ทุนเรียนออสเตรเลีย Deakin University มีทุนเรียน

 

  โปรโมชั่น !   | เรียนอังกฤษ   | เรียนอเมริกา   |เรียนแคนาดา   |เรียนนิวซีแลนด์   |เรียนออสเตรเลีย |   เรียนสิงคโปร์
 
 
        
 
 
ค้นหา
ค้นหาโดยพิมพ์ ชื่อสถาบัน หรือ เมืองที่สนใจไปเรียนต่อ

เรียนต่อออสเตรเลีย Deakin University มีทุนเรียน 20 % AUD 5500

 
 

ออสเตรเลีย - เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อ ออสเตรเลีย

 
 


Deakin University มีทั้งหมด 4 แคมปัส Burwood, Geelong, Waurn Ponds, และ Warrnambool Campus และ Deakin เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับนักศึกษาในการเดินทาง ได้แก่ รถบัส (Bus) รถไฟ (Train) และ รถราง (Tram)* ค่าเรียนและทุน * ค่าเรียน | ทุนเรียน เรียนต่อปริญญา.โทในออสเตรเลีย

Deakin University รัฐเมลเบิร์น ออสเตรเลีย เปิดรับตรงนักศึกษาไทย หลักสูตรอินเตอร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท โดยไม่ต้องยื่นผลคะแนน IELTS
เงื่อนไข
AUSจบปริญญาตรีจากสถาบันของไทยที่กำหนด ด้วย GPA 2.7 ขึ้นไป
AUSจบหลักสูตรที่มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และมีเอกสารยืนยัน
AUSสำหรับสมัครเรียนต่อปริญญาโท Coursework ในสาชาวิชาที่กำหนด IELTS 6.0/6.5

 

เรียน ปริญญาตรี และปริญญาโท- เอก ที่ Deakin University

AUSปริญญาเอก PhD หรือ ปริญญาโท Master's Degree (Research)
AUSเรียนปริญญาตรีออสเตรเลีย Bachelor's Degree
AUSเรียนปริญญาโทออสเตรเลีย Graduate Diploma or Master's Degree by Coursework
AUSทุนเรียนบางส่วน Partial Tuition Fee Waiver:

 

ทุนเรียนออสเตรเลีย กับ Deakin University

ทุนเรียนออสเตรเลีย กับ Deakin University

ทุนส่วนลดค่าเรียน 20% ใน  MBA  และ MBA (International) หรือ Combined double master degree ในคอร์ส MBA หรือ MBA (International)

เงื่อนไขของผู้รับทุน
1. นักเรียนมี ระดับคะแนน GMAT คะแนน 550 หรือ
2. .นักเรียนมี ระดับคะแนน GRE Verbal Reasoning score 160 และ  Quantitative Reasoning score  140

เรียนนิวซีแลนด์ โปรดกรอกข้อมูลลง แบบฟอร์มทางพี่ๆ OEC จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล ค่ะ

ทุนเรียนออสเตรเลีย กับ Deakin University

** โปรโมชั่น มีระยะเวลาจำกัด ราคาอาจเปลี่ยนแปลง โปร ล่าสุด โทรสอบถาม 02 720 6845

 

 

Deakin University มีทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา ที่สนใจไปเรียนที่ Warrnambool Campus และที่ Geelong Campus สำหรับนักเรียนไทยที่ผ่านเกณฑ์ และ มีผลการเรียน ดี ซึ่งมหาวิทยาลัย มีการศึกษาครบครัน มีความเป็นเลิศด้านความรู้ การวิจัยคุณภาพ ชั้นแนวหน้า และ เป็นหุ้นส่วน ภาคอุตสาหกรรมอีก ด้วย ซึ่งมีวิทยาเขตอยู่ในเมือง Melbourne Geelong และ Warrnambool

 

เรียนปริญญาโทออสเตรเลีย ที่ Deakin University - Warrnambool Campus

AUSMaster of Arts
AUSMaster of Commerce
AUSMaster of Economics
AUSMaster of Nursing สาขาขาดแคลน โอกาสเป็นประชากรของออสเตรเลีย
AUSMaster of Science (Biological & chemical Sci )
AUSMaster of Science (Environment)
AUSMaster of Commerce (Information Technology)

เรียนปริญญาโทออสเตรเลีย ที่ Deakin University - Geelong Campus

AUSMaster of Engineering
AUSMaster of Business Administration(international) ใช้เวลาศึกษา 1.5 years ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน เด่นด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
AUSMaster of Business Administration ใช้เวลาศึกษา 1.5 years ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
AUSMaster of Information Technology ใช้เวลาศึกษา 1. years
AUSMaster of Water Resources Management
AUSMaster of Information System ใช้เวลาศึกษา 1.5 years
AUSMaster of Psychology Clinical
AUSMaster of Psychology Industrial and Organizational
AUSMaster of Art Exercise and nutrition sciences
AUSMaster of Architecture
AUSMaster of Construction Management

เรียนออสเตรเลีย ที่ Deakin University - Melbourne Campus

AUSMaster of Business Administration(international) ใช้เวลาศึกษา 1.5 years ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน เด่นด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
AUSMaster of Business Administration ใช้เวลาศึกษา 1.5 years ต้องมีประสบการณ์ทำงาน

เหตุผลหลักที่นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ Deakin University

AUSDeakin University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลขนาดใหญ่ และ มีนักศึกษากว่า70,000 คน
AUSระบบการเรียนการสอนจึงได้มาตรฐานเป็นที่ยอม รับโดย ทางมหาวิทยาลัย ได้รับ รางวัลเกียรติบัตรว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งปีของ ออสเตรเลียเอง 2 ปีซ้อน
AUSมหาวิทยาลัย Deakin University ลงทุนกับสื่อการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก ต่างๆ สำหรับ นักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย ทำให้มีนักศึกษา ในออสเตรเลียและต่างชาติสนใจ เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย

ระบบดูแลการเรียนของนักศึกษา
AUSคณะบริหารธุรกิจ ประสบ ความสำเร็จ ในการ ดูแลนักศึกษาต่างชาติให้ประสบ ผลสำเร็จในการเรียน
AUSDeakin เป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่บริการการ สอนเสริมราย สัปดาห์ในแต่ละรายวิชา
AUSนักศึกษาสามารถเลือก เรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อน ได้

เตรียมเรียนต่อปริญญาระดับมหาวิทยาลัย โปรแกรม University Pathway

 

หลักสูตรโปรแกรม University Pathway ที่เป็นเส้นทางการศึกษา Deakin University English Language Institute เปิดสอนหลากหลาย หลักสูตร ซึ่งสามารถ เตรียมนักศึกษา ให้พร้อมที่จะเข้าศึกษาใน หลักสูตรของ Deakin University หรือไม่ว่า จะเป็นเรียนที่ MIBT และ TAFE และ โอนหน่วยกิต หรือเรียนต่อหลักสูตร ต่อ โดยตรงที่ Deakin University นักศึกษาก็ สามารถ เรียนต่อ ออสเตรเลีย

หลักสูตรปริญญาโท ตรี ของ Deakin University สาขายอดนิยม

เรียนโทใช้เวลา 1 ปี หรือ ปีครึง ที่ Deakin University ออสเตรเลีย

AUSMaster of Business Administration MBA ใช้เวลาศึกษา 1.5 years ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน เด่นด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
AUSMaster of Marketing ใช้เวลาศึกษา 1 year
ออกแบบสำหรับนักเรียนที่ไม่เคยเรียนตลาดมาก่อน เน้นออนไลน์และการตลาดระหว่างประเทศ
AUSMaster of Accounting information systems ใช้เวลาศึกษา1 year
AUSMaster of Arts and Entertainment Management ใช้เวลาศึกษา 1 year
AUSMaster of Commerce ใช้เวลาศึกษา 1.5 years
AUSMaster of Information System ใช้เวลาศึกษา 1.5 years
AUSMaster of International Business ใช้เวลาศึกษา 1.5 years
AUSMaster of International Finance ใช้เวลาศึกษา 1.5 years
>>ค่าเรียนปริญญา ที่ ออสเตรเลีย Deakin

เรียนสถาปัตยกรรม Faculty of ARCHITECTURE ,

Master of Architecture ใช้เวลาศึกษา 2 years
>>ค่าเรียนปริญญา ที่ ออสเตรเลีย Deakin

เรียนศิลปศาสตร์ Faculty of ART

Master of Tourism Management ใช้เวลาศึกษา 1.5 years
Master of Art (International Relations)/
Master of International Business ใช้เวลาศึกษา 2 years
>>ค่าเรียนปริญญา ที่ ออสเตรเลีย Deakin

เรียนบริหารการศึกษา Faculty of EDUCATION

Master of Education TESOL ใช้เวลาศึกษา 1 year
>>ค่าเรียนปริญญา ที่ ออสเตรเลีย Deakin

เรียนวิศวกรรม Faculty of ENGINEERING

Master of Engineering ใช้เวลาศึกษา 1.5 years
>>ค่าเรียนปริญญา ที่ ออสเตรเลีย Deakin

เรียนกฏหมาย Faculty of LAW

Master of Commercial Law ใช้เวลาศึกษา 1 years
Master of Law ใช้เวลาศึกษา 1 years
>>ค่าเรียนปริญญา ที่ ออสเตรเลีย Deakin

เรียนจิตวิทยา Faculty of PSYCHOLOGY

Master of Psychology(Industrial and Organisational) ใช้เวลาศึกษา 2 years
>>ค่าเรียนปริญญา ที่ ออสเตรเลีย Deakin

ค่าเรียนต่อปริญญา ออสเตรเลีย Deakin University

ค่าเรียน  Deakin University   ค่าเรียน
AUD /ต่อปี

ARCHITECTURE

   
Master of Architecture 2 years $23,170
ART    
Master of Art (International Relations) 1.5 years  $20,230
BUSINESS    
Master of Professional Accounting 1.5 years  $24,120
Master of Arts and Entertainment Management   $24,610
Master of Business Administration 1.5 years $25,490
Master of Business Administration (International) 1.5 years $25,670
Master of Commerce 1.5 years $24,960
Master of International Business 1.5 years $25,290
Master of International Finance 1.5 years    $25,670
Master of Marketing 1 year   $24,830
EDUCATION AND TEACHING    
Master of Education 1 year $18,420
ENGINEERING    
Master of Engineering 1.5 years  $24,080
INFORMATION TECHNOLOGY    
Master of Information Technology 1.5 years $22,290
PSYCHOLOGY    
Master of Psychology (Industrial & Organizational) 1 year $21,380
SCIENCE AND TECHNOLOGY    
Master of Biotechnology 1.5 years $25,440
ค่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง    

**ราคาอาจเปลี่ยนแปลง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ ,
Deakin University

ในประเทศไทยที่ OEC Global Education
กรุงเทพ (02) 720 6845 -6 เชียงใหม่ 053 289107-8

ทุนเรียนของมหาวิทยาลัยอื่นที่ออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียตั้งอยู่ในเขตซีกโลกใต้ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย มีชายฝั่งทะเลที่งดงาม มีป่าชื้นเขตร้อน ที่ยังคงความสมบูรณ์ แม้พื้นที่ในตอนกลางส่วนใหญ่จะเป็นทะเลทราย แต่บริเวณที่อยู่อาศัยทั่วๆไป มีสภาพแวดล้อม ที่ปลอดภัย มีสังคมที่มีหลากหลายวัฒนธรรม แต่มีความเป็นมิตร ผู้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน นักเรียนสามารถเรียนรู้และ ท่องเที่ยวไปในสังคมที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลัก ออสเตรเลียมีประชากรราว 19.4 ล้านคน

 

ปรึกษา ฟรี !- เรียนต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่อออสเตรเลีย

 
 
   
ขอข้อมูลการเรียนต่อเพิ่มเติม

 

HOME
| OUR SERVICE | COUNTRY INFO | STUDY ABROAD | SPECIAL PROMOTION | MORE INFO | EVENT | CONTACT US


OUR SERVICE
COUNTRY INFO
STUDY ABROAD
SPECIAL PROMOTION
CONTACT US

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ
หัวหมาก ใกล้ ม.เอแบค Tel 02- 720 6845-6 ,
086-6003996 085-8093322 , 089-1113917
ปิ่นเกล้า ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
02 881 9344 Mobile 097 260-4334

สาขาเชียงใหม่
สาขา นิมมานเหมินทร์ UNISERV Tel 053-289107-8
Mobile 084-0433100 089-5524747 ,081-8839093
สาขา ช้างคลาน @Curve Tel 053 105707
Mobile 081 9603081


Copyright 1985-2016 @ OEC GLOBAL EDUCATION Co.,Ltd - All Right Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความและรูปภาพ โดย บริษัท โอ อี ซี โกบอล เอดูเคชั่น จำกัด
ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความ ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย บัญญัติไว้สูงสุด
www.oecglobal.com | www.oecglobal.net