เรียนต่อปริญญาโท การสื่อสาร บริหารการศึกษา เศรษฐศาสตร ไอที กฏหมาย ออสเตรเลีย

 

  โปรโมชั่น !   | เรียนอังกฤษ   | เรียนอเมริกา   |เรียนแคนาดา   |เรียนนิวซีแลนด์   |เรียนออสเตรเลีย |   เรียนสิงคโปร์
 
 
        
 
 
ค้นหา
ค้นหาโดยพิมพ์ ชื่อสถาบัน หรือ เมืองที่สนใจไปเรียนต่อ

เรียนต่อปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

 
 

ออสเตรเลีย - เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย

 
 

อยากไปเรียนต่อ ที่.. ออสเตรเลีย
เรียนภาษา ซัมเมอร์แคมป์ ระดับปริญญา ออสเตรเลีย
โรงเรียนมัธยม หลักสูตรระยะสั้น - ยาว
สอบถาม โทร 02 720 6845
สนใจติดต่อ OEC สำนักงานใหญ่ หรือ OEC - สาขาปิ่นเกล้า [เปิดใหม่]

 

เรียนออสเตรเลีย | Sydney | Brisbane | Hobart | Melbourne

สวัสดีค่ะ สำหรับน้องๆ ที่อยากไปเรียนที่ ปริญญาที่ มหาวิทยาลัย ของ ออสเตรเลีย การเรียนที่ต่างประเทศ เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น และกังวล เพราะมีเรื่องต้องตัดสินใจหลายๆ อย่าง เช่น เรียนที่มหาลัยไหนดี หลักสูตรไหน เหมาะสมกับตัวเองที่สุด จะพักที่พักแบบไหน โฮมสเตย์ หรือ อยู่หอพัก หรือ สมัครแล้ว ทางมหาิลัย จะรับเราเข้าเรียนหรือเปล่า หลายคำถาม เหล่านี้ เป็นสิ่งที่เราต้องตอบตัวเองให้ได้

อันดับแรกต้องตอบก่อนว่าเราอยากไปเรียนที่เมืองไหน หรือ มหาวิทยาลัยอะไร

Sydney, New South Wale

โทอังกฤษ University of Wollongong AUS [มีทุนการศึกษา *บางส่วน ]

โทอังกฤษ Macquarie University

โทอังกฤษ Central Queensland University AUS

โทอังกฤษ Charles Sturt University

Brisbane, Queensland

โทอังกฤษ Central Queensland University AUS

โทอังกฤษ Griffith University AUS [มีทุนการศึกษา *บางส่วน ]

โทอังกฤษ James Cook University

โทอังกฤษ Queensland University of Technology AUS [มีทุนการศึกษา * 20%]

Hobart, Tasmania

โทอังกฤษ University of Tasmania AUS

Melbourne, Victrolia

โทอังกฤษ Deakin University AUS [มีทุนการศึกษา *20 %]

โทอังกฤษ La Trobe University AUS [มีทุนการศึกษา เรียนดี 3.5 ขึ้นไป $ 5000-10,000 ]

โทอังกฤษ Victoria University AUS

การเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยของ ออสเตรเลียยังมีลักษณะพื้นฐานมาจากระบบการ เรียนการสอนของประเทศอังกฤษ ที่ได้การไว้ใจในระดับสากล นักศึกษาที่เลือกเรียนมหาวิทยาลัย  ที่ออสเตรเลียจะได้รับการเรียนในสิ่งแวดล้อม ที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ การเล่าเรียนที่มีประสิทธิภาพระดับสูง จึงสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มาศึกษาเล่าเรียนได้ทั้งเรื่องของภาษาอังกฤษ  หลักสูตร เรื่องอิสระทางความคิดอ่านเพื่อตนเอง และเรื่องในการเข้าใจในศักยภาพของตัวเอง  โดยนักศึกษาที่มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนภาษาที่ออสเตรเลียทุกท่าน จำต้องผ่านการสอบวัดระดับในด้านภาษาอังกฤษกับทางสถาบันที่จะเข้าศึกษา เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้จัดหลักสูตรที่ควรให้กับนักเรียนได้อย่างถูกต้อง เพราะในแต่ละมหาวิทยาลัย ของออสเตรเลีย จะมี คุณภาพ ห้องเรียนที่เป็น กันเองระหว่างนักเรียนและ อาจารย์ผู้สอน  ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

 


Victoria University

Victoria University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ที่อยู่ในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดของโลกคือเมือง Melbourne และ มหาวิทยาลัยก็ มีชื่อเสียงมาก ในระดับ ทอปๆ แห่งหนึ่งของออสเตรเลีย เป็นสถาบันที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และ ส่งเสริมให้มีการคิดในสิ่งที่นอก เหนือจากที่ทำประจำ

 

Victoria University วิทยาเขต อีกหลาย แห่ง ซึ่งตั้งอยู่รอบๆ ย่านธุรกิจใจกลางเมือง Melbourne และแถบตะวันตก ซึ่ง ทำให้สะดวกในการเดินทาง ไปมาทุกวิทยาเขตได้อย่างสะดวกโดย รถโดยสารสาธารณะ มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านการสนองความต้องการเฉพาะของนักศึกษานานาชาติ มีการเรียนควบทั้งด้านวิชาการและการเสริมสร้างทักษะเชิงปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มพูนโอกาสในอาชีพการงาน นอกจากนั้นวิทยาเขตต่างๆของ VU ยังเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีโครงการความช่วยเหลือหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติด้วย


หลักสูตรของมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย
(VU) ให้ความยืดหยุ่นแก่นักเรียน ในการ ออกแบบ อนาคตของตัวเอง หลักสูตรของเราแบ่งกลุ่มตามประเภท อุตสาหกรรม จึงทำให้เส้นทาง การศึกษาเรียบง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณะผู้เชี่ยวชาญจาก ชุมชนและอุตสาหกรรม ต่างๆ ได้ช่วยกันออกแบบหลักสูตรของเรา ให้มุ่งเน้นที่วิธีการทำงานจริง ล่าสุดของ อุตสาหกรรม ดังนั้นคุณจึงสามารถ สำเร็จการศึกษา ได้พร้อมด้วย ความรู้และการฝึกอบรมที่ได้ มาตรฐานความต้องการของอุตสาหกรรม ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต

เรียนปริญญาโทการสื่อสารที่ออสเตรเลีย (COMMUNICATION)

AUS Master of Art Multimedia 

เรียนปริญญาโทการบริหารการศึกษาที่ออสเตรเลีย (EDUCATION)

AUS Master of TESOL 

เรียนปริญญาโทบริหารออสเตรเลีย (Business )

AUS Master of Business Administration ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
AUS Master of Business (Accounting | Finance 

เรียนการโรงแรม การตลาด การจัดการ Hospitality,Tourism Marketing

AUS Master of Business ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
          Hospitality Management
       AUS  Tourism Management
       AUS Marketing

เรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจ ไอที ออสเตรเลีย INFORMATION SYSTEM

AUS Master of Business ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
        Electronic Commerce and Marketing
       AUS Enterprise Resource Planning System
       AUS Information system and Enterprise Resource Planning System) 

เรียนปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ออสเตรเลีย (SCIENCES)

AUS Master of Science in Food Science  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์อาหาร
AUS Master of Science in Biotechnology 
AUS Master of Science in Computer Science ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์
AUS Master of Science in Software Engineering ปริญญาโท วิศวกรรมซอฟต์แวร์

เรียนปริญญาโท กฏหมายออสเตรเลีย (LAW)

AUS Master of Law ปริญญาโท ด้านกฏหมาย

เรียนปริญญาโท วิศวกรรม ออสเตรเลีย (ENGINEERING )

AUS Master of Engineering ปริญญาโท วิศวกรรม
AUS Mechanical Engineering  ปริญญาโท วิศวกรรม
AUS Civil and Building Engineering ปริญญาโท วิศวกรรม
AUS Master of Project Management 
AUS Master of Applied Project Management

 


เหตุผลหลักที่นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ Victoria University

Victoria University ได้รับการยอมรับในระดับสากล –ให้วุฒิการศึกษา VU ใน 7 ประเทศ จากวิทยาเขตพันธมิตรนานาชาติ 16 แห่ง

มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม หลักสูตรของเรามีความเชื่อมโยงกับพันธมิตร อุตสาหกรรมในบริษัทระดับโลก และมีการเรียนรู้ภาคปฏิบัติทั้งในวิทยาเขตและในสถานที่ทำงานจริง

ประชากรนักศึกษา Victoria University มาจากหลายวัฒนธรรม – VU มีนักศึกษามากกว่า 47,000 คน ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษา ต่างชาติกว่า 11,800 คนที่มาจากกว่า 90 ประเทศ ซึ่งต่างก็มาศึกษาในวิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัย วิคตอเรีย ที่ตั้งอยู่ในกรุงเมลเบิร์น

หลักสูตร Victoria University ที่เปิดสอน – เราเปิดสอนมากกว่า 360 หลักสูตร ซึ่งได้แก่ ภาษาอังกฤษ หลักสูตรประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

เส้นทางการศึกษา Victoria University – เรามีเส้นทางการศึกษาที่ชัดเจน จากระดับอนุปริญญาสู่ปริญญา

วิทยาเขต Victoria University – มี11 วิทยาเขต ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเมลเบิร์น และมีอีกหลาย วิทยาเขต ตั้งอยู่ในระยะ 10 กิโลเมตรรอบๆ
เมือง

หลักสูตรปริญญาโท ตรี ที่น่าสนใจ

 หลักสูตร Victoria University เปิดสอนหลักสูตรขั้นอุดมศึกษาทั้งระดับ ปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ได้แก่Art Education Humanity Development Business and Law Heath Education and Science

นอกจากนี้ Victoria University ยังมีวิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (TAFE) ซึ่งได้รับรางวัลใน หลากหลายสาขา ที่เน้นด้านทักษะโดยเฉพาะสาขาทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งหลังจากจบ (TAFE) นักศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อที่ระดับอุดมศึกษาได้

เรียนนิวซีแลนด์สนใจเรียนต่อ โปรดกรอกข้อมูลลง แบบฟอร์มทางพี่ๆ OEC จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล ค่ะ

ที่พักและที่อยู่ ขณะเรียนที่ มหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย University

มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จะให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือหลายด้านในการเสาะหาที่ อยู่อาศัยที่เหมาะสม เพื่อให้เวลาของคุณในกรุงเมลเบิร์นเป็นเรื่องน่าสนุก: ที่พักในกรุงซิดนีย์ เมลเบิร์น บริสเบน และ โอบาร์ต ว่าควรพักที่ไหน ควรย้ายไปที่ใด การหาบ้านเช่า อัตราค่าเช่า และ การจัดหาบ้านพัก หลังจากเดินทางมาถึง บริการ บ้านพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย   ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับที่พักทั้งแบบ ระยะสั้นและระยะยาว

นักศึกษา สามารถเลือกพักแบบชั่วคราวหรือถาวรได้ที่ “หมู่บ้านนักศึกษา” (Student Village) ซึ่งจะตั้งอยู่ที่ ห่างจากตัวเมือง ไม่มาก ใกล้มากกับ ป้ายรถบัสและรถราง และนักศึกษาสามารถขึ้นรถรับส่งได้ ในตอนเย็นเพื่อไปยังวิทยาเขต และสถานีรถไฟ นอกจากนี้ยังใกล้กับห้างสรรพสินค้า ที่มีร้านค้า แ และมีโรงภาพยนตร์เ


หมู่บ้านนักศึกษา University เป็นที่พักราคาประหยัดแบบไม่มีอาหารให้ แต่ก็มีบริการหลายอย่างเช่น มีเจ้าหน้าที่บริการตลอด 24 ชั่วโมง เคเบิลทีวีในห้องนั่งเล่น รปภ.ตอนเย็น ที่จอดรถฟรี และกิจกรรมกีฬา/พักผ่อน

สอบถามข้อมูล ที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ
Australia University

ในประเทศไทยที่ OEC Global Education
กรุงเทพ (02) 720 6845 -6 เชียงใหม่ 053 289107-8

ปรึกษา ฟรี !- เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย

 
 
   
ขอข้อมูลการเรียนต่อเพิ่มเติม

 

HOME
| OUR SERVICE | COUNTRY INFO | STUDY ABROAD | SPECIAL PROMOTION | MORE INFO | EVENT | CONTACT US


OUR SERVICE
COUNTRY INFO
STUDY ABROAD
SPECIAL PROMOTION
CONTACT US

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ
หัวหมาก ใกล้ ม.เอแบค Tel 02- 720 6845-6 ,
086-6003996 085-8093322 , 089-1113917
ปิ่นเกล้า ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
02 881 9344 Mobile 097 260-4334

สาขาเชียงใหม่
สาขา นิมมานเหมินทร์ UNISERV Tel 053-289107-8
Mobile 084-0433100 089-5524747 ,081-8839093
สาขา ช้างคลาน @Curve Tel 053 105707
Mobile 081 9603081


Copyright 1985-2015 @ OEC GLOBAL EDUCATION Co.,Ltd - All Right Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความและรูปภาพ โดย บริษัท โอ อี ซี โกบอล เอดูเคชั่น จำกัด
ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความ ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย บัญญัติไว้สูงสุด
www.oecglobal.com | www.oecglobal.net