Facebook :

Line ID :

กรุงเทพฯ : 02-7206844 (หัวหมาก) 02-8819344 (ปิ่นเกล้า)

เชียงใหม่ : 053-285157

โปรโมชั่นเรียนและทำงาน GreyStone College แคนนาดา

อยากไปเรียนและทำงานที่แคนาดา ภาษา มัธยม ปริญญา ตรี -โท -เอก โอกาสได้พีอาร์ที่แคนาดา
เรียนต่อต่างประเทศ โปรโมชั่น เรียนภาษาทีประเทศแคนาดา สอบถาม กรุงเทพฯ โทร 02 7206844 02 8819344 เชียงใหม่ โทร 053 285157

โปรโมชั่นเรียนและทำงาน GreyStone College 

โปรโมชั่น 2017  Academic Only และ Co-op Programs

เมือง Toronto , Vancouver

 ค่าเล่าเรียนเริ่มต้นที่  104,000 บาท   ฟรี! ค่าสมัคร (จากปกติ $150)

หมดเขต 30 ธ.ค. 2561 และเริ่มเรียนภายใน 30 ก.ย. 2562

อัตราแลกเปลี่ยน 1 CAD ~ 26 *อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

» ­ CO-OP PROGRAME 

เป็นรูปแบบการผสมผสานระหว่างการเรียนและการทำงานที่ใช้ประสบการณ์จริง  จุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาสามารถได้ทดลองประสบการณ์การทำงานจริง และเตรียมตัวก่อนจบการศึกษาเพื่อพร้อมทำงาน 

            โดยลักษณะของโปรแกรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงการเรียนและการทำงาน  โดยระหว่างการเรียน (Academic study) นักเรียนสามารถทำงาน Part-Time 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  และในช่วงการฝึกงาน (CO-OP Work Experience) นักเรียนจะได้นำทักษะที่ได้เรียนมาไปปฏิบัติทำงานในสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถทำงานได้มากถึง 41 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

>> คุณสมบัติผู้สมัคร

            จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเป็นต้นไป และมีคะแนนขั้นต่ำ  IELTS 4.0 หรือ TOEFL iBT 35

 

โปรแกรม Co-op มี 2 ลักษณะ คือด้าน Hospitality และ ด้าน Business

- ในช่วงของการฝึกงาน ด้าน Hospitality จะเป็นงาน paid job (ได้รับค่าตอบแทน) ซึ่งนักเรียนจะหาเอง หรือใช้บริการจัดหางานของโรงเรียนก็ได้ โดยในโปรแกรมยังไม่รวมค่าจัดหางาน ซึ่งนักเรียนสามารถไปซื้อบริการจัดหางานได้ที่โรงเรียนในภายหลัง

- ในช่วงทำงานด้าน Business 

            Toronto จะเป็นงาน Un-Paid Job (ไม่ได้รับค่าตอบแทน) ซึ่งในโปรแกรมได้รวมค่าบริการจัดหางานแบบ Un-Paid แล้ว ทั้งนี้หากนักเรียนสามารถหางานที่ตรงสายกับการเรียนได้ก็สามารถเป็นงาน Paid-Job ได้

           Vancouver จะเป็นงาน Paid Job (ได้รับค่าตอบแทน) ซึ่งในโปรแกรมยังไม่ได้รวมค่าบริการจัดหางานไว้

 

» ­ CO-OP PROGRAME 

ช่วงเรียน

ช่วงทำงาน

เรียนหลังฝึกงาน

ทำงาน part-time ได้ 20ชม./สัปดาห์

ทำงาน paid หรือ unpaid co-op

21 ชม./สัปดาห์ + งาน part-time

20 ชม./สัปดาห์

งาน part-time 20 ชม./สัปดาห์

 

» ­ 2018 Greystone College Diploma Programs (PAID CO-OP)

Programs

ระยะเวลาเรียน

(Academic +Co-op)

เมือง

ราคาปกติ

ราคาโปรโมชั่น

Certificate

Hospitality Skills Co-op

26 สัปดาห์

(12+12+2)

Toronto

$5,460   

$3,986

Customer -Services Co-op

50 สัปดาห์

(24+24+2)

Vancouver

Toronto

$9,750

$7,118

Tourism & Hospitality Management Co-op

74 สัปดาห์

(36+36+2)

Toronto

$14,250

$10,403

Hospitality -Management  Co-op

98 สัปดาห์

(48+48+2)

 Vancouver 

$18,750

$13,688

Hospitality –

Operations Co-op

50 สัปดาห์

(24+24+2)

Vancouver

$9,750

$7,118

Hospitality Sales

And Marketing Co-op

50 สัปดาห์

(24+24+2)

Vancouver

$9,750

$7,118

Business  -

Communication Co-op

50 สัปดาห์

(24+24+2)

Vancouver

$9,750

$7,118

International -Business -

Management Co-op

50 สัปดาห์

(24+24+2)

Vancouver

Toronto

$9,750

$7,118

Advanced Diploma

In Business -

Administration with

practicum

50 สัปดาห์

(40+8+2)

Vancouver

$15,750

$11,498

 


 

» ­Academic Only
เป็นโปรแกรมเรียนอย่างเดียว แต่ตามกฏหมายใหม่ของแคนนาดา นักเรียนที่สมัครเรียน Certificate , Diploma  26 สัปดาห์ขึ้นไป  จะสามารถทำงาน part – time ได้ทันที 20 ช.ม. / สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาโปรแกรม

 

» ­2018 Greystone College Diploma Programs (ACADEMIC ONLY)

Programs

ระยะเวลาเรียน

(Academic only)

เมือง

ราคาปกติ

ราคาโปร

Customer Services

26 สัปดาห์

Vancouver

Toronto

$9,750

$7,118

Hospitality -

Operation

26 สัปดาห์

Vancouver

$9,750

$7,118

Hospitality Sales

& Marketing

26 สัปดาห์

Vancouver

$9,750

$7,118

Hospitality –

Management

48 สัปดาห์

Vancouver

$18,000

$13,140

Tourim & Hospitality Management 

36 สัปดาห์

Toronto

$13,500

$9,855

Business  -

Communication

26 สัปดาห์

Vancouver

$9,750

$7,118

International -

Business Management

26 สัปดาห์

Vancouver

Toronto

$9,750

$7,118

Advanced Diploma in Business -Administration

 

40 สัปดาห์

 

 

Vancouver

 

$15,000

$10,950

 


"OEC ประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี "

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สำนักงานกรุงเทพฯ  

สาขาหัวหมาก  โทร : 02-7206844  
LineID : oechm

สาขาปิ่นเกล้า โทร : 02-8819344  
LineID : oecpk

 

สำนักงานเชียงใหม่
โทร 053 285157  LineID : oeccm3


ฟังประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ