตรอนโตก็ได้
การบริการจัดหางานของ ILSC จะรวมถึงช่วยนักเรียนปรับ Resume ให้เหมาะสม ช่วยฝึกซ้อมนักเรียนก่อนไปสัมภาษณ์งานจริง บริการนี้ไม่ได้รับรองว่านักเรียนจะได้งานทำ แต่ ILSC จะหาบริษัทให้นักเรียนไปสอบสัมภาษณ์ ความสำเร็จในการได้งานทำขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเองในการสอบสัมภาษณ์ งานที่จัดหาให้ไปสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษ และประสบการณ์การทำงานของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนไม่สามารถระบุได้แน่นอน ILSC ไม่รับประกันว่านักเรียนจะได้ทำงานในตำแหน่งและบริษัทที่นักเรียนต้องการ งานส่วนใหญ่ที่โรงเรียนหาให้ได้แก่ งานด้านบริการลูกค้า งานเสมียน และงานธุรการทั่วไป ค่าจ้างเฉลี่ย $8 - $15 ต่อชั่วโมง

เรียน และ ฝึกงานแบบอาสาสมัคร Volunteer Internship Program (VIP)

VIP เป็นโปรแกรมเรียน และฝึกงานแบบอาสาสมัคร ระยะเวลาตั้งแต่ เรียน 4 สัปดาห์ + ทำงาน 4 สัปดาห์ ขึ้นไป โดยระยะเวลาฝึกงานสูงสุดได้ถึง 12 สัปดาห์ แต่ระยะเวลาทำงานต้องไม่มากกว่าระยะเวลาเรียน (เช่น เรียน + ทำงาน: 4+4, 8+8, 8+4, 12+12, 12+8,…)
การทำงานแบบอาสาสมัครในแคนาดา (ไม่ได้ค่าตอบแทน) ไม่จำเป็นต้องขอ Work Permit และในกรณีที่นักเรียนต้องการอยู่ในแคนาดาระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวเพือเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้ (การขอวีซ่าท่องเที่ยวใช้ระยะเวลาน้อยกว่าการขอวีซ่านักเรียน เพราะไม่ต้องขอประวัติอาชญากรรม และไม่ต้องตรวจร่างกาย)

การฝึกงานที่แคนาดา

เป็นการฝึกงานแบบอาสาสมัคร คือจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในการทำงาน ในการหางานขอแนะนำให้ใช้บริการจัดหางานของทางโรงเรียน โดยนักเรียนสามารถเลือกงานในสาขาที่ต้องการ 3 อันดับ โรงเรียนจะพยายามจัดหางานให้นักเรียนในสาขาที่นักเรียนต้องการมากที่สุดตามลำดับ
การฝึกงานในลักษณะนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ค่าตอบแทน แต่นักเรียนจะได้ประโยชน์ระยะยาวจากการฝึกงานระยะสันนี้ เนื่องจากได้ฝึกงานแบบมืออาชีพ และได้ฝึกในสาขาที่นักเรียนต้องการ นักเรียนจะได้เรียนรู้การทำงานแบบตะวันตก ได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เมื่อจบการฝึกงานนักเรียนสามารถขอจดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท และนำประสบการณ์การทำงานนี้มาใส่ในประวัติการทำงานของนักเรียนได้อย่างเต็มภาคภูมิ
ตัวอย่างสาขางานได้แก่ Architect, Accounting/Finance, Computer/IT, Design – Industrial/Interior, Engineering, Graphic/Web Design, Health Care/Social Services, Law, management Consulting, Communications, Photography, Journalism, Science, Clothing, Fashion & Textiles
เรียน/ฝึกงานแบบอาสาสมัคร หรือ ได้รับค่าตอบแทน COMBO VIP + WEP
COMBO VIP + WEP เป็นโปรแกรมที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่ต้องการ ฝึกงานทั้งสองรูปแบบ ลักษณะของโปรแกรมจึงเป็นการผสมผสานระหว่างโปรแกรมทั้งสองข้างต้น ระยะเวลาของโปรแกรมนี้เริ่มจาก 8 เดือนขึ้นไป นักเรียนจะต้องมี Study Permit และต้องขอ Work Permit เพราะจะต้องทำงานแบบได้รับค่าตอบแทนด้วย
การฝึกงานที่แคนาดา
นักเรียนจะได้ฝึกงานแบบอาสาสมัครก่อน โดยสามารถเลือกที่จะฝึกงานแบบอาสาสมัครได้ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ ถึง 12 สัปดาห์ ระยะเวลาที่เหลือของช่วงฝึกงาน นักเรียนสามารถเลือกฝึกงานแบบอาสาสมัครต่อ (อาจปลี่ยนสถานที่ฝึกงานใหม่ โดยใช้บริการจัดหางานของโรงเรียนอีกครั้ง) หรือจะฝึกงานแบบได้รับค่าตอบแทนก็ได้
ในการหางานแบบอาสาสมัคร แนะนำให้ใช้บริการจัดหางานของโรงเรียน ส่วนการหางานแบบได้รับค่าตอบแทน นักเรียนสามารถหาเอง หรือใช้บริการจัดหางานของโรงเรียนก็ได้

 

1. เรียนและทำงาน แวนคูเวอร์

เรียนและทำงาน ในภูมิประเทศที่สวยงามระหว่างเชิงภูเขาติดชายฝั่งทะเลและ มหาสมุทรแปซิฟิก


2. เรียนและทำงานมอนทรีออล

เรียนและทำงาน เมืองหลวงที่ทันสมัย และใช้ภาษาพูดสองภาษา คือ ฝรั่งเศสและ อังกฤษ


3. เรียนและทำงานโตรอนโต

เรียนและทำงาน เมืองที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย บนชายฝั่งของทะเลสาบออนตาริโอ

แผนก Homestay ของเรามีหน้าที่ที่จะเลือกสรรครอบครัวที่ดีในมอนทรีออล โตรอนโต และแวนคูเวอร์ บ้านเหล่านี้ต้องปลอดภัย ได้รับการดูแล และตรวจสอบจากผู้ประสานงานด้าน Homestay ของเรา นักเรียน นักศึกษาจะประหลาดใจที่การพูดของนักเรียน นักศึกษาพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เมื่อนักเรียน นักศึกษาได้ซึมซับภาษาใหม่ตั้งแต่เวลาอาหารเช้าจนถึงเวลาเข้านอน บรรยากาศที่ หลากหลายวัฒนธรรม และจำนวนนักเรียนที่สมดุล

ที่แคนาดา คนไทยน้อย

ไม่มีกลุ่มนักเรียนของภาษาใดเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ที่ ILSC นักเรียนของ ILSC มาจากกว่า 30 ประเทศ ซึ่งทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมอันหลากหลายวัฒนธรรม ในบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร และยอมรับซึ่งกันและกัน

กิจกรรมระหว่างเรียน ที่แคนาดา

โปรแกรมกิจกรรมที่สนุกสนานอย่างน่าอัศจรรย์ การออกไปข้างนอกเพื่อเล่น และท่องเที่ยวหลังเลิกเรียน เป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์ที่ ILSC ที่นักเรียน นักศึกษา จะมีโอกาสผ่อนคลาย และได้ใช้เวลากับเพื่อนใหม่ พร้อมๆกับฝึกภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสในชีวิตจริง ไม่ว่านักเรียน นักศึกษา จะสนใจอะไร ก็มีกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน นักศึกษาให้เลือก เจ้าหน้าที่ ILSC จะเป็นไกด์ให้นักเรียน โดยค่าใช้จ่ายจะ มีเพียงค่าเดินทาง และค่าเข้าชมสถานที่เท่านั้น

ประสบการณ์ เรียนต่อแคนาดา กับ ILSC | Toronto ฟังประสบการณ์น้องๆคนอื่น


น้องซีเกมส์-เอกลักษณ์ ผาคำ ขณะนี้กำลังเรียนอยู่ที่สถาบัน ILSC เมือง Toronto ประเทศแคนาดา
หลักสูตร Full Time Intensive – WEP 12

“ผมเลือกไปเรียนภาษาอังกฤษที่ ILSC ประเทศแคนาดาเพราะ ILSC เป็นสถาบันสอนภาษาชั้นนำของแคนาดา และคิดว่าการเรียนกับ เพื่อนต่างชาติจะทำให้ผมพัฒนาภาษาได้เร็วขึ้น ทั้งยังได้ประสบการณ์จากการเรียนและการฝึกงานอีกด้วย พอได้มาเรียนจริงๆ แล้วก็รู้สึกมีความสุขมาก เพราะเพื่อนๆ ทุกคนน่ารัก อาจารย์ก็ใจดีมาก ผมสามารถพัฒนาทักษะด้านการฟังและ การพูดได้ค่อนข้าง รวดเร็ว เนื่องจากว่าในโรงเรียนจะสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ทำให้ผมได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ การเดินทางไป โรงเรียน ของผมก็สะดวกสบายเพราะว่ามีรถไฟ รถราง ให้เลือกใช้ทำให้ไปถึงที่หมายด้วยความรวดเร็ว

สภาพแวดล้อมบ้านเมืองก็สวยงามครับด้านสภาพอากาศก็ค่อนข้างหนาวครับ ในช่วงหน้าหนาวอาจ -30 องศา แต่หน้าร้อนอากาศ ก็ใกล้เคียงบ้านเราครับนอกจากเรื่องเรียนนั้นการทำงานในประเทศ แคนาดานักเรียน ต้องได้รับเวิร์คเพอมิท ในโครงการ WEP ก่อน ถึงจะสามารถทำงานได้ โดยส่วนมากงาน ที่ได้ทำจะเป็นพวก ร้านอาหาร หรือร้านกาแฟครับ สำหรับนักเรียนธรรมดาไม่สามารถ ทำงานได้ครับ สำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิต ประจำวันในเมือง Toronto ค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นเมืองใหญ่แต่ถ้าใช้จ่าย อย่างประหยัด ก็อยู่ได้ครับ สุดท้ายนี้หากใครอยากเรียนภาษาอังกฤษและอยากได้ประสบการณ์ชีวิตจากต่างประเทศ ILSC ที่ประเทศแคนาดาก็ เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวครับ”

สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
ILSC

ในประเทศไทยที่ OEC Global Education
กรุงเทพ (02) 720 6845 -6 เชียงใหม่ 053 289107-8

 

 
 

ข้อมูลการ ศึกษาต่อ มัธยม มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ปริญญาโท แคนาดา

CANADA

 
 
   

 

HOME
| OUR SERVICE | COUNTRY INFO | STUDY ABROAD | SPECIAL PROMOTION | MORE INFO | EVENT | CONTACT US


OUR SERVICE
COUNTRY INFO
STUDY ABROAD
SPECIAL PROMOTION
CONTACT US

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ
หัวหมาก ใกล้ ม.เอแบค Tel 02- 720 6845-6 ,
086-6003996 085-8093322 , 089-1113917
ปิ่นเกล้า ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
02 881 9344 Mobile 097 260-4334

สาขาเชียงใหม่
สาขา นิมมานเหมินทร์ UNISERV Tel 053-289107-8
Mobile 084-0433100 089-5524747 ,081-8839093
สาขา ช้างคลาน @Curve Tel 053 105707
Mobile 081 9603081


Copyright 1985-2016 @ OEC GLOBAL EDUCATION Co.,Ltd - All Right Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความและรูปภาพ โดย บริษัท โอ อี ซี โกบอล เอดูเคชั่น จำกัด
ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความ ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย บัญญัติไว้สูงสุด
www.oecglobal.com | www.oecglobal.net